Firmaet C.S. Blacks Enke & Co. - Agent Erich Erichsen

KøbenhavnFirmaets grundlægger Oluf Blach / Black (1694-1767) kom fra Århus til København, hvor han tog borgerskab i 1727 og drev handel på kolonierne, især på Vestindien. Fra 1763 var han direktør i Det almindelige Handelskompagni.

Firmaet blev videreført efter Oluf Blacks død i 1767 af sønnen Christen Schaarup Black (1737-1783), og efter hans død som 46-årig videreførtes firmaet af hans enke, Johanne Black (1747 -1800). I 1760'erne havde Christen Black en overgang været kompagnon med Niels Ryberg, men partnerskabet ophævedes i 1775.

Enken Johanne Black giftede sig 1785 med firmaets prokurist / direktør, Agent Erich Erichsen / Ericksen (1752-1837). E. Erichsen havde i perioder forretningsforbindelse og kompagniskab med sin bror Peter Erichsen (1754-1804). Peter E. var gift med Peter Applebyes datter Anna Agathe Nancy.

Firmaet blev nu registreret som C. S. Blacks Enke & Co. og drev rederiforretninger på kolonierne, men stadig centreret omkring Vestindien. Fra 1747 til 1807 udredede firmaet 32 rejser til VI.

Erichsen er kendt for sit palæ på Kgs. Nytorv, nu Danske Bank. Erich Erichsen var i en periode direktør i AK. Under Englandskrigene blev mange af rederiets skibe opbragt og skibsfarten blev efterhånden indstillet, og Agent Erichsen koncentrerede sig om bankforretninger, men han gik fallit i 1833.

Det er under skibsprofilerne og i øvrigt vanskeligt at skelne mellem Blacks Enke og Ericksen, hvorfor tilhørsforholdet for skibene ikke nødvendigvis afspejler skødernes navne.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1740 - Skibsfartsforretningerne blev først af betydning for firmaet efter 1760.
Bestyrelse / ejer / deltager 1783 - Grosserer og Agent Erich Erichsen overtog ledelsen af firmaet efter C.S. Blacks død.
Direktion / BR. / KR. Ledelsen foretoges af familien Blacks medlemmer indtil 1783, derefter af Agent Erichsen.
Opløsning 1833 - Firmaet ved Agent Erich Erichsen likvideres som fallitbo.
Tilknytning Gennem årene tilknytning til de store handelskompagnier.
Skibe Om ejerforholdene juridisk set er hos Black & Co. eller agent Erichsen eller et partrederi er ikke præcist givet i mine kilder.

1776 - LANGEN (ID=9783).
1778 - JOHANNE MARIA (ID=9840), bygget til rederiet.
1779 - JOHANNE (ID=13459).
1783 - PRINS CARL AF HESSEN (ID=9330), købt til rederiet eller agent Ericksen.
1783 - HAABET (ID=13463).
1784 - FORTUNA (ID=13464).
1786 - GREV REVENTLOW (ID=10040), ejet 1786-1790 også set som Agent Ericksen.
1786 - MAGNUS (ID=13458).
1788 - EUROPA (ID=9752), ejet af rederiet.
1792 - BELLONA (ID=13461).
1795 - DRONNING JULIANE MARIA (ID=3882), købt fra AK. Brændt 1796.
1797 - MATHILDA MARIA (ID=11027). Solgt efter 1802.
1797 - Disponerede over 13 skibe med tilsammen 1422 kls. drægtighed.
1797 - DET GODE HAAB (ID=13460).
1799 - NANCY (ID=13462).
1801 - MARIANE (ID=11533).
1817 efter - HENRIETTE LOUISE (ID=6619), købt fra Duntzfelt mellem 1817 og 1831.
1824 - ANTONETTE (ID=3612), ejet af rederiet.

1828 - Disponerede rederiet:
JOHANNE MARIE (ID=9840) (JM: Er det samme skib som ovennævnte under 1778?),
ANTOINETTE (ID=3612),
MERIDIAN (ID=3611) og
HENRIETTE LOUISE (ID=6619) (Kilde: Fortegnelse 1828).
Bemærkninger 1779 - rådede rederiet over 4 skibe på tilsammen 398,5 kls. [DHI-3 p.160]
1793 - Rederiet havde 12 sager om opbringning af skibe med den engelske admiralitetsret.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
SR-bilag 1949:1837F.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA = Rigsarkivet.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 14.8.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside