I DENNE ARTIKEL BEHANDLES TO REDERIER MED NAVNET ATALANTA.

Dampskibsselskabet Atalanta A/S

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1904-09-14 - Stiftet af skibsreder Marcus Nissen (* 1859-01-23, † 1924-03-25) og Grosserer H.V. Fisker (Nissens svoger).
Bestyrelse / ejer / deltager Marcus Nissen var aktiv i selskabet. De første år som kaptajn på H.V. FISKER, fra 1906 som reder i land.
Direktion / BR. / KR. Marcus Nissen optrådte som BR. og KR. for mange skibe i sin aktive periode.
Opløsning 1931 - Selskabet likviderede. De to sidste skibe var solgt.
Skorsten / flag Sort skorsten med tre vandrette båd: Øverst og nederst et rødt bånd, midterst et hvidt bånd fire gange et rødt bånds højde. I det hvide bælte bogstavet A i kontur.
Kontorflaget er et hvidt stutflag med en smal rød kant. I midten bogstav A i kontur.
I en anden kilde er kontorflaget et Dannebrogsflag med at blåt stort bogstav A centreret omkring korsskæringen. Bogstavet er ca. halv højde af flagets.
Tilknytning 1904-1906 - Mens Marcus Nissen sejlede var Holm & Wonsild KR. for S/S H.V. FISKER.
Nissen og medlemmer af hans familie ejede virksomheder i Fransk Ækvatorialafrika, hvorfra der udskibedes ædeltræ og andre produkter. Virksomheden ejede egne lokalfartøjer.
Skibe 1904 - S/S H.V. FISKER (ID=12756). Rederiets første skib.
1906 - S/S I.P. JUSTESEN (ID=10400).
1924 - næ. til SENEGAL (ID=10401).
1913 - S/S M.I. MANDAL (ID=12758).
1916 - S/S E.T. NYGAARD (ID=12030).
1920 - S/S SIERRA LEONE (ID=12759).
1921 - S/S SIERRA NEVADA (ID=12142).
1922 - S/S SIERRA MORENA (ID=12760).
Bemærkninger -


Atalanta Rederi-A/S

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse og KR. 1953 - Stiftelsedato og med KR. hos C.K. Hansen.
1955 - KR. ændret til A.N. Petersen
Opløsning 1960 - Selskabet likviderede. Det sidste skib blev solgt.
Skorsten / flag Rederiet havde samme skorsten og flag som rederiet Rederiaktieselskabet Dantank, København.
Skorsten: Blåt bælte på gul skorsten med sort top. På hver side i bæltet en Dannebrogsstander, hvis spids vender agterud.
Kontorflag: Blåt stutflag, hvori er anbragt en Dannebrogsstander, hvis spids vender mod flagets yderkant.
Tilknytning Havde tilknytning til Rederiaktieselskabet Dantank, København.
Skibe ATALANTA (ID=12944).
FUSAN (ID=13366).
Bemærkninger Jeg har ikke fundet andre skibe i rederiet optagelser i skibslisterne, JM.


Kilder
(GRU-01-0037) Gruelunds noter indeholder yderligere oplysninger om forhold på nogle af rejserne.
Kurt Koch, 1929: Danske Dampskibsselskabers historie.
Diverse skibslister.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 7.7.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside