Christian Broberg & Søns rederi

KøbenhavnGrosserer og skibsreder Christian August Broberg (CAB.), * 1811-04-03, † 1886-04-30, var søn af Grosserer Christian Mortensen Broberg († 1852) og blev efter sin grundlæggende uddannelse optaget i faderens firma i 1835. Firmaet Chr. Broberg & Søn relaterer derfor til faderen af samme navn og sønnen - og ikke til CAB. og dennes søn Carl August Broberg († 1917), der overtog firmaet efter faderens død i 1886. (Carl A. Broberg fik i øvrigt sønnen Christian August Broberg, * 1874-10-27 og † 1964-02-27, der blev søofficer men også plantageejer i San Domingo.)

C.A. Brobergs aktiviteter blev betydeligt mere omfattende end faderens, og CAB. kom til at indtage en betydelig position i det københavnske erhvervsliv, byens politiske liv og det landspolitiske liv. Om disse aspekter af Brobergs liv kan der på nettet findes både en Wikipediaartikel på grundlag af DBL. 1. udg. og en artikel i Gyldendals Encyklopædi på grundlag af DBL. 3. udgave. Men ingen af disse artikler fokuserer på Brobergs rederidrift.

Rederiets skibe gjorde rejser over alle verdenshavene, og rederiets interesser var især kaffeimport og frugtimport, men skibene to i øvrigt ladninger af alle slags, som lejligheden bød sig. I forbindelse med kaffekrisen i 1873-1874 mistede firmaet sin formue og i årene efter blev firmaet drevet på et økonomisk noget mindre omfang, hvilket fik betydning for skibene. Samtidig havde ejerne indset, at sejlskibenes tid var ved at være forbi, så sejlskibsflåden blev efterhånden afviklet, og ved CAB.'s død var kun handelsafdelingen tilbage.

Nekrologer blev bragt i Illustreret Tidende 1886-05-09 og i Nationaltidende 1886-04-30.
Begge nekrologer findes i afskrift i Søfartsmuseets samlinger (GRU-01-0015) sammen med fyldige optegnelser om hans skibe.
Skibsoplysningernes væsentligste data er digitaliseret i skibsdatabasen og linket til den.
Skibsoplysningerne er registrerede og fysisk placerede i Referencebasen. Materialet er en del af Gruelunds overtagne samling og med en enkelt post registreret i Museumsbasen REGIN som H&S 2008:0327.
MfS har to portrætter af CAB:
H&S 1939:0072 - litografi (Westergaard nr. 1591).
H&S 1949:0119 - træsnit (Westergaard nr. 1593).
 


REDERIDATA

 
Type Beskrivelse
Stiftelse 1814 - Grundlæggeren Christian Broberg havde drevet virksomhed, før han i 1814 udredede AURORA og dermed indledte firmaets engagementer inden for rederidrift.
1837 - Fra 1837 nævnes irmaet som C.A. Broberg & Søn.
Bestyrelse / ejer / direktion 1814 - Fra firmaets begyndelse før 1814 var Christian Broberg eneejer og leder.
1835 - Indtrådte sønnen CAB. i firmaets ledelse.
1852 - CAB. overtog ved faderens død ledelsen alene.
1886 - Ved CAB.'s død var skibsfarten ophørt i firmaet, der blev drevet videre som handelsselskab.
Opløsning 1874 - Kaffekrisen indtraf, Handelshuset fik store tab, skibene blev efterfølgende solgt.
Kontorflag Blåt stutflag med diagonalstjerne med halvt røde og hvide stjernestråler.
Tilknytning 1883 - C.A. Broberg sad 1883 i både DFDS og Svitzers bestyrelser, men disponerede ingen skibe selv.
Skibe Årstallene angiver perioden, hvor skibene tilhørte Christian Broberg & Søn:
1849-1863 - ALART (ID=12149).
1818-1831 - ANNA (ID=12580).
1861-1864 - AUGUSTA AURORA (ID=3235).
1814 / 1837 - AURORA blev udredt af CAB. i 1814 og i 1837.
1846-1866 - BRAZILIANEREN (ID=12554).
1831-1839 - CHONQUA (ID=12578).
1815-1829 - CHRISTIAN AUGUST (ID=8591) udredt 1837.
1814-1820 - DANESCHOLD / DANNESCHOLD (ID=12585).
1849-1874 - DANNEVIRKE (ID=12150) ex ALART.
1815-1833 - DE FIRE SØSKENDE (ID=12582).
1814-1817 - DE JONGE NORMAN (ID=12586).
1826-1834 - DE QUELLE (ID=12561).
1812-1833 - DER ANFANG (ID=12570).
1854-1875 - FORENINGEN(ID=12566).
1809-1831 - FREDERIK (ID=12579).
1855-1863 - GERTRUDE SARAUW (ID=12564).
1839-1860 - HERCULES (ID=12565).
1833-1837 - IDA (ID=12588).
1816-1825 - JOHANNES (ID=12394).
1817-1837 - JOHANNES (ID=12569). ** KONTROL om der var 2***
1853-1861 - JOHANNES WEILBACH (ID=12563).
1832-1833 - JOSEPHINE (ID=12584).
1834-1838 - Slupppen LOUISE (ID=12583).
1825-1830 - Briggen LOUISE (ID=12558).
1825-1832 - LUCRETIA (ID=12556).
1835-1847 - MAGDALENE (ID=12589).
1845-1871 - MARIA AUGUSTA (ID=12555).
1814-1824 - MARIE (ID=12573).
1836-1845 - NORNEN (ID=12503).
1830-1832 - OTTAVA (ID=12568). blev udredt 1818 og i 1837.
1865-1875 - RJUKAN (ID=12567).
1839-1875 - ROTA (ID=12521).
1834-1846 - ST. CROIX (ID=12365).
1814-1828 - ST. JOHANNES (ID=12559).
1823-1843 - skb. ST. THOMAS (I) (ID=12431).
1844-1854 - brig / skonnert ST. THOMAS (II) (ID=12557).
1838-1862 - THOMAS LAWRENCE (ID=12552).
1845-1851 - THORVALDSEN (ID=12553).
1826-1835 - TRE VENNER / DE TO VENNER (ID=12587).
1850-1874 - VALKYRIEN (ID=7755).
1837-1850 - VENUS (ID=12562).
1825-1835 - ØRESUND (I) (ID=12590).
1853-1874 - ØRESUND (II) (ID=12560).

Mange oplysninger om skibene stammer fra lods P.A. Gruelunds noter, der benyttes som et puslespil opdelt i uendeligt mange små brikker. Derfor er der oplysninger, der i navne og størrelser afviger fra hinanden, og i skibsdatabasen viser sig med fx flere tonnager, navne og årstal.
Bemærkninger 1874 - Var stærke i kaffeimport fra Brasilien. Under kaffekrisen i 1874 mistede firmaet sin kapital, og skibene blev solgt, men firmaet fortsatte med indskrænket aktivitetsniveau.
1889 - DFDS lod et af sine skibe opkalde efter CAB.: CHR. BROBERG (ID=11392).

Rederiets skibe sejlede på mange udfordrende ruter over hele verden, og jeg har intet belæg for årsagen til at 29 af de cirka 40 skibe forliste: Var skibene udtjente? Nej mange af dem var nybyggede. Var det dårligt sømandskab? Nej, mange af forlisene viser udpræget godt sømandskab, uden at jeg dog kan konstatere om sejlføring i nogle tilfælde har været for stor i forhold til vinden. I nogle tilfælde blev skibet oversejlet - eller sejlet ned som DANNEVIRKE blev to gange i samme storm og endda i beskyttet havn. I andre tilfælde borteblev skibene, uden at det nogensinde kan opklares, hvad der gik galt.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-03-22. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside