Fr. Th. Adolph's Enke

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1814 - Grundlagt 1814 af Frantz Thestrup Adolph (* 1786, † 1832).
Bestyrelse / ejer / deltager Forretningen fortsattes af Enken († 1844) med sønnen Johan David Stadfeldt Adolph (* 1813, † 1891) som leder og fra 1844 som indehaver.
Fra 1887 ejedes firmaet af hans sønner, Frantz Thestrup Adolph (* 1844, † 1907) og Johan Valdemar Adolph (* 1853, † 1911).
Den sidstnævnte udtrådte i 1896 og samtidig indtrådte førstenævntes Søn, Carl Johan Adolph (* 1870) og i 1905 dennes yngre Broder, Holger Adolph (* 1879).
Firmaet omdannedes 1907 til et A/S.
Opløsning Efter 1907.
Skibe I 1850'erne disponerede firmaet bl.a. skibene (ejerskabet kan være fortsat ind i næste decenium):
SØSKENDEBØRNENE (ID=13436),
SØNDERJYLLAND (I) (ID=13438),
NR. 12, skonnert, 47,5 kls. I skibslisterne 1854-1859.
DEN BORNHOLMSKE EG, jagt, 30,5 kls. I skibslisterne 1856-1862.
CYNICA, skonnert, 47,5 kls. I skibslisterne 1858-1859.

I 1860'erne disponerede firmaet bl.a. skibene
AAKANDEN (ID=3223),
JOSEPH HAMBRO (ID=13441),
AXELHUUS (ID=11939),
SØNDERJYLLAND (II) (ID=13443),
AMICITIA (ID=13446),
VEJLE (ID=11940),
AGNES (ID=13447) og
NIORD, slup, 21 kls. I skibslisten for 1867.

Firmaet havde 1870'erne skibene
BERGENHUUS (ID=8273),
HORSENS (ID=11664) og
MARIE FREDERIKKE.

Og i 1880'erne skibene
CHRISTIANSSUND (ID=13137),
AXELHUUS (II) (ID=13448),
ISAFJORD, fiskekutter, 73 kls. (Rosendahl-2) p.100. I skibslisterne 1885-1891.
PATRICKSFJORD, fiskekutter, NTWV 72,5 kls. (Rosendahl-2) p.83. I skibslisterne 1885-1891; og
DYREFJORD, fiskekutter, 69,5 kls. (Rosendahl-2) p.160. I skibslisterne 1885-1891.
1901 var de alle afhændet (ISAFJORD til N. Chr. Grams Handel, Kbh.)
Bemærkninger -


Kilder
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 7.8.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside