Peter Applebye og hans skibsfart

KøbenhavnPeter Applebye, 1709-1774, var engelsk rebslager og kom som ung i 1737 til Danmark for at omlægge Flådens tovværksproduktion og -forsyning. Hans reberbane lå å Christianshavnssiden i den sydlige ende ud mod voldanlægget.

Senere blev han også handlende med sine produkter til private. Han oparbejdede en formue og købte havnearealer, som han lod opfylde og på disse anlagde et skiibsværft. Se herom under Københavns skibsbyggerier.

Foruden produktionen af tovværk og skibe på Applebyes grundstykke på Christianshavn havde han også interesser i sejldugsfabrikation og et sukkerraffinaderi i Odense.

Peter Applebye senior blev 1735 gift med engelske Anna Pattridge, 1721-1763), og de fik en datter og to sønner.

Datteren Anna, 1738-1798, der blev gift med grosserer og reder John Brown.

Ældste søn John Applebye, der døde før 1787, blev agent og blev 1768 gift med Karen Erichsen, datter af Odenses borgmester Lauritz Erichsen, der havde ejerskab i sukkerraffinaderiet.

Yngste søn Peter Applebye, 1740-1807, overtog ved faderens død virksomheden i København og drev den sammen med svogeren, John Brown. Junior blev gift (c. 1766) med Marie Christina Holsten, 1749-1810. Parret fik 8 børn, hvoraf fire døde som spæde. Anna Agathe Nancy Applebye, 1769-1838, blev gift med grosserer Peter Erichsen, bror til ovennævnte Karen Erichsen og til agent Erich Erichsen, 1752-1837, der fik ansættelse hos Blacks Enke & Co..

Type Beskrivelse
Stiftelse 1737 - Oprettede rebslageri på Christianshavn.
1759 - Skibsværftet blev grundlagt.
Bestyrelse / ejer / deltager Peter Applebye ledede selv sine foretagender indtil sin død.
Direktion / BR. / KR. Se ovenstående.
Opløsning 1774 - Peter Applebye senior døde. Børnene ødede raskt formuen væk efter faderens død, og virksomhedens dele blev afhændet.
Skibe 1759 - PRINSESSE SOPHIA MAGDALENA (ID=9448), ejde skibet 1759-1761.
1761 - GREVINDE MOLTKE (ID=8495), bygget på eget værft til rederen, ejet 1770 af AK.
1762 - DIE GUTE SOPHIE (ID=9736), bygget på eget værft til rederen.
1764 - GREVINDE WEDEL (ID=8501), bygget på eget værft til rederen.
1766 - CHRISTIAN VII (ID=9737), bygget på eget værft til rederen, ejet 1776 af John Brown.
Bemærkninger Rederiet Peter Applebye nåede at udrede 40 rejser til Vestindien.
1777 - Applebyes værft byggede til slavehandelen fregatskibet UPERNAVIK (ID=10037) og pinkskibet GREV THOTT (ID=3817).
Applebyes værftsproduktion med 24 navngivne skibe, som man har kendskab til, er vist i Klems Skibsbyggeriet ..., bind 1, p.154ff. Peter Applebye aftog selv de fire første skibe, men derefter byggedes der kun til kunder.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Klem, Knud, 1985: Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-årene, I-II, Finn Jacobsens Forlag.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA = Rigsarkivet.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 7.3.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside