Dampskibsselskabet Botnia og Atlanterhavet (I) og (II) og sejlskibsrederiet Hippalos

København

Alle fire selskaber blev stiftet af skibsreder O.J. Eskildsen, og de blev drevet af samme ledelse og behandles derfor sammen her.Type Beskrivelse
Stiftelse 1915 - Atlanterhavet D/S A/S (I), København, stiftedes af skibsreder O.J. Eskildsen, der havde erfaring fra befragtning i Petersen, Møller & Hoppe i København og i P. Bornholdt & Co. i Riga, Libau og St. Petersborg. Sidstnævnte sted som direktør for Northern Steam Co., der var et datterselskab af Dansk-Russisk D/S A/S.

1924 - Botnia D/S A/S, København, stiftedes af samme kreds som ovenstående, efter den frivillige likvidation af Atlanterhavet D/S A/S.

1926-12-22 - Efter likvidationen af Atlanterhavet D/S A/S (I) blev et nyt selskab af samme navn Atlanterhavet D/S A/S (II) stiftet af Eskildsen. Aktiekapitalen var 200.000 kr.
Bestyrelse / ejer / deltager Ledelsen blev varetaget af skibsrederens firmaer.
Tilknytning 1916-06-09 til 1924Skibsrederen oprettede i krigsårene sejlskibsrederiet Hippalos og drev nogle dampskibe og sejlskibe dér, indtil fragtraterne faldt, hvorefter rederiet blev likvideret.
Opløsning 1925 - Likvideredes Atlanterhavet D/S A/S (I).
1932 - Botnia D/S A/S, sidste år, hvor rederiet havde skibe i registret.
1932 - Sidste år, hvor rederiet Atlanterhavet D/S A/S (II) havde sit skib i registret.
Skorsten / flag Botnia D/S A/S havde:
Sort skorsten med rødt bælte. I bæltet et grønt malteserkors.
Kontorflag rødt stutflag med grønt malteserkors.

Atlanterhavet D/S A/S' skorsten var sort med rødt bælte. I bæltet et blåt malteserkors.
Atlanterhavets kontorflag var hvidt med rød bort og et rødt anker i midterfeltet.
Men [FEN] viser et rødt stutflag med et blåt malteserkors.
Skibe Hippalos A/S havde bl.a.:
DANSTRUP (ID=10841), der næ. til BOTTENHAVET og overgik til Atlanterhavet D/S A/S.
KONGSTRUP (ID=11899), der næ. til MIDDELHAVET og overgik til Atlanterhavet D/S A/S.

Atlanterhavet D/S A/S (I)'s skibe var:
BOTTENHAVET (ID=10842).
MIDDELHAVET (ID=11900), der begge overgik uden næ. til Botnia D/S A/S.

Atlanterhavet D/S A/S (I) + (II)'s skibe var:
POLARHAVET (ID=11713).

Botnia D/S A/S' skibe var:
BOTTENHAVET (ID=10842). Overtaget 1924 fra Atlanterhavet D/S A/S (I).
MIDDELHAVET (ID=11900). Overtaget 1924 fra Atlanterhavet D/S A/S (I).
SYDHAVET i fart til 1932.
Bemærkninger 1932 - Rederiets adresse Sankt Annæ Plads 26, København.


Kilder
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 24.3.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside