Alfred Christensens rederier

København
 
Type Beskrivelse
Stiftelse 1874 - Omkring dette tidspunkt åbnede Alfred Christensen (AC) og hans bror L.A. Christensen en kulforretning (eksisterede til efter 1960). Selskabet udvidedes med skibsmæglervirksomhed.
1890 c. - Der dannedes 1906 et firma: Alfred Christensen & Co. A/S, København, der blev det overordnede aktive forretningsdrivende firma.
1890 - Nordsøen D/S A/S, København, stiftet (1889 iflg. DSH-5 p.210).
1892 - The Anglo-Dane Steamship Company Ltd. stiftet.
1893 - Urania D/S A/S stiftet. (1894 iflg. DSH-5 p.210)
1906 - Europa D/S A/S stiftet af H.A. Christensen.
1906 - Internationalt Dampskibs- og Bjergnings-Company stiftet.
1908 - Dansk-Belgisk D/S A/S stiftet.
1911 - Dampskibsselskabet af 1911 A/S stiftet af Andreas Christensen.
1914 - Nordsøen D/S A/S likviderede efter krav fra bankforbindelse. Skibene overført til Dansk-Engelsk D/S A/S.
1914 - Dansk-Engelsk D/S A/S (I) stiftet og overtog skibene fra det likviderede Nordsøen D/S A/S. Forretningsfører blev Firmaet Alfred Christensen.
1915 - Urania D/S A/S likviderede frivilligt med 5 skibe.
1923 - Dansk-Engelsk D/S A/S (II) stiftet af Hans Andreas Christensen (HAC) og drevet gennem hans firma H.A. Christensen A/S.
1929 - Dampskibet England A/S stiftet af HAC.
1930 - Dampskibet Finland A/S stiftet af AC's barnebarn O.H. Christensen.
1948 - Dampskibet Finland A/S ændrede navn til Rederiet Europa A/S.
1950 - Den 12. maj likvideredes selskaberne i Alfred Christensen efter krav fra bankerne, og samme år blev også OHC's Finland D/S A/S likvideret. Kun kulforretningen videreførtes.
Bestyrelse / ejer / deltager 1890> - Forretningerne blev de første år drevet med mange selskaber, der hver især financerede et skib. Selskaberne sparede ikke midler op til ekspansion, men udbetalte dividende og blev nedlagt ved salg af det ejede skib.
1900> - Koncernes aktiver er svære at holde styr på, da handel mellem koncernes enkeltselskaber ofte fandt sted.
1925 - Alfred Christensen døde.
1945 - Hans Andreas Christensen døde. Hans enke, Dagny Christensen, overtog ledelsen af HAC's selskaber.
Direktion / BR. / KR. 1890 - Alfred Christensen ledede sammen med familiemedlemmer selskaberne
1911 - AC trak sig tilbage som forretningsfører for rederierne Nordsøen og Urania.
1911 - AC's to sønner Hans Andreas Christensen (HAC) og Robert A. Christensen blev valgt til forretningsførere for koncernes selskaber.
1923 - HAC's to sønner O.H. Christensen og H.S. Christensen blev prokurister i Dansk-Engelsk D/S A/S (II).
1945 - HAC's tre sønner havde efterhånden overtaget driftsopgaverne, og ved faderens død 1945, hvor hans enke blev indsat som disponent for selskaberne var det i praksis de tre sønner, der drev virksomheden videre.
Skorsten / flag Sort skorsten med hvidt, slynget navnetræk AC.
Rødt kontorflag med hvidt, slynget navnetræk AC.
Dampskibsselskabet af 1911 A/S havde samme skorsten og kontorflag.
Tilknytning 1898 - Stiftede AC Hellerup Skibsværft & Maskinbyggeri, der nåede at bygge 5 skibe inden lukning i 1905.
1890-1900 c. - Det Danske Damper og Lægterkompagni stiftet - er ikke bekendt med ophørsdato eller aktiviteter.
Skibe 1923 - Rederiet Dansk-Engelsk D/S A/S (II) indledte aktiviteterne med 6 skibe.
1931 - Rederiet Dansk-Engelsk D/S solgt dets resterende 5 skibe til den korresponderende reder, der også var HAC, der selv drev dem videre som eneejer.
1948 - Ved navneændringen til Rederiet Europa A/S ejede sette selskab skibene
S/S ALF (ID=6494),
S/S BELGIEN (ID=6873),
S/S SKOTLAND (ID=7313),
S/S HOLLAND (ID=11989) og
S/S FRANKRIG (ID=7233).
Øvrige skibe må søges i skibsdatabasen.
Bemærkninger Koncernens selskaber var typiske familiestyrede og de bestemmende aktieposter var sjældent fordelt på mere end 10 personer. Se herom i Røders, 1962: Dansk Skibsfart Renæssance II p.166ff.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 11.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside