Rederiet A.P. Møller = Mærsk Line = APM

KøbenhavnInden hovedrederiet Dampskibsselskabet Svendborg A/S blev stiftet i 1904, havde skibsreder Peter Mærsk Møller i 1886 sammen med Carl Breyen i Svendborg oprettet Dampskibsselskabet Laura. Selskabet købte 1886-06-10, skødedato, S/S ELLEN af et af Priorfamiliens selskaber og næ. det til S/S LAURA (ID=11805). Med Peter Mærsk Møller som fører og KR. og efter 1900 med Hans Mærsk Møller som fører. Selskabet blev nedlagt ved skibets salg i 1909.
 
Type Beskrivelse
Stiftelse 1904-04-16 - Rederiet A.P. Møller, stiftet ved oprettelsen af rederiet Dampskibsselskabet Svendborg A/S af Arnold Peter Møller sammen med sin far, Peter Mærsk Møller, og en række lokale svendborgensere, der fik sæde i bestyrelsen (kommiterede). Det var Købmand Johannes Rosenthal, Købmand Axel Nielsen, Bankdirektør C. Mende, Sagfører Lacoppidan Petersen, og Direktør Arnold Mc-Kinney Mærsk Møller.
De korresponderende redere blev Peter Mærsk Møller, Arnold Peter Møller og deres firma A.P. Møller. Indtil 1923 var Arnold Peter Møller samtidig selskabets forretningsfører.
Kapital kr. 150.000, fra 1905 udvidet med kr. 175.000.
1912-08-22 - Stiftet Dampskibsselskabet af 1912 A/S. KR. hos Arnold Peter Møller og firma A.P. Møller. Kapital kr. 50.000.
1927 - Fra 1927-1928 oprettedes en del partrederier mellem Svendborg D/S og D/S af 1912. Partrederierne kom særligt til at omfatte de første af rederiets tankskibe.
1938-03-00 - Alle partrederier var afviklede, og skibene var overført til interessentskabet mellem Svendborg D/S og D/S af 1912.
1929 - stiftedes D/S af 1929 A/S, København. Selskabets skib hed S/S JELLING (ID=11319) og var købt fra Dannebrog D/S A/S. Det blev solgt igen 1937.
1929-10-02 - Stiftedes i Sandefjord Fraternitas Kompagniet A/S i et samarbejde med Anders Jahre. Selskabet drev hvalfangst og likviderede i 1938-09-23.
1938 - Interessentskab mellem Svendborg D/S og D/S af 1912 blev oprettet og kom i mange år til at være ejer af en stor del af rederiets flåde.
1965 - Aktiemajoritet blev overflyttet til Almenfonden og Familiefonden.
2002 - Svendborg D/S A/S og D/S af 1912 A/S blev slået sammen med Svendborg D/S A/S som fortsættende selskab.

Et stort antal selskaber er gennem årene dannet for længere eller kortere perioder mellem APM-selskaber i indland og udland, men de gennemgås ikke her. Der findes flere fagbøger, hvor konstellationerne er gennemgået.
Bestyrelse / ejer / deltager 1904> - Fra begyndelsen med A.P. Møller som formand. Senere med A. Mærsk McKinney-Møller som deltager og senere overtaget som topchef.
Stadig med Møllerfamilien som deltagere.
En del af de af firmaet A.P. Møller disponerede skibe har været personligt ejede af en eller flere af skibsrederne eller ejet af interessentskaber med deltagere fra rederkredsen og selskabskredsen. I skibsdatabsen er disse specifikke og til tider skiftende ejerforhold ikke i detaljer beskrevet.
Direktion / BR. / KR. Møller-familien m.fl.
Skorsten / flag Sort skorsten med blåt bælte med en hvid syvtakket stjerne på begge sider.
Kontorflag: Blå stander med hvid syvtakket stjerne.
1955 - Skibenes skrogfarve blev malet om fra grå til blå.
Tilknytning 1917-1918 - Rederiet oprettede Odense Staalskibsværft A/S.
1925-1932 - APM havde forbindelse til Knöhr & Burchard, Hamburg, i hvilket rederi S/S LEXA MÆRSK (ID=11766) og S/S AASE (ID=12405) sejlede, og K&B optrådte som KR. for APM. (AASE forliste 1928).
1959 - Odense Staalskibsværft A/S oprettede afdeling i Lindø. Værftet lukkede ved udgangen af 2011.
Skibe Der findes talrige bøger og hjemmesider emd APM-skibe. Her er listet de tidligste skibe til 1928:
Ejerperiode -- Navn -- ID-nr. - for D/S Svendborg:
1904-1908 - SVENDBORG (ID=8393).
1906-1924 - PETER MÆRSK (I) (ID=9062).
1908-1924 - ANNA MÆRSK (I) (ID=8811).
1910-1916 - CHASSIE MÆRSK (I) (ID=12779), forlist.
1912-1934 - ELEONORA MÆRSK (ID=11570).
1913-1917 - LAURA MÆRSK (I) (ID=11806).
1915-1937 - LAURA MÆRSK (II) (ID=11807).
1920-1935 - ROBERT MÆRSK (ID=9032).
1920-1936 - GUDRUN MÆRSK (ID=9044).
1921-1940 - LEISE MÆRSK (ID=11331) blev første motorskib, krigsforlist.
1922-1938 - HERTHA MÆRSK (ID=11791).
1922-1942 - JESSIE MÆRSK (ID=11797), krigsforlist.
1922-1938 - INGE MÆRSK (ID=11795).
1923-1940 - CHASTINE MÆRSK (ID=11347), krigsforlist.
1924-1931 - PETER MÆRSK (II) (ID=9063), næ. til MATHILDE MÆRSK.
1925-1927 - AASE (ID=12405), tysk reg.
1925-1939 - RITA MÆRSK (ID=11843).
1925-1954 - EFFIE MÆRSK (ID=11174).
1925-1942 - CORNELIA MÆRSK (ID=8848 ), krigsforlist.
1927-1956 - LICA MÆRSK (ID=7053).

Og for Dampskibsselskabet af 1912:
1912-1916 - LEXA MÆRSK (I) (ID=11302).
1912-1918 - HULDA MÆRSK (I) (ID=11593) krigsforlist.
1913-1916 - SALLY MÆRSK (I) (ID=11355).
1913-1927 - ANGELICA MÆRSK (ID=11499).
1914-1943 - ARNOLD MÆRSK (I) (ID=6679), forlist.
1914-1917 - ELISABETH MÆRSK (I) (ID=11573).
1915-1916 - POLARSTJERNEN (ID=12435).
1915-1922 - JOHANNES MÆRSK (ID=11799).
1915-1924 - ELISABETH MÆRSK (II) (ID=11439).
1915-1918 - EUROPA (ID=11592).
1916-1956 - HANS MÆRSK (ID=11789).
1918-1937 - HULDA MÆRSK (II) (ID=11793).
1918-1941 - OLUF MÆRSK (I) (ID=11836), krigsforlist.
1920-1922 - CHASSIE MÆRSK (II) (ID=13104).
1921-1947 - KIRSTEN MÆRSK (I) (ID=11802).
1921-1950 - JAKOB MÆRSK (I) (ID=11362), minesprængt, men rep.
1922-1941 - EMILIE MÆRSK (I) (ID=11579), forlist.
1922-1953 - BETTY MÆRSK (I) (ID=6959).
1923-1941 - SUSAN MÆRSK (I) (ID=11095), krigsforlist.
1923-1941 - SALLY MÆRSK (II) (ID=10495), krigsforlist.
1924-1941 - AGNETE MÆRSK (ID=6283), krigsforlist.
1924-1926 - EMMA MÆRSK (I) (ID=11200).
1925-1943 - NICOLINE MÆRSK (I) (ID=11093), krigsforlist.
1925-1946 - VIBEKE MÆRSK (I) (ID=9567).
1925-1949 - ELISABETH MÆRSK (III) (ID=11185).
1925-1942 - JOHANNES MÆRSK (II) (ID=11083), krigsforlist.

Med halvpart i hvert af dampskibsselskaberne følgende tankskibe:
1928-1932 - ANNA MÆRSK (II) (ID=6894), næ. til Bente Mærsk.
1928-1942 - JANE MÆRSK (I) (ID=8846), krigsforlist.
1928-1956 - EMMA MÆRSK (II) (ID=7376).
1928-1941 - MARIE MÆRSK (II) (ID=7377), krigsforlist.
1928-1942 - CAROLINE MÆRSK (I) (ID=11344), krigsforlist.

Ejet af A.P. Møller, København:
1920-1927 - MARIE MÆRSK (I) (ID=11817).

1940-1945 - Flåden bestod i 1940 af 44 skibe, og 24 krigsforliste under krigen.
Bemærkninger Koncernens mange aktiviteter er kun sporadisk nævnt her for afdelinger, der har med skibsfarten at gøre.
Under WW2 mistede rederiet 102 sejlende medarbejdere.

Forkortelser
KR. = Korresponderende reder.
Næ. = Navneændret.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 16.4.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside