Asiatisk Kompagni - Skibene

KøbenhavnIndeholder skibe tilhørende Asiatisk Kompagni med forskellige oplysninger hæftet på om bygning, størrelse, rejser m.v. Listen er ikke komplet.

ID-nummeret på hver skib er link til skibsdatabasen, hvor der findes yderligere oplysninger om skibene.

I året 1779 havde Asiatisk Kompagni 9 skibe med tilsammen 2.425 kls. [DHI-1 p.160]
I året 1797 havde Asiatisk Kompagni 9 skibe med tilsammen 3.032 kls. [Duntzfelt p.41]
I året 1798 udklarerede AK 10 skibe med en samlet drægtighed på 3.401 kls. [Andersen: Kbhs. Toldbod, 1915 Kbh. p.97]Kompagniets skibe


ID=8422 Navn: ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG (I) / PRINSEN AF AUGUSTENBORG / PRINTZEN AF AUGUSTENBORG / AUGUSTENBORG
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1789-10-21 Bilbrev for færdiggørelsen af skibet, der enten blev bygget som nr. 31 på AK.s plads eller på Bodenhoffs plads.
1789-1790 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 716.831.
Afgangspas udstedt 1790-11. Ankom Trankebar 1790-12. Afgang Serampor 1792-01.
1791-1792 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 717.
1793-1794 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 725.838.
Afgangspas udstedt 1793-04. Afgang Serampor 1794-01.
1795-1796 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 728.417 n.
Afgangspas udstedt 1795-04. Afgang Serampor 1796-01. Afgang Trankebar 1796-02.
1797-1799 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 732.844.
Afgangspas udstedt 1797-05. Afgang Serampor 1798-02.
1800-1801 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 737.850.
Afgangspas udstedt 1800-05. Afgang Serampor 1801-03.
1802-1803 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 743.855.
Afgangspas udstedt 1802-05. Afgang Serampor 1803-03.
1804-1806 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 752. 862, 875.
1807-1808 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 755.866.
Afgangspas udstedt 1807-03.
1808-01-28 Beslaglagt under ophold på reden ved Frederiksnagor af englænderne.
ID=9371 Navn: ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG (II)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1804-09-11 Skødedato for købet af skibet i London. Ingen oplysning om tidligere navn.
1805-03-06 Bilbrev i København for ombygningen og hovedreparationen på AK.s plads (regnes som nr. 33 i nybyg.listen for AK.)
1805-1806 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 987. C.1109, 2263.
1805-04-08 Ankom til Isle de France. Havareret under opholdet og solgt på stedet. Erstattedes ved køb af JAMES SEBALD, der næ. til ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG (III).
[Klem1] side 251 har datoer for begivenhederne på øen, men datoerne er ikke logisk korrekte.
ID=9370 Navn: ARVEPRINSEN AF AUGUSTENBORG (III) ex JAMES SEBALD
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1805 Købt på Isle de France som erstatning for skibet (ID=9371) af samme navn, se ovenstående. Det nye skib var hjemmehørende i Bombay.
1805-1806 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 987c.1109, 2263.
1808 Overladt Flåden. Tilbageleveret 1810.
Efter 1810 Ingen oplysninger om skibets udfasning.
ID=9661 Navn: BORNHOLM
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1748-10-15 Afløb på Holmen til Flåden.
1751 AK. lånte skibet af Flåden.
1751-1754 Rejse til Koremandelkysten. Ingen kildeoplysninger
1754 Ingen olysninger om returnering til Flåden eller anden form for udskillelse.
ID=203 Navn: CHRISTIANSBORG SLOT
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1742-11-03 Bygget, afløbsdatoen, på Asiatisk Kompagnis Plads som nr. 4.
1744-1745 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 886.1005 / 1123.2194.
1745-1747 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 888.1007 / 1124.2198.
1747-1749 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 891.1126 / 2201.
1750-1751 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 1016.
1750-01-00 Forlist på udrejsen ved Elfsborg, Göteborgs skærgård. Forsikringssummen brugtes til bygningen af DRONNING JULIANE MARIE.
ID=3304 Navn: CHRISTIANSHAVN ex FORT WILLIAMS
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1800 AK købte fra Frankrig en engelsk prise opbragt på Ile de France og næ. den til CHRISTIANSHAVN.
1800-1802 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 980-981.1101, 2255.
1803-1805 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 985a + b, 1106.1219, 2295.
1806-1807 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 989.1111, 1223.
1819-1821 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 990-991, 1112.1225.
Udklarerede - et syn man ikke var vant til efter 1807 - ført af kaptajn Georg Stage for rejse til Kapstaden, Batavia og Canton.
1821-07-14 Hjemkom med ladning vurderet til 1 million rigsbankdaler.
1826-1827 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 993.1114, 1224.
1828 Hovedrepareret i København og derefter næ. til FREDERK DEN SJETTE (ID=8295).
ID=3212 Navn: DANMARK (I)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1783-03-17 Bilbrev for færdiggørelsen af skibet til AK på deres egen plads som byggenr. 25.
1783-1785 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 954.1078, 1193-1194.
1785-1787 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 961.1084, 1200.
1787-1789 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 712.826.
Afgangspas udstedt 1787-09. Ankom Trankebar 1788-07. Afgang Trankebar 1789-01.
1790-1792 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 718.832.
Afgangspas udstedt 1790-09. Ankom Trankebar 1791-06. Afgang Serampor 1792-02.
1794-1795 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 970.1091a-b, 1208.
1796-1797 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 731a.842.
Afgangspas udstedt 1796-04. Ankom Trankebar 1796-09. Afgang Trankebar 1797-02.
1798-1799 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 733.845.
Afgangspas udstedt 1798-01. Ankom Trankebar 1798-09. Afgang Serampor 1799-01.
1800-1801 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 979.1099, 1100-1215.
Efter 1801 Ingen oplysninger om udfasningen af skibet.
ID=9693 Navn: DANMARK (II)* Note 2.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1801 Skibet købt af AK i London, skødedatoen anført i [Klem1] p.249 som 1802-11-02.
1801-1803 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 748.858.
1803-1805 Afgangspas udstedt 1803-05. Afgang Serampor 1804-06.
1805-1807 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 753.863.
Afgangspas udstedt 1805-11. Afgang Serampor 1806-12.
1810 c. Skibet solgt i København.
ID=9469 Navn: DANNEBROG
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1786 Købt skibet i England og ombygget på AKs plads og regnes som bygning nr. 29 på værftet.
1786-1788 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 709.824.
Afgangspas udstedt 1786-09. Ankom Trankebar 1787-05. Afgang Serampor 1788-01.
1788-1791 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 714.829.
Afgangspas udstedt 1788-10. Ankom Trankebar 1790-05. Afgang Serampor 1790-12.
1792-1793 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 723. 836.
Afgangspas udstedt 1792-04.
1795-1796 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 729a og b.
Afgangspas udstedt 1795-05. Afgang Serampore 1796-03.
1797-1798 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 731b og 843.
Afgangspas udstedt 1797-03. Ankom Trankebar 1797-09. Afgang Serampor 1798-01.
1799-1800 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 736.848.
Afgangspas udstedt 1799-06. Afgang Serampor 1800-03.
1802-1804 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 744.856.
Afgangspas udstedt 1802-04. Afgang Serampor 1803-05.
1804-1806 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 751.861, 2262.
1810 c. Iflg. Kay Larsen skal skibet være blevet solgt under krigen.
ID=9669 Navn: DEBORA
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1761 Købt brigantinen til AK. fra et I/S med skibsreder, justitsråd Iselin.
1761-1765 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 630.786a + b.
1766-02-12 Solgt på auktion på AK.s plads.
ID=9663 Navn: DE TRE PRINSESSER / DE TRE PRINCESSER
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1752 Købt til AK. fra Vestindisk-guineiske Kompagni.
1753-1754 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 672.775.
1754-1756 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 676.779.
1757 Solgt til Det Almindelige Handelsselskab, København.
ID=9662 Navn: DE TVENDE BRØDRE
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1752 Købt i Arendal til AK. Ingen oplysninger om rejser eller afhændelse.
ID=3137 Navn: DISCO
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1778-04-28 Afløb på Holmen og bygget til Flåden. AK. lånte skibet til 1787, hvor AK overtog det.
1779-1781 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 942.1067.1183.
1782-1783 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 949.1074.1189.
1783-1785 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 956.1080.1196.
Afgangspas udstedt 1783-11. Ankom Trankebar 1784-06.
1785-1787 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 707.822.
Afgangspas udstedt 1785-11. Ankom Trankebar 1786-07. Afgang Trankebar 1786-10.
1789-1791 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 715.830.
Afgangspas udstedt 1789-09. Ankom Trankebar 1790-05. Afgang Trankebar 1791-02.
1792-1794 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 724.837.
Afgangspas udstedt 1792-10. Ankom Trankebar 1793-04. Afgang Trankebar 1794-02.
1795 Ophugget.
ID=9655 Navn: DOKKEN
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1742 Bygget på Andreas Bjørns Plads.
1742-1743 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 765.
1745-1746 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 767.
1747-1749 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 668.770
1751 Forsvandt på hjemturen ved Kapstaden. Var der tale om en rejse begyndt 1749?
ID=9232 Navn: DRONNING CAROLINE MATHILDE fra 1773 GANGES
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1769-11-06 Bilbrev for skibet bygget hos Fabritius & Wever til AK.
1769-1771 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 792.
1771-1773 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 795.2306, 2307.
Ankom Trankebar 1772-07 og afsejlede 1773-02.
1773-1775 Første rejse under navnet GANGES. Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 689.797.
Afgangspas udstedt 1773-12. Ankom Trankebar 1774-06.
1776-1777 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 801.
Afgangspas udstedt 1776-03. Ankom Trankebar 1776-09.
1778-1780 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 695.805.
Afgangspas udstedt 1778-03. Afgik fra Trankebar 1779-03.
1780-1782 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 813.
Afgangspas udstedt 1780-10. Ankom Trankebar 1781-07.
1782-1785 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 702.817.
Afgangspas udstedt 1782-11. Afgang fra Serampore 1784-12.
1785 Ingen oplysninger om udfasningen af skibet.
ID=8722 Navn: DRONNINGEN AF DANMARK (I)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1738-09-03 Afløb på Asiatisk Kompagnis Værft, Christianshavn.
1739-1740 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 1002.
1740-1742 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 882.
1742-1744 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 883.1003.
1745- Rejse til Kina. RA. kilde uden nr.
1746 Forlist 1746 på hjemrejse fra Kina.
ID=9256 Navn: DRONNINGEN AF DANMARK (II)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1747 Bygget til AK. Ottende skib på Kompagniets værft.
1749-1750 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 895.1017.
1750-1751 Rejse uden mål anført. RA. kilde nr. 893.1014, 2204.
1752-1754 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 899.1022, 2207.
1755-1757 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 780.
1757-1759 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 978.783
1759 Efter sidste rejse, ingen oplysninger hos (Klem1) p.224, nr.22 om salg eller udfasning.
ID=8673 Navn: DRONNING JULIANE MARIE (I)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1752-07-29 Afløb som nr. 10 på AK.s værft.
1753-1754 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 900.1023.1133 1132.2208.
1754-1756 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 901.1025.1135, 2209b
1757-1759 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 903.1028.1138, 1138b.2711
1760-1761 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 908.1032.1145, 2217.
1763-1764 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 914.1038.1151, 2225.
1764-1766 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 916.1155, 2229.
1766-01-16 Solgt ved auktion i København.
ID=9238 Navn: DRONNING JULIANE MARIE (II)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1775-11-01 Bilbrev for leveringen af skibet bygget på AK.s plads som nr. 19.
1775-1777 Rejse til Kina. Kilde RA. nr. 934.1060, 1175.
Afgangspas udstedt 1775-12. Ankom Trankebar 1776-08.
1777-1780 Rejse til Kina. Kilde RA. nr. 1065.1180.
Afgangspas udstedt 1777-12. Ankom Trankebar 1779-01.
Efter 1780 Ingen oplysninger om skibets udfasning.
ID=9239 Navn: DRONNING JULIANE MARIE (III)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1780 Bygget i København. Ingen yderligere oplysninger set.
1781-1782 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 945.1070, 1185.
Afgangspas udstedt 1780-11. Ankom Trankebar 1781-06.
1783-1785 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 955.1079, 1195
1786-1788 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 963.1086a, 1202.
1789-1791 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 968.1089, 1206. Hjemrejsen foretaget med det nye skib af samme navn - se næste linje.
1790 Opgivet i Kina. Solgt i Kina. Andet skibe blev indkøbt og givet samme navn, der altså fuldførte den sidste rejse og nedenstående optræder som (IV).
ID=3882 Navn: DRONNING JULIANE MARIE (IV)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1789 Bygget i Massachussetts USA som MASSACHUSETTS.
1790 Købt i Kina til AK. og næ. til DRONNING JULIANE MARIE som afløser for skibet (III) af samme navn ovenstående.
1791-1793 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 722.835.
Afgangspas udstedt 1791-11. Ankom Trankebar 1792-05. Afgik Serampor 1793-01.
1794-1795 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 726.839.
Afgangspas udstedt 1794-04. Ankom Trankebar 1794-10. Afgik Trankebar 1795-02.
1795 Solgt i København til rederiet Blacks Enke & Co. Skibet brændte i 1796.
ID=9257 Navn: DRONNING SOPHIA MAGDALENE / SOPHIA MAGDALENA
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1762-01-18 Bilbrev for bygningen af skibet på AK.s plads.
1762-1763 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 911.1035, 1149.2221-2222.
1764-1766 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 917.1041.1042, 1154.2230.
1766-1768 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 919.1045, 1158-1159, 2232.2235.
1768-1770 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 923.1048, 1165.
1770-1772 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 926.1051.
1772-1774 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 930.1055, 1171.
1774 Ingen oplysninger om udfasningen.
ID=9665 Navn: EBENETZER
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1754 Købt af Niels Mouritzen og Ludwig Schmidt til AK.
1754-1755 Rejse fra København til Trankebar for lokalfart derfra til Peberkysten og Bengalen.
- Ingen oplysninger om afgang fra rederiet.
ID=9525 Navn: ELEPHANTEN / ELEFANTEN
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1746 Købt i Rotterdam til AK.
1746-1748 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 769.
1748-1750 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 771.
1750-1751 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 669b.
1750 Forlist ved Fleseborg i Afrika. Kaptajn, officerer og noget mandskab, i alt 35 mand kom hjem april 1751.
ID=9592 Navn: FREDENSBORG SLOT
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1765-10-10 Færdigbygget på AK.s plads, deres bygning nr. 13.
1765-1767 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 1043.1156a, 2231.
1767-1769 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 921.1046, 1162.2234.
1769-171 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 924.1050, 1166.2236.
1771-1772 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 928.1052, 1168.2239.
1775-1776 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 933.1059, 1174.
1777-1778 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 937.1063, 1178.
1778 Ingen oplysninger om udfasningen.
ID=3764 Navn: FREDERIK 4 / FREDERICUS QUARTUS / FRIDERICUS QUARTUS / FRIEDERICUS QUARTUS
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1733-01-28 Købt af Ostindisk Kompagni. Skibet var bygget i 1699.
1706-1731 Rejser til Trankebar for Ostindisk Kompagni - samt i årene 1708-1711 og 1731.
1735 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 661.759 b-c.
1736 Rejse til Ostindien. RA. kilde uden nr.
1736 Forlist ved Skagen.
ID=8295 Navn: FREDERIK 6 / FREDERIK DEN SJETTE ex CHRISTIANSHAVN
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1828 Skibet ombygget i København og næ. fra CHRISTIANSHAVN (ID=3304) til Frd.6
1829-1830 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 239a, 658, 994.1115.1228.
1833-1834 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 659, 995.1229.
1845 Skibet blev solgt til England. Ingen oplysning om driften 1834 til 1845.
ID=9664 Navn: FREDERIK OG LOUISE
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1753 Købt fra Flåden til AK.
1753-1756 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 675 a+b.
1757-07-25 Solgt ved auktion i København til Kaptajn Ole Trane.
ID=9674 Navn: FREDERIKSNAGOR (I)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1774-10-31 Bilbrev for levering af skibet fra van Ostens plads.
1775-1777 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 691.799.
Afgangspas udstedt 1775-01. Ankom Trankebar 1775-10. Iflg. Feldbæk kom skibet først til Kbh. 1780 efter at have været chartret til engelsk (kontrabande)ladning.
1777-1779 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 808.
1779-1780 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 809-810.
Efter 1780 Ingen oplysninger om skibets udfasning.
ID=9685 Navn: FREDERIKSNAGOR (II)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1780 Købt i Stettin som PRINSEN AF PREUSSEN og navneændret.
1782-1784 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 700.815.
Afgangspas udstedt 1781-11. Ankom Trankebar 1783-01. Afgik Trankebar 1783-10.
Efter 1784 Ingen oplysninger om skibets udfasning.
ID=6831 Navn: FYEN / FYN
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1736 Bygget på Nyholm til Flåden.
1745-12-10 Købt fra Flåden til AK uden næ.
1745-1747 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 889b.1008.
1747-1749 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 1011.2200.
1749-1751 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 894.1015 + 1128.2203.
1751-02-25 Kondemneret og solgt på auktion.
ID=8516 Navn: GREV LAURVIG
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1720-1729 Havde for Ostindisk Kompagni rejser til Ostindien 1720-1722, 1722-1724, 1725-1727 og 1727-1729.
1732-08-04 Erhvervet af AK. Ejet til 1732 Ostindisk Kompagni, der indstillede virksomheden omkring 1730.
1733 Rejse til Ostindien. RA. kilde 660
1735 Rejse til Ostindien. RA. kilde 662.
ID=8495 Navn: GREVINDE MOLTKE
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1764 Købt skibet til AK. Bygget 1761-10-07 (målebrev) på Applebyes Plads.
1764-1766 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 787.
1768-1770 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 682.791.
1770 Ingen oplysninger om udfasning.
ID=9667 Navn: GREV MOLTKE
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1756 Købt til AK. fra Norge.
1756-1759 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 677.781.
1759-1761 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 907.1031, 1143.2216.
1761-1763 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 679.871 b.
1763-05-30 Brændt under lastning i Negapatnam.
ID=9691 Navn: HOLSTEN (I) ex STORE BÆLT
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1782-06-22 Afløb orlogsskibet STORE BÆLT på Bodenhoffs plads.
1800 Udgik skibet af Flådens tal og købtes af AK, der næ. skibet til HOLSTEN.
1801-1803 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 741.853.
Afgangspas udstedt 1801-12. Afgang Serampor 1802-12.
1803-1805 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 749.859, 754a.
Afgangspas udstedt 1803-12. Afgang Serampor 1805-01.
1805 Muligvis på rejsen 1803-1805 blev skibet afhændet og på Isle de France erstattet af nyindkøbt, der fik samme navn.
ID=9692 Navn: HOLSTEN (II) ex WARREN HASTINGS
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1805 c. Indkøbt på Isle de France som WARREN HASTINGS og næ. til HOLSTEN som erstatning for HOLSTEN (I) der bortsolgtes.
1806-1808 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 754b.
Afgangspas udstedt 1806-03.
1808 Opbragt af englænderne.
ID=9673 Navn: KASTELLET DANSBORG = CASTELLET DANSBORG
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1774-10-31 Bilbrev for skibets levering. Bygget på Bodenhoffs Plads.
1774-1776 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 798.
Afgangspas udstedt 1774-12. Ankom Trankebar 1775-08. Afgik Trankebar 1775-10.
1776-1777 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 802.
Afgangspas udstedt 1776-12. Ankom Trankebar 1777-06. Afgik Trankebar 1778-02.
1778 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 692.
1779-1780 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 807.696.
Afgangspas udstedt 1794-01. Ankom Trankebar 1779-09. Afgik Trankebar 1779-10.
1780-1782 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 812.699.
Afgangspas udstedt 1780-10. Ankom Trankebar 1781-07. Afgik Trankebar 1780-10.
1783-1784 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 703.818.
Afgangspas udstedt 1783-03. Ankom Trankebar 1784-01. Afgik Trankebar 1784-03.
1785-1787 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 706.821.
Afgangspas udstedt 1785-08. Ankom Trankebar 1786-05. Afgik Serampor 1787-01.
1788-1789 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 711.827.
Afgangspas udstedt 1787-11. Afgik Serampor 1789-01.
1790-1792 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 719.833.
Afgangspas udstedt 1790-08. Afgang Serampor 1791-12. Afgik Trankebar 1792-02.
Efter 1792 Ingen oplysninger om skibets udfasning.
ID=8723 Navn: KONGEN AF DANMARK (I)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1735 Bygget til AK. Første skib bygget på Kompagniets værft.
1736-1737 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 997.1116.
1738-1739 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 879.999 a+b 1118.
1740-1741 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 1119.1120.
1742 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 664b.
1742-1746 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 884.1004-1006.
1744-05-03 Ankom til Kapstaden. Skibet erklæret usødygtigt. Solgt 1744 på auktion i Kapstaden. Ophugget 1744.
ID=9174 Navn: KONGEN AF DANMARK (II)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1745-11-30 Afløbsdato. Sjette skib bygget på Kompagniets værft.
1746-1748 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 889a 1009.2199.
1748-1750 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 892.1012-13, 1127.
1751-1753 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 896.1019-20, 1130.
1754 Solgt på auktion i København.
ID=3452 Navn: KONGEN AF DANMARK (IIIa)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
- Ingen oplysninger om bygning eller køb i (Klem1) p.224 nr. 19, men noteret for rejser 1755 til 1764. Se nedenstående (IV)
1755-1757 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 1026.1136.
1758-1760 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 904.1139, 1140.2212-13.
1761-1762 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 910.1033, 1146.1218.
1762-1764 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 913.1037, 1150.2224.
- Ingen oplysninger om salg eller anden udskillelse i (Klem1) p.224 nr.19.
ID=3452 Navn: KONGEN AF DANMARK (IIIb)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1755-03-15 Bilbrev for skibet, AK.s 11. skib fra deres værft.
1761-1762 Rejse til Ostindien. Ingen RA. kilde angivet.
- Der er uoverensstemmelse mellem [Klem1] p.228f og Erik Gøbels tekster. Klem har ingen oplysning om skibets drift fra bygning til 1761. Klem anfører det uegnet i 1755, men der figurerer rejser under (III) for perioden 1755-1764. En sammenblanding er tænkelig. Gøbels rejser stemmer ikke med Klems, jeg har mest tillid til Gøbels oplysninger. Afklaring ønskes. Se ovenstående (III).
Jeg har i skibsdatabasen sammenlagt de her nævnte nr. (IIIa) og (IIIb) til et skib, hvilket nogenlunde får oplysningerne til at harmonere.
ID=9175 Navn: KONGEN AF DANMARK (IV)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1769-11-06 Bilbrev for skibet bygget på AKs plads som nr. 15.
1769-1771 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 925.1049, 1167.2237.
1771-1773 Rejse til Kina. Anløb på udrejsen 1772-06 Trankebar.
RA. kilde nr. 927.1053, 1169.2238.
1773-1775 Rejse til Kina. Anløb på udrejsen 1774-06 Trankebar.
RA. kilde nr. 1056.
1775-1777 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 935.1061.1176.
1777-1779 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 938.1064.1179.
1779-1781 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 943.1068.
Afgangspas udstedt 1779-11. Ankom Trankebar 1780-06.
1782-1788 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 950-1075.1190. Bemærk den usædvanligt lange rejsetid.
Denne rejse og de efterfølgende opført for skibet i Klems bog [Klem1] p.235 er fejlagtige, da rejserne foregår efter skibets ophugning. Det gælder også denne rejses oplysninger. Oplysningerne passer på skibet af samme navn nr. (V) nedenstående.
1785 Solgt til ophugning hos K.G. Halkier, København.
ID=3214 Navn: KONGEN AF DANMARK (V) *)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1788-12-03 Bilbrev for leveringen af skibet bygget som nr. 30 på AK.s plads.
1788-1790 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 967.1088.
1795-1797 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 971.1092.
1798-1800 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 976.1096.
1801-1803 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 982-983, 1102-1103. Kom hjem på pumperne med 7 fod vand i lastrummet.
1803 Blev oplagt og blev udfaset.
*) Rejserne er i [Klem1] p. 235 og 245 (for skibene (IV) og (V)) blandet med hinanden. Min opstilling giver bedst mening.
ID=8517 Navn: KRONPRINS / CRONPRINTZ ex KRONPRINSEN AF DANMARK (I)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1740 Bygget på Asiatisk Kompagnis Plads, nybygning nr. 3.
1741-1743 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 1121, Thott 512 - 20.
1744-1745 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 885.1122.
1745- Rejse til Kina. RA. kilde uden nr.
1745-01-21 Forliste på Orkneyøerne nær North Ronaldsay.
ID=9659 Navn: KRONPRINSEN AF DANMARK (II)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1746 Bygget til AK. Syvende skib på Kompagniets værft.
1747-1748 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 890.1010.
1749-1751 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 893.1014, 2204.
1752-1753 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 898.1021, 2206.
1754 Solgt ved auktion i København sammen med KONGEN AF DANMARK (II).
ID=9668 Navn: KRONPRINSEN AF DANMARK (III)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1757 Købt som fransk kinafarer ex PRINCE DE CONTI.
1758-1760 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 905.1029, 1141-1142.2214.
1760-1762 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 785.869, 2219.
1763-1765 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 1039.1153a og b, 2227.
1765-1767 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 681.788, 870.
1767-1769 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 790.872.
1770-1772 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 133, 683.793, 873-874.
1773-1775 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 931.1057, 1172.
1775? Ingen oplysning om skibets salg eller udskillelse.
ID=3213 Navn: KRONPRINSEN AF DANMARK (IV)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1778-09-21 Bilbrev for leveringen af skibet bygget på AK.s plads som nr. 20.
1778-1780 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 940.1066.1181.
Afgangspas udstedt 1778-10. Ankom Trankebar 1779-06.
1780-1782 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 944.1069, 1184b.
Afgangspas udstedt 1780-11. Ankom Trankebar 1781-06.
1782-1784 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 963.1077.1192.
1784-1786 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 958.1083.1198.
1786-1788 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 964.1086b.
1792-1793 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 969.1090, 1207.
1797-1798 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 975.1094-1095.
1798-1801 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 977-978, 1097-1098.1213, 1214.2253.
Efter 1801 Ingen oplysninger om skibets udfasning.
ID=8898 Navn: KRONPRINSEN AF DANMARK (V)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1801-03-03 Bilbrev for skibet, der købtes i England, skødedato 1801-09-11, som erstatning for skib af samme navn, ovenstående (IV) (ID=3213).
1802-1803 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 984a. 1104.
1804-1805 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 986a og b, 1107.2296.
1807-1810 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 757.
1808 Solgt i Batavia med ladning pga. krigsudbruddet mellem Danmark og England.
ID=3136 Navn: KRONPRINS CHRISTIAN = CRONPRINS CHRISTIAN = CRONPRINTZ CHRISTIAN
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1730 Erhvervet. Et 1719 fra Sverige erobret linjeskib WARBERG i 1730 overladt til Ostindisk Kompagni og i 1732 på auktion erhvervet af AK.
1730-1732 Rejse til Kina.
1734-1736 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 758.
1737-1738 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 760.
1745 c. Forlist på Oriades (ukendt sted).
ID=9422 Navn: KRONPRINSESSE MARIA
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1785-06-16 Afløb på Østersøisk Kompagnis plads og leveret som orlogsfregatten POMMERN til Flåden.
1795 AK. købte skibet af Flåden.
1796-1798 Rejse til Kina. RA kilde nr. 416c, g og i. 417a og d. 974.1093, 1211.
Afgangspas udstedt 1796-09. Ankom Trankebar 1797-05.
1798-1800 Rejse til Ostindien. RA kilde nr. 735.847.
Afgangspas udstedt 1798-11. Afgang Serampor 1800-01.
1801 AK. odrdrog skibet til Flåden, der udlagde det som vagtskib i Øresund.
ID=3099 Navn: KRONPRINSESSEN
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1802 Købt i London til AK. I en periode mellem 1805 og 1810 overladt Flåden som stationsskib.
1803-1805 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 746-747, 857.
1818-1820 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 756.868, 2266.2299.
1822-1823 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 992.1113, 1226.
1837 Solgt til Grosserer H.C. Hvid for ophugning.
ID=9280 Navn: KRONPRINSESSEN AF DANMARK (I)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1745 Bygget på AK. Plads.
1745-1747 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 667.768.
1748-1750 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 669.772.
1750-1753 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 670.773a-b.
1752-08-28 Forlist i Mossel Bay nær Kapstaden ved stranding.
ID=9666 Navn: KØBENHAVN (I) ex ANNA OG CATHRINE
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1754 Købt af Ole Jacobsen til AK. for lokalfart mellem Trankebar, Peberkysten og Bengalen.
1755-11-09 Stod Sundet ud, rejsen varede 239 dage.
- Ingen oplysninger om lokalfart eller afgang fra rederiet.
ID=9688 Navn: KØBENHAVN (II) *)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1800 AK. købte skibet i udlandet.
1801-1803 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 742.854.
Afgangspas udstedt 1801-12. Afgang Serampor 1803-01.
1804-1805 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 750.860.
Afgangspas udstedt 1804-05. Afgang Serampor 1805-03. Ankomst Kbh. 1805.
Blev 1805 tilbageholdt af englænderne, men senere frigivet.
1806-1808 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 867.876, 876b. 2265.
Afgangspas udstedt 1806-10. Ankom Trankebar (ukendt dato her).
1808-01-00 Opbragt af englænderne ved Diamond Harbour på Huglifloden.
*) Skibet ved ankomst Ostindien 1807 usødygtigt og blev solgt og erstattet af et andet skib, der blev givet samme navn (ID=9689), men gennemførte ikke sidst anførte rejse pga. opbringningen.
ID=9397 Navn: LOWISA / LOUISE / PRINSESSE LOUISE / PRINCESSE LOVISE note 1)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1743-07-24 Bygget hos Andreas Bjørn som KØBENHAVN, Købt 1744 af AK og næ. til LOWISA.
1745-1746 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 887.2195.
1755-1758 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 781.
1759-1760 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 878b + c.
1760 Forlist ved Barsebäck fiskerleje. USIKKER oplysning fra [KLEM1 p.223].
ID=8418 Navn: MARS
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1780-11-08 Afløb på Nolmen, færdiggjort 1781, solgt fra Flåden 1781-01-21.
1781-1783 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 946.1071, 1186.
Afgangspas udstedt 1781-09. Ankom Trankebar 1782-05.
1784-1786 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 957.1081, 1197.
1787-1789 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 966.1087b, 1204.
Efter 1789 Ingen oplysninger om skibets udfasning.
ID=9446 Navn: NICOBAR *)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1781 c. Skibet blev bygget på AKs plads som nybygning nr. 24.
1782-01-26 Afgang for rejse til Ostindien. Afgangspas udstedt 1782-05.
1783-07-11 Forlist i Sydafrika ved False Bay.
*) Et skib af samme navn NICOBAR (ID=9686) blev bygget ca. 1776 på AK.s plads som nr. 27. Det blev brugt i lokalfart i Ostindien og solgtes 1776. Man anvendte nu et chartret udenlandsk skib i den lokale fart, indtil man anskaffede egen snau ved navn TRANKEBAR.
ID=3216 Navn: NORGE ex TRANQUEBAR / TRANKEBAR ex CROMHOUT
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1797-05-30 Skødedato for AKs køb af hollandsk skib prisedømt i England. Navneændret til TRANKEBAR og senere til NORGE.
1798-03-19 Bilbrev for ombygningen hos AK. Målebrev udstedt 1798-03-24.
1798-1799 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 734.846.
Afgangspas udstedt 1798-05. Afgang Serampor 1799-03.
1800-1802 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 739-740, 851-852.
Afgangspas udstedt 1800-06. Afgang Serampor 1802-02.
Beslaglagt 1801-05-12 på Trankebar red og tilbageleveret efter nogle måneder.
1804-1806 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 987a og b, 1108.1220, 2297.
1808-01-31 Opbragt af engelske orlogsskibe ved Kapstaden. Prisedømt.
ID=9660 Navn: NÆLDEBLADET
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1746 Bygget som orlogsskib på Holmen.
1751 Købt af AK. fra Flåden.
1751-1753 Rejse til Ostindien. RA. kilde uden nr.
1767 Udgået. Ingen forklaring på manglen på rejseoplysninger for årene 1753 til 1767 i Kompagniets besiddelse.
ID=9299 Navn: PRINS FREDERIK (I)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1759 Købt i Stockholm.
1760-1763 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 909.1034, 1148a + b, 2220.
1763-1765 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 915.1040, 1152.2228.
1766-1768 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 920.1044, 1160.1161.1163.1164.2233.
1768-1769 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 922.1047.
1769 Ingen oplysninger om skibets udfasning.
ID=9300 Navn: PRINS FREDERIK (II)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1772-11-02 Bilbrev på skibet, bygget som nr. 17 på AK.s plads.
1772-1774 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 929.1054.1170.
Anløb for udgående Trankebar 1773-06.
1774-1776 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 932.1058.1173.
Afgangspas udstedt 1774-12. Anløb for udgående Trankebar 1775-07.
1776-1778 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 936.1062.1177.
Afgangspas udstedt 1776-12. Anløb for udgående Trankebar 1777-06.
1779-1780 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 941.1182.
1781-1783 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 947.1072.1187.
Efter 1783 Skibet endte som pram [10015 p.209]
ID=8518 Navn: PRINSESSE CHARLOTTE AMALIE (I) / PRINCESSE CHARLOTTE AMALIA
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1738 Købt fra England.
1739-1741 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 663.762.
1741-1743 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 664.764.
1744-1745 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 666.766.
1744 Sidste rejse noteret.
ID=9081 Navn: PRINSESSE CHARLOTTE AMALIE (II)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1781-10-24 Bilbrev for færdiggørelsen af skibet bygget som nr. 23 på AK.s plads.
1781-1783 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 948.1073, 1188
1784-1787 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 959-960.1082, 1199.
1787-1793 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 965.1087a, 1203.
1795-1798 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 972-973, 1210.
1801 Skibet solgt til Flåden, der brugte det til blokskib1801-04-02.
ID=9396 Navn: PRINSESSE LOUISE / PRINCESSE LOVISE / PRINSESSE LOWISA (I) note 1)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1738 Købt af engelske redere til AK., og næ. til PRINSESSE LOUISE.
1738-1740 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 761.
1740-1742 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 763.
1743-1744 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 665.
1744-12-08 Strandede ved Maldiverne.
ID=9398 Navn: PRINSESSE LOUISE (II) / PRINSESSE LOVISE / PRINSESSE LOWISE
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1751 Købt i Stockholm til AK. ex PRINS CARL.
1751-1752 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 897.1018, 1131.2205.
1753-1755 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 1024.1134, 2209a.
1756-1758 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 902.1027, 1137.2210.
1758-1760 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 906.1030, 1144.2215.
1761-1762 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 912.1036, 1147.2223-4.
1762-1764 Rejse til Kina. RA. kilde uden nr.
1766-01-16 Solgt ved auktion i København.
ID=9399 Navn: PRINSESSE LOUISE (III)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1770 Købt i Bangkok til AK.
1770-1771 Rejse fra Ostindien til København. RA. kilde nr. 684a 685. Delvis befragtet for partikulære handlende til Lissabon.
1771 Ingen oplysninger om udfasningen. Kun denne ene rejse omtalt.
ID=9408 Navn: PRINSESSE LOUISE AUGUSTA (I)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1783 Bygget ved Skibsbygmester Peter Johansen, Kallehave.
1784-1786 Rejse til Ostindien. RA. kilder nr. 705.820.
Afgangspas udstedt 1784-09. Ankom Trankebar 1785-06. Afgang Trankebar 1785-10.
1786-1788 Rejse til Ostindien. RA. kilder nr. 710.825.
Afgangspas udstedt 1786-09. Ankom Trankebar 1787-07. Afgang Trankebar 1787-10.
1788-1790 Rejse til Ostindien. RA. kilder nr. 713.828.
Afgangspas udstedt 1788-10. Ankom Trankebar 1789-07. Afgang Trankebar 1790-01.
1791-1793 Rejse til Ostindien. RA. kilder nr. 720-721.804.
Afgangspas udstedt 1791--09. Ankom Trankebar 1792-05. Afgang Trankebar 1792-11.
1794-1795 Rejse til Ostindien. RA. kilder nr. 727.840.
Afgangspas udstedt 1794-07. Ankom Trankebar 1795-01. Afgang Trankebar 1795-03.
1795-1797 Rejse til Ostindien. RA. kilder nr. 730.841.
1795 Kæntrede og sank i Ostindien. Et andet skib blev indkøbt og givet samme navn. Se nedenstående (ID=9409).
ID=9409 Navn: PRINSESSE LOUISE AUGUSTA (II)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1797 Købt i Ostindien som erstatning for andet af samme navn. Se ovenstående (ID=9408).
1799-1800 Rejse til Ostindien. RA. kilder nr. 738.849.
Afgangspas udstedt 1799-06. Ankom Serampor 1801-01.
1802-1804 Rejse til Ostindien. RA. kilder nr. 745.1218, 1222.2258.
Efter 1804 Ingen oplysninger om udfasningen.
ID=9411 Navn: PRINSESSE LOUISE AUGUSTA (III) / PRINDSESSE LOVISE AUGUSTA / PRINDSESSE LOVISA AUGUSTA
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1767-11-25 Afløbsdato for orlogsskibet SLESVIG (ID=9410).
1798 Flåden overlod AK. skibet iflg. kontrakt af 1799-06-19. AK. navneændrede skibet til P.L.A.
1799-1801 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 738.849.
1802-1804 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 984b.1105.
1805-1807 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 988.1110.
Efter 1807 Ingen oplysninger om skibets udfasning.
ID=7941 Navn: PRINSESSE LOWISA MAGDALENA / PRINSESSE LOUISE MAGDALENE
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1782 c. Bygget på AK.s plads som nummer 26.
1782-1783 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 951.
1783-1784 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 952.
Efter 1784 Ingen oplysninger om udfasningen.
ID=9430 Navn: PRINSESSE SOPHIA FREDERICA / SOPHIE FREDERIKKE
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1779-10-20 Bilbrev for leveringen af skibet bygget på AK.s plads som nr. 21.
1780- Rejse til Kina. RA. kilde nr. 1184.
1780-12-25 Skibet brændte i Whampoa, jf. Kay Larsen.
ID=9447 Navn: PRINSESSE SOPHIA MAGDALENE / SOPHIA MAGDALENA
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1763-04-16 Afløb skibet på Holmen, bygget for Flåden. Udgik af Flåden 1781-10-04.
1781 Købt skibet fra Flåden. *)
1784-10-04 Købt fra Flåden til AK.
1782-1783 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 1076.1191.
1785-1788 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 962.1085, 1201.
Afgangspas udstedt 1785-08. Ankom Trankebar 1786-06.
Efter 1788 Ingen oplysninger om skibets udfasning.
*) Som erstatning til Flåden byggede AK - med afløb 1784-007-04 - orlogsskibet MARS (ID=9687) som nybygning nr. 28 på eget værft. Det blev af englænderne i 1807 grundsat og brændt på Saltholm.
ID=9455 Navn: PRINSESSE WILHELMINE CAROLINE
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1750-11-14 Afløb. Niende skib bygget på Kompagniets værft til AK.
1751-1753 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 671.774.
1753- Rejse til Kina.
1753 Forlist på hjemrejsen fra Kina. Udeblevet. Ingen oplysninger om skæbnen.
ID=9670 Navn: RIGERNES ØNSKE
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1766-10-03 Bilbrev for bygningen af 14. skib på AK.s plads.
1766-1769 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 789.
1770-1772 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 794.
Efter [Feldbæk 1969] p.241 anløb skibet Trankebar med afg. 1772-02.
1772-1774 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 686.796.
Efter [Feldbæk 1969] p.241 afsejledes Kbh. 1772-11, og skibet anløb Trankebar hhv. ank.1773-07 og afg. 1774-02.
1775-1777 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 690.800.
Efter [Feldbæk 1969] p.241 afsejledes Kbh. 1775-11 og anløb Ostindien med ank. og afg. Trankebar hhv. 1776-07 og 1776-10.
1777-1779 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 694.904.
Afgangspas udstedt 1777-12. Ankom Trankebar 1778-07. Afgang Trankebar 1778-10.
1779-1781 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 697.811.
Afgangspas udstedt 1779-11. Ankom Trankebar 1780-07. Afgang Trankebar 1780-10.
1781-1784 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 701.816.
Afgangspas udstedt 1781-11. Ankom Trankebar 1783-03. Afgang Trankebar 1783-08.
1784 Ingen oplysninger om udfasningen.
ID=9207 Navn: SLESVIG
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1732 Overtaget 1732 eller 1733 af Asiatisk Kompagni fra orlogsflåden og oprindeligt bygget 1725.
1733-1735 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 996.2190.
1736 Rejse til Kina. RA. kilde nr. uden nr.
1737-1738 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 998.1117 - 2192.
1739-1740 Rejse til Kina. RA. kilde nr. 880.1000 - 2193.
1741- Rejse til Kina. RA. kilde nr. 881.1001.
1743-01-30 Forlist på rejse fra Kanton efter passage af Java 1743-01-30.
ID=9588 Navn: SYDERMANLAND
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1742-09-05 Afløb på Holmen. Bygget til Flåden, men stabiliteten var dårlig, og det manøvrerede dårligt.
1752 Kongen skænkede skibet til AK.
1753-1755 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 673.776.
1755 Ingen oplysninger efter hjemkomsten om salg eller anden form for udskillelse.
ID=9653 Navn: TRANKEBAR (I)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1744 Bygget for værftets regning. Samme år solgt til AK.
1745 Udrustet og afgang på rejse til Ostindien.
1746-01-24 Afsejlet Trankebar. Derefter ingen livstegn.
ID=9654 Navn: TRANKEBAR (II)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1753 Købt før 1753 fra Norge.
1753-1756 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 674.777.
1759-1761 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 784.
1762-1764 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 871 a.
1763-02-13 Opbragt af sørøvere. Derefter opbragt af portugisisk orlogsskib og prisedømt i Goa.
ID=9672 Navn: TRANKEBAR (III)
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1773-11-20 Bilbrev for leveringen af skibet, Det 18. skib bygget på AK.s plads, jf. [Klem1] side 236.
[Klem1] På side 196 anføres skibet bygget på Onrust van Ostens plads og have fået bilbrev 1773-11-10.
1774-1775 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 687. Fik afgangspas allerede i 1773-11.
Ankom Trankebar 1774-06.
1775-1776 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 688.
1777-1778 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 693.803. Afgangspas udstedt 1777-03.
Ankom Trankebar 1777-10.
1779-1781 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 806.
Afgangspas udstedt 1779-02. Ankom Trankebar 1780-02. Afgang Trankebar 1780-10.
1781-1783 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 698.814.
Afgangspas udstedt 1781-11. Ankom Trankebar 1782-07. Afgang Trankebar 1783-10.
1783-1785 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 704.819.
Afgangspas udstedt 1783-09. Ankom Trankebar 1784-06. Afgang Trankebar 1784-10.
1786-1787 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 708.823.
Afgangspas udstedt 1786-03. Ankom ikke Trankebar, men blev solgt.
1787 Ingen oplysninger om skibets skæbne efter 1786.
ID=9651 Navn: VENDELA / WENDELA
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1733 Erhvervet.
1733-1734 Rejse til Ostindien. RA. kilde nr. 759a.
1735-1737 Rejse til Ostindien. RA. kilde uden nr.
1737- Rejse til Ostindien. kilde uden nr.
1737-12-19 Forlist 1737-12-19 eller 29. ved Shetlandsøerne.


Note 1) - Iflg. [Klem1] blev skibsnavnet LOUISE og det afvigninger med "Prinsesse" benyttet tre gange af AK.
(ID=9396) LOUISE (I) købt 1738 i England forliste 1744 ved maldiverne.
(ID=9397) LOUISE (II) bygget i Kbh. og købt som nyt 1744 forliste 1760 ved Barsebäck.
(ID=9398) LOUISE (III) bygget og anskaffet 1751 blev solgt på auktion 1766. Der var således overlap på 6 år med nr. (II) og (III).
Der er visse uklarheder i Klems værk, som jeg senere håber at få afklaret.
 

Note 2 - Data om rejserne 1801 til 1807 er uoverensstemmende i Feldbæk p.243 og Klem1 p.249.


Skibet DEN GODE HENSIGT optræder i Feldbæk p.242 som tilhørende AK, men er iflg. Klem-1 p.182 et af de af KGH byggede skibe bestemt for AK, men forlist ved brand i Københavns havn inden AKs overtagelse.


Forkortelser
AK = Asiatisk Kompagni.
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA. = Rigsarkivet, AK.s protokoller eller journaler.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.Kilder
Knud Klems værk om Skibsbyggeriet i Danmark... i 1700-årene,
Feldbæks Danske Handelskompagnier 1616-1842, 1986,
Feldbæks India Trade ... 1772-1808, 1969,
Rasch & Sveistrups Asiatisk Kompagni 1772-1792, 1948, samt
Årbøgerne fra H&S er benyttet sammen med en del artikler og andre bøger om Asiatisk Kompagni.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 28.6.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside