Rederiet Albert Jensen A/S

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1907 - Firma stiftet af Albert Jensen for handel med kul: "Albert Jensens Rederiforening".
1909 - Stiftede Københavns Kul & Koks Kompagni - ofte omtalt som "De fire K = KKKK".
1918 - Omdannede rederivirksomheden til A/S.
Bestyrelse / ejer / deltager 1941 - Albert Jensen døde 1941-06-03 56 år gammel. Virksomheden videreførtes af hans broder Holger Jensen.
Skorsten / flag Skorstensmærke for K.K.K.K.-selskaberne: Sort skorsten, senere sort skorsten med "KKKK" i hvidt.
Kontorflag: Rød stander med split og "KKKK" i hvidt.

Skorstensmærke for Dorte Jensen A/S og Albert Jensen A/S: Sort skorsten med hvidt bælte imellem to røde bælter. Det hvide bælte er dobbelt så bredt som hvert af de røde. I det hvide bælte en rød, femtakket stjerne.
Kontorflaget: Rødt stutflag med hvidt vandret midterbælte hvori er en rød femtakket stjerne.
Tilknytning Drev også underselskaber som "Dampskibet Dorte Jensen A/S" og "K.K.K.K. Kul A/S" = "Københavns Kul og Koks Kompagni A/S".
Det var karakteristisk for firmaet, at skibe blev drevet i særskilte selskaber, og mange af skibene opnåede aldrig fuldstændig dansk registrering, hvilket i krigsårene 1914-1918 og 1940-1945 gav problemer og forviklinger.
Skibe 1924 - Havde da 7 skibe i flåden, hovedsageligt til kultransporter.
1938 - Drev i Gloria D/S A/S tre frugtskibe på Vestkysten af Sydamerika / Nordamerika. Det var VITUS BERING, PETER LASSEN (ID=12091) og KNUD RASMUSSEN.
Jensen var stråmand for Elders & Fyffes, London (hovedsæde USA), der var egentlige ejere af skibene, der efter 1940-04-09 hurtigt kom under USA-flag, og det danske selskab konkursbehandlet.
1967 - M/S HELLE ALB (ID=10751), senere næ. til JYTTE KANSAS, og 1967 - M/S JENS ALB (ID=6880), senere næ. til HANNE KANSAS. "Kansas"-skibene forblev i registret til 1976.

Opløsning 1976 - Optræder ikke længere i danske registre.
Bemærkninger Længere omtale af Albert Jensens unge år i artiklen "Fra Dannebrog til Stars and Stripes under 1. verdenskrig" i H&S Årbog 1986 side 135-173. Også med en del skibsnavne på skibsoversigten fra side 166 i artiklen.
Kortere omtale i H.C. Røders Dansk Skibsfarts Renæssance, vol.2, 1962, pp.168ff.
Firmaets især landbaserede aktiviteter omtalt i artikel på nettet.


Kilder
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 20.6.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside