Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866

Rønne

Rutefarten til Bornholm i dampskibenes ungdom før 1866-selskabets stiftelse var indledt med et forsøg med H/S SJÆLLAND (ID=11230) i 1846. Kortvarig drift i 1848 med H/S VICTORIA (ID=11853) og 1854-1855 med KÖNIGIN CAROLINE AMALIE (ID=7891) og i 1856 med LÖWEN (ID=9753).

Fra foråret 1858 kom ruten rigtig i gang med H/S MERCUR (ID=9251), men var slidt op i 1865, hvilket var medvirkende til at Dampskibsselskabet paa Bornholm A/S blev stiftet i 1866 for at sørge for ny troværdig tonnage til betjening af øen.
(StD-2) p.450f.Type Beskrivelse
Stiftelse 1866-02-14 - Stiftende generalforsamling i Rønne for Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866.
1881-06-06 - Rederiet ændrede navn til Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne.
1973 - Blev Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 overtaget af staten via DSB og blev til Bornholmstrafikken.
2005 - Selskabet blev udskilt i et A/S, men stadig ejet 100% af staten.
2007 - Rederiet Nordic Ferry Services A/S blev stiftet af Clipper Group A/S og Bornholmstrafikken A/S.
2010 - Fusion af Bornholmstrafikken A/S, Sydfyenske Dampskibsselskab A/S og Nordic Ferry Services A/S og blev herefter lagt ind under Danske Færger A/S.
2010 - Færgetrafikken til Bornholm overgik til BornholmerFærgen under Danske Færger A/S. (Nuværende koncession udløber 2017).
Bestyrelse / ejer / deltager Trafikken har i hovedparten af tiden fra 1866 haft selskabsstatus med bestyrelse - til tider privat, til tider statslig eller en kombination af begge.
Skorsten / flag "1866-selskabet" havde en sort skorsten med et rt rødt bælte. På hver side i bæltet et hvidt, rektangulært, i skorstenens tværretning aflangt felt, hvis øverste og underste sider er parallelle med bæltets kanter. I feltet et gyldent posthorn under en gylden kongekrone.
Kontorflaget var et rødt stutflag. I flagets midte samme hvide felt med indhold som skorstenen.
I årene fra 1973 under Bornholmstrafikken var skorstenen som DSB-ruternes skibe.
Hurtigbådenes logo er nogle modernistiske streger på skrog m.v.
Skibe Siden 1866 er Bornholm blevet betjent af mange skibe, hvoraf nogle ikke har været ejet af driftsselskaberne, men har været chartret for en periode. Efterstående skibe er ikke en fuldstændig flådeliste, og den er ikke videreført med hurtigfærgerne, og kun en enkelt charterbåd er medtaget.
Periode i drift - - - Detaljer
1866-1898 - SKANDIA, (ID=12371).
1873-1908 - HEIMDAL, (ID=6605).
1881-1912 - HJALMAR, (ID=12383).
1886-1912 - THOR, (ID=7347).
1899-1924 - BORNHOLM, (ID=10672). Samme skib som ØSTERSØEN (ID=10674).
1905-1918 - SKANDIA, (ID=7299).
1909-1929 - ØRNEN, (ID=7411).
1914-1935 - HEIMDAL, (ID=7433).
1924-1953 - FREM, (ID=7453).
1930-1940 - BORNHOLM, (ID=6363).
1936-1963 - HAMMERSHUS, (ID=6846).
1936-1953 - ØSTERSØEN, (ID=10674).
1940-1969 - ROTNA, (ID=7719). Næ. 1964 til HAMMERSHUS og i 1965 til ROTNA.
1942-1955 - ELLA, (ID=12386), falder uden for ruteskibene. Var bygget 1915 og på 100 BRT og ved salget næ. til BORNHOLM.
1952-1979 - KONGEDYBET, (ID=3645).
1954-1973 - ØSTERSØEN, (ID=3756).
1960-1965 - THORKIL LUND, (ID=12389).
1961-1980 - BORNHOLM, (ID=7828).
1963-1980 - 66-PAKETTEN, (ID=6997).
1963-1971 - BORNHOLMERPILEN, (ID=8977).
1965-1993 - HAMMERHUS, (ID=353).
1971-1978 - ROTNA, (ID=8937).
1978-2016 - POVL ANKER, (ID=815).
1979-2005 - JENS KOFOED, (ID=454).
1991-2000 - PEDER OLSEN, (ID=1766) var chartret af selskabet. Hed tidligere KATTEGAT II.
Bemærkninger Hovedtrafikken var fra begyndelsen mellem København og Rønne. Fra 2004 sejlede de traditionelle færger fra Køge til Rønne.
Ruten over Sverige med sejlads fra Ystad til Rønne indledtes i 1980'erne med busforbindelse via færge over Øresund. Fra Øresundsbroens indvielse er hovedparten af person- og personbilstrafikken gået over Ystad.


Kilder
(StD) Fra Sejl til Diesel.
Diverse skibslister og nyere litteratur.
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
Næ. = Navneændring.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 3.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside