A.E. Sørensens Rederi = AES

SvendborgType Beskrivelse
Stiftelse 1918 - A.E. Sørensen Rederi, Svendborg = AES
Stiftet af Adolf Ejler Sørensen (* 1896) i 1918 og forblev selv korresponderende reder og endegyldige beslutningstager til sin død i 1974-11-20. Han nåede at stifte 15 rederiaktieselskaber og omtrent lige så mange partrederier.
1920 - Rederi-A/S Danmark ejede RUTH og fortsatte som selskab, mens de øvrige selskaber realiseredes.
1939 - Britannia A/S stiftet 1939 var en sammenlægning af rederierne Gerda, Asta, Dannebrog og Lunden.
1974 - Kort før rederens død blev firmaet omdannet til aktieselskabet A.E. Sørensen A/S, Svendborg.
Aktiselskabet omfattedede befragtningsafdelingen, økonomiske interesser i 7 partrederier samt skibene:
SVENDBORG (ID=929),
NANOK S. (ID=711) og
A.E.S. (ID=6412)
Bestyrelse / ejer / deltager A.E. Sørensen endegyldig leder til sin død.
1950 - Rederiet drev 7 aktieselskaber og et I/S med tilsammen 2.516 BRT og i personlige familieselskaber 981 BRT.
1960 - Rederiet drev 2 A/S og et I/S med tilsammen 2.431 BRT og i personlige familieselskaber 3.100 BRT.
1967 - Familieaktieselskab stiftedes. Det ejede i 1968 4.025 BRT, mens 895 BRT var i personlig eje.
1974 - Skibsreder A.E. Sørensen døde.
Skorsten / flag Skorstensmærke: Gul skorsten med blåt bælte hvori er placeret kontorflaget. Øverst har skorstenen en sort kant.
Kontorflaget: Rødt splitflag med bredt hvidt vandret bælte med bogstaverne AES i blåt.
Skibe 1918 - Rederiets første anskaffelse var 3-mastet bramsejlskonnert eller barkentine SAGA (ID=4280).
Rederiet disponerede i forskellige selskaber de 4-mastede skonnerter: SIGRID (ID=7995), RICHARD (ID=7992), LYNÆS (ID=7125) og RUTH (ID=5495).
1930'erne - i begyndelsen af 1930'erne opkøbte AES mange mindre sejlskibe, som moderniseredes og fik indlagt motor. De sejlede til WW2 i Nordsøfart og Østersøfart.
1934 - Købte rederiet S/S NORCO (ID=11977) fra Norge, rederiets første deciderede maskindrevne skib. Skibet tilhørte hos AES' Dampskibsselskabet Concordia.
1945-1950 - Hovedparten af de gamle skonnerter blev solgt og moderne motorskibe blev anskaffet. Især sådanne der kunne anskaffes billigt, når andre havde forkøbt sig eller værfterne havde overkapacitet.
1960 - HANNE S forliste i Nordatlanten og 18 personer omkom.
1965 - Skibet MARTIN S. (ID=8924) blev leveret, men forliste allerede året efter ved Sukkertoppen. Skibet blev bjærget med Karl Krøyers plastkugler, og derefter bugseret til B&W og siden til Nakskov for genopbygning.
1970 c. - Kontraherede rederiet hos Frederikshavn Værft 11 coastere.
Opløsning Tre børn, en søn og to døtre: Mogens, Elin og Annette, der efter moderens død i 1980'erne skulle fordele arven, var uenige om driften, og firmaet likviderede i 1987.
1987 - Rederiet er likvideret.
Bemærkninger Lit.: Artikel af Jens Christian Mohr, 1991: "A.E. Sørensens Rederier" i H&S Årbog 1991, hvori er yderligere kildeliste side 91.
Også i netudgave af Svendborg Historie findes et opslag om rederiet, men mindre detaljeret.


Kilder
Diverse skibslister og standardværker.
Artikel i Søfart 1984 nr. 8, pp.8-9 + 15.
Artikel i NS-Bladet 1968, nr.65, pp.12-16, om hævning og bjærgning af MARTIN S.
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 17.4.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside