A.E. Sørensens Rederi = AES

SvendborgFørst nogle bemærkninger om AES' slægt

Adolf Ejler Sørensen (AES) var aldrig selv sømand, men var runden af en sømandsslægt, hvor både farfar, far, onkel, bor og fjernere slægtninge fik søfartskarrierer. Inden AES behandles vil jeg notere ogle af de skibe, som de øvrige familiemedlemmer har været førere eller ejere af.

Farfaren, Rasmus Peter Sørensen, fik borgskabsattest 1855-08-03 og blev medejer og kaptajn på jagten FORTUNA (ID=17957), der blev solgt 1887. Samme år, 1887-06-06, skødedato, købte han bramsejlsskonnerten JENSINE (ID=16862). Den forliste 1887-10-12. Som erstatning anskaffede Rasmus Peter Sørensen i 1888 en topsejlsskonnert KIRSTINE (ID=17959), der forliste i 1911 stadig ejet af familien.

AES' far, Martin Sørensen, var ved sønnens fødsel kaptajn på bramsejlsskonnerten ADOLPHINE (ID=8557), som sønnen opkaldtes efter. Skibet blev solgt i 1901 og i stedet købtes bramsejlsskonnerten FLORA (ID=4895).

AES' mor, Hanne f. Huusfeldt, var også af sømandsslægt. AES' morbror Magnus Huusfeldt førte bramsejlsskonnerten DANMARK (ID=17034), bygget 1901 og forlist 1911. Snart efter kom Magnus H. til at føre ny DANMARK (ID=17033) bygget 1911.


 


Type Beskrivelse
Stiftelse 1918 - A.E. Sørensen Rederi, Svendborg = AES
Stiftet af Adolf Ejler Sørensen (* 1896-09-19) i 1918 og forblev selv korresponderende reder og endegyldige beslutningstager til sin død i 1974-11-20. Han nåede at stifte 15 rederiaktieselskaber og omtrent lige så mange partrederier.
1918-09-01 - Rederivirksomhedens opstart fandt sted på AES' fars adresse på Thurø, men allerede 1918-09-01 flyttede kontoret til Svendborg.
1920 - Rederi-A/S Danmark ejede RUTH og fortsatte som selskab, mens de øvrige selskaber realiseredes.
1939 - Britannia A/S stiftet 1939 var en sammenlægning af rederierne Gerda, Asta, Dannebrog og Lunden.
1974 - Kort før rederens død blev firmaet omdannet til aktieselskabet A.E. Sørensen A/S, Svendborg.
Aktiselskabet omfattedede befragtningsafdelingen, økonomiske interesser i 7 partrederier samt skibene:
SVENDBORG (ID=929),
NANOK S. (ID=711) og
A.E.S. (ID=6412)
Bestyrelse / ejer / deltager A.E. Sørensen endegyldig leder til sin død.
1950 - Rederiet drev 7 aktieselskaber og et I/S med tilsammen 2.516 BRT og i personlige familieselskaber 981 BRT.
1960 - Rederiet drev 2 A/S og et I/S med tilsammen 2.431 BRT og i personlige familieselskaber 3.100 BRT.
1967 - Familieaktieselskab stiftedes. Det ejede i 1968 4.025 BRT, mens 895 BRT var i personlig eje.
1974-11-20 - Skibsreder A.E. Sørensen døde.
Skorsten / flag Skorstensmærke: Gul skorsten med blåt bælte hvori er placeret kontorflaget. Øverst har skorstenen en sort kant.
Kontorflaget fra 1953: Rødt splitflag med bredt hvidt vandret bælte med bogstaverne AES i blåt.

Kontorflaget for sejlskibsrederierne under AES: Hvidt splitflag med et blåt S i midten. Rundt standerlig, top- og bundlig et rødt bælte ca. 1/6 tykkelse af hele flagets højde.
Skibe Efter den følgende korte gennemgang af nogle hovedbegivenheder i rederiets flåde følger i slutningen af teksten en mere komplet skibsliste over de skibe, som rederiet har deltaget i disponeringen af eller haft helt eller delvist ejerskab af.

1918 - Rederiets første anskaffelse var 3-mastet bramsejlskonnert eller barkentine SAGA (ID=4280).
Rederiet disponerede i forskellige selskaber de 4-mastede skonnerter: SIGRID (ID=7995), RICHARD (ID=7992), LYNÆS (ID=7125) og RUTH (ID=5495).
1930'erne - i begyndelsen af 1930'erne opkøbte AES mange mindre sejlskibe, som moderniseredes og fik indlagt motor. De sejlede til WW2 i Nordsøfart og Østersøfart.
1934 - Købte rederiet S/S NORCO (ID=11977) fra Norge, rederiets første deciderede maskindrevne skib. Skibet tilhørte hos AES' Dampskibsselskabet Concordia.

Per 1943-09-01 disponerede AES følgende skibe (som optræder i efterfølgende skema med link til deres profiler):
NORCO - reder: D/S Concordia A/S - type: S/S.
RUTH - reder: Sejlskibsselskabet Danmark - type: Motorskonnert 4-m.
GERDA - reder: Gerda A/S - type: Motorskonnert 4-m.
ELIN - reder: Elin A/S - type: Motorskonnert 3-m.
PATRICIA - reder: Lunden A/S - type: Motorskonnert 3-m.
FALKEN - reder: Britannia A/S - type: Motorskonnert 3-m.
MARGINA - reder: Britannia A/S - type: Motorskonnert 2-m.
ASTA - reder: Asta A/S - type: Motorskonnert 3-m.
DANNEBROG - reder: 3-mastet Skonnert Dannebrog A/S - type: Motorskonnert 3-m.
LEHNSKOV - reder: Svendborgsund A/S - type: Motorskonnert 3-m.
GARIBALDI - reder: Garibaldi A/S - type: Motorskonnert 3-m.
VEGA - reder: Sejlskibsselskabet Fyn A/S - type: Motorskonnert 3-m.
JØRGEN RING - reder: Sct. Jørgen A/S - type: Motorgalease.
MOGENS S - reder: A.E. Sørensen (eneejer) - type: Motorskib.
LIBRA - reder: A.E. Sørensen (eneejer) - type: Motorgalease.
DORIANA - reder: Mogens Huusfeldt Sørensen (eneejer) - type: Motorgalease.

1945-1950 - Hovedparten af de gamle skonnerter blev solgt og moderne motorskibe blev anskaffet. Især sådanne der kunne anskaffes billigt, når andre havde forkøbt sig eller værfterne havde overkapacitet.
1960 - HANNE S forliste i Nordatlanten og 18 personer omkom.
1965 - Skibet MARTIN S. (ID=8924) blev leveret, men forliste allerede året efter ved Sukkertoppen. Skibet blev bjærget med Karl Krøyers plastkugler, og derefter bugseret til B&W og siden til Nakskov for genopbygning.
1970 c. - Kontraherede rederiet hos Frederikshavn Værft 11 coastere.
Opløsning Tre børn, en søn og to døtre: Mogens, Elin og Annette, der efter moderens død i 1980'erne skulle fordele arven, var uenige om driften, og firmaet likviderede i 1987.
1987 - Rederiet er likvideret.
Bemærkninger Lit.: Artikel af Jens Christian Mohr, 1991: "A.E. Sørensens Rederier" i H&S Årbog 1991, hvori er yderligere kildeliste side 91 (link kopieret 2020-09-24).
Også i netudgave af Svendborg Historie findes et opslag om rederiet, men mindre detaljeret.

I efterfølgende liste er ud over A.E. Sørensens inkluderet flere familiemedlemmers skibsinvesteringer.
 


R E D E R I L I S T E   F O R   A E S - S K I B E

Anskaffet
Afgået
Skibsnavn
Base-ID
Skibstype
Bemærkninger
1918-1921 SAGA Barkentine Rederiets første skib disponeret i et partrederi
1918-1919 RUTHBY Bramsejlsskonnert 3-m. Sunket efter kollision med S/S IRMA af Bergen
1919-1928 FLORA Sletskonnert 3-m. Forlist pga. overisning og kæntring. Solgt og genopbygget
1920-1921 INGRID Sletskonnert 3-m. Solgt 1921 til Ærø og i 1924 til Skagen. Var stadig aktiv 2020 med hjs. Skagen
1920-1931 SIGRID Sletskonnert 4-m. Største træskib bygget i Svendborg. Solgt til Kbh. og forlist 1933
1920-1926 RICHARD Sletskonnert 4-m. Ejet af A/S, disponeret af AES. Forlist 1926
1920-1943 RUTH Sletskonnert A/S ved AES og efter konkurs i 1926 i A/S Sejlskibsselskabet Danmark. Forlist 1943
1920-1923 LYNÆS Bramsejlsskonnert 4-m. Mange ejere. Forlist 1923
1921-1925 ALBERT MOU Sletskonnert 3-m. Påsejlet ud for Cuxhafen. Kondemneret. Genopbygget af ny ejer. Forlist 1962
1930-1944 DANNEBROG Sletskonnert 3-m. Charterperiode for Knud Rasmussens Thuleekspeditioner.
1932-1946 PATRICIA (I) Sletskonnert 3-m. Hjemmeflåden i WW2 og igen med gaffeltopsejl
1933-1946 ASTA Sletskonnert 3-m. Første danskbyggede skonnert 3-m. bygget til hjælpemotor
1933-1941 CORNWALL Bramsejlsskonnert Solgt 1941 til Korsør og minesprængt 1944
1933-1946 ELIN Sletskonnert 3-m. Engelsk kystfart under WW2, beslaglagt af UK War Administration
1934-1952 NORCO Dampskib Eneste dampskib hos AES.
1935-1944 GERDA Sletskonnert 4-m. Blev hentet i Finland 1935 af Martin Sørensen, 72 år. Minesprængt 1945
1935-1943 GARIBALDI Bramsejlsskonnert 3-m. Dansk bygget, solgt til udland og genindflg. til AES
1936-1936 ALF Sletskonnert 3-m. Kun ejet 1936, men befragtet yderligere til ca. 1950
1937-1937 WILLEMOES Sletskonnert 3-m. Kun ejet 1937, men fragtet hos AES til forlis i 1940
1938-1939 NOAH Topsejlsskonnert 2-m. Ejer Sejlskibsrederiet Ariel, KR. hos AES.
1938-1940 CONCORDIA Topsejlsskonnert 2-m. Fra 1927-1940 fragtet af AES. Forlist 1946
Anskaffet
Afgået
Skibsnavn
Base-ID
Skibstype
Bemærkninger
1938-1939 VEGA Forenagterskonnert 2-m. Første VEGA. Lille jagtbygget skonnert omr. til galease
1939-1943 VEGA Sletskonnert 2-m. Anden VEGA. Stålskib byg. i Sverige
1939-1948 MARGINA /
ELIN S
Stålbygget motorskonnert Hollandsk bygget. Næ. 1945. Solgt til Sv.
1939-1946 FALKEN Bramsejlsskonnert 3-m. Opbragt i norsk farvand april 1940, frigivet og i hjemmeflåden under WW2
1940-1957 MOGENS S (I) Motorskib Afløb 1940-04-09 i Holland, tilbageholdt af Tyskland, frigivet 1941
1941-1947 DORIANE Motorgalease (stål) Minesprængt 1944, genopbygget og endnu i fart 1980
1941-1957 VEGA Sletskonnert 3-m. I hjemmeflåden under WW2. Omb. 1950 til FISK (langliner)
1942-1957 JØRGEN RING Motorgalease Træbygget under materialemanglen i WW2
1943-1944 LEHNSKOV Sletskonnert 3-m. Eneste af AES' skonnerter med pælemaster. Minesprængt 1944 i Fehmarn Bælt
1944-1955 NETTE S /
ANNETTE S (I) /
PEDER MOST (II)
Sletskonnert 3-m. Kom til at føre tre navne og foretog propagandarundtur til danske havne i anledning af Svendborgs 700-års jubilæum med 60 rødhårede drenge
1945 PEDER MOST (I) Bramsejlsskonnert 3-m. Oprindeligt NOAH. AES befragtede den længe. Solgt til M. Huusfeldt S. i 1945
1947 KASKELOT Motorskib, træskrog for issejlads Kontraheret af AES, men solgt inden afløb til Grønlands Styrelse
1947 JOHANNE Sletskonnert 3-m. Blev kun AES-disponeret i 1947 før genslag
1947-1958 CREMONA Motorskib, stålbygget Modtaget i Danmark som krigsskadeerstatning
1947-1948 BRITANNIA (I) Motorskib Modtaget i Danmark som krigsskadeerstatning
1947-1952 SUSANNE /
BRITANNIA (II)
Motorskibe Modtaget i Danmark som krigsskadeerstatning
1948-1958 POLONIA /
BRITANNIA (III) /
PATRICIA (II)
Motorskibe Modtaget i Danmark som krigsskadeerstatning
1949-1968 SIGRID S (I) Motorskib Skiftede inden for AES-koncernen rederi. Forlist i Grønland
Anskaffet
Afgået
Skibsnavn
Base-ID
Skibstype
Bemærkninger
1949 ELIN S (II) Motorskib Europæisk og grønlandsk fart
1949-1971 ANNETTE S (II) Motorskib Tredje søsterskib (med SIGRID S og ELIN S)
1951-1958 SVENDBORG (I) /
PEDER MOST (III)
Motorgalease Tidligere passagerdampskibet ÆRØ
1952-1964 MARTIN S Motorskib
1952-1960 HANNE S Motorskib Forlist ud for Kap Farvel. Borteblevet
1953-1967-1974 NANCIE S /
MOGENS S (II)
Motorskib Blev 1967 næ. til MOGENS S
1953-1964 SVENDBORG (III) Paketbåd, galeaserigget Bygget som nr. 185 på Ring Andersens Træskibsværft
1956-1974 BRITANNIA (IV) Motorskib Fragtet en del for KGH.
1957-1966 MOGENS S (III) Motorskib Solgt til andet dansk rederi
1957-1975 A.E.S. (I) Motorskib Indrettet for 12 pax for Falklandsfarten
1961-1962-1975 RENATE S (I) /
GARIBALDI /
SONJA HOVE
Motorskib Solgt fra AES 1962 men stadig befragtet hos AES til 1975
1961-1973 PEDER MOST (IV) Motorskib Ejet af Lunden Rederi-I/S med bl.a. Mogens Huusfeldt Sørensen
1962-1986 NANOK S Motorskib Gik fra ny i 5-års BB-charter til KGH.
1965-1967 MARTIN S (II) Motorskib Forliste 1966 ved Grønland, sank og blev hævet med plastickugler
1965-1970 RENATE S (II) Motorskib Forlist 1970 i Biscayen
1965-1976 FLORA S Motorskib Ejet fra 1975 til partrederi ved AES' enke og solgt 1976
1968-1987 SVENDBORG (III) Motorskib Fortsat i rederiet til det lukkede 1987
1971-1985 ELIN S (III) Motorskib Ejet fra 1976 til partrederi ved AES' enke
1971-1985 SIGRID S (II) Motorskib Ejet fra 1976 til partrederi ved AES' enke
1972-1975 CHARLOTTE S Motorskib Bygget 1965. Købt fra Tyskland, solgt til Haderslev
Anskaffet
Afgået
Skibsnavn
Base-ID
Skibstype
Bemærkninger
1972-1974 RENATE S (III) Motorskib Reder N.R. Christensen, befragtet ved AES.
1972-1985 ANNETTE S (III) Motorskib Blev solgt til Sæby, og forliste 1986 ved Portugals kyst
1973-1979 PEDER MOST (V) Motorskib Første nybygning til AES fra Frederikshavn. Solgt til udlandet 1979
1974-1985 PATRICIA S (III) Motorskib Anden nybygning til AES (Partrederi Jutlandia) fra Frederikshavn.
1975-1985 MOGENS S (IV) Motorskib Tredje nybygning til AES fra Frederikshavn.
1976-1985 A.E.S. (II) Motorskib Fjerde nybygning til AES fra Frederikshavn
1976-1985 BRITANNIA (V) Motorskib Femte nybygning til AES fra Frederikshavn
1976-1985 CHARLOTTE S (II) Motorskib Sjette og sidste nybygning til AES fra Frederiskhavn
Og her slutter så rederiet AES' skibsfart.


Kilder
Diverse skibslister og standardværker.
Artikel i Søfart 1984 nr. 8, pp.8-9 + 15.
Artikel i NS-Bladet 1968, nr.65, pp.12-16, om hævning og bjærgning af MARTIN S.
Diverse skibslister, kartoteker og arkivalier på MfS og årbøger samt
Nielsen, Erik Møller, 2003: Svendborg Søfarts Historie siden 1253, [ID=491]
Holm-Petersen & A. Rosendahl, 1951-1953: Fra Sejl til Diesel, bind 1-4, [StD-n]
Holm-Petersen & Kaj Lund, 1963: Skibe og søfolk fra Svendborgsund, Munksgaard, [ID=3486]

Forkortelser
2-m. = tomastet.
3-m. = tremastet.
BB = Bareboat charter.
BR. = Bestyrende reder.
FISK = Fiskefartøj.
KGH. = Kongelige Grønlandske Handel.
Kls. = kommercelæst.
KR. = Korresponderende reder.
Næ. = navneændret.
omr. = omrigget.
PAX = passagerer.
Sv. = Sverige.
WW2 = Anden Verdenskrig.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2020-10-01. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside