Hans Christian Brodersens rederiaktiviteter

Flensborg og Sankt ThomasHans Christian Brodersen (*1823, †1889) (HCB.) er efterkommer af tidligere kaptajner, skibsredere, grossister og købmænd, og deres historie er behandlet i en artikel i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1994 side 64. I denne oversigt er fokuseret på skibene, som blev registreret til Hans Chr. Brodersen.
 
Hans Chr. brodersen blev 1857 gift med Dorothea Lucia Jordt (1834-1902), kaldet Dorris. Datter af kaptajn Peter Jordt (1802-1875). Parret fik 6 børn. 2 sønner, der fik landbrugsuddannelse i Danmark, og 4 døtre. HCB. døde 66 år gammel efter trafikuheld med en løbsk hest.

Af Hans Chr. Brodersens skibe kendes navnene på de 13, der nedenfor er behandlet med link til skibsdatabasen.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1847 - Hans Christian Brodersen (HCB.) blev leder af Handelshuset Andreas Christiansens kontor i Charlotte Amalie på St. Thomas. Handelshuset gik konkurs 1857.
1850 - Rederivirksomheden indleds af HCB. med ½-part i skonnerten COLUMBUS og 1/6-part i barken NATHALIE, hjs. St. Thomas.
1857 - Ved Andreas Christiansens konkurs overtog HCB. forretningen og videreførte den i eget navn.
Bestyrelse / ejer / deltager I hele rederiets aktive periode blev ledelsen varetaget af HCB, først mest fra St. Thomas, senere fra Flensborg.
1865 c. - Fr. Böhmer blev bestyrende reder (BR.) i Vestindien.
1870 primo - HCB. ledede sine virksomheder fra Flensborg og tog del i byens udvikling.
Tilknytning 1847-1857 - Handelshuset Andreas Christiansens kontor i Charlotte Amalie på St. Thomas.
1863 - Indgår partnerskab for køb af barken JOHANNE MARIE (ID=12107).
1872 - HCB. deltog i grundlæggelsen af Flensburg Schiffsbau-Gesellschaft (FSG.) og sad i bestyrelsen 1872-1889.
Skibe Ejertid:
1854-1864 - Barken THORA (ID=12468)
1857-1862 - Briggen MAJOR WOLFF (ID=12469)
1858-1861 - Barken RENNER (ID=12470)
1861-1864 - Barken JOHANN (ID=12471)
1861-1874 - Barken DORIS BRODERSEN (I) (ID=11158)
1862-1872 - Barken CATHARINE (ID=8129)
1863-1866 - Briggen WILHELMINE (ID=12472)
1864-1891 - Barken JOHANN BRODERSEN (ID=12473)
1865-1868 - Fregatskibet PETER JORDT (ID=12474)
1871-1872 - Briggen WILHELMINE BRODERSEN (I) (ID=6489)
1871-1872 - Skonnertbrig WILHELMINE BRODERSEN (II) (ID=12475)
1873-1874 - Skonnertbrig CATHARINE BRODERSEN (ID=7998)
1875-1890 - Fregatskibet DORIS BRODERSEN (II) (ID=11159)

Bemærkninger 1860-1872 - Brodersens største flåde med fast omkring 5 skibe og indtil 1870 var der kun få rejser uden for ruten Vestindien - Danmark / Sønderjylland. På et tidspunkt havde han omkring 10 skibe beskæftiget.
1870-1885 c. - Farterne var nu mere spredte med mange rejser til Sydamerika og på Østen.

Forkortelser
hjs. = hjemsted, hovedkontor
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA = Rigsarkivet.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.

Kilder
Foruden årbogsartiklen omtalt ovenfor har rederiet været behandlet i Flensborg Avis 1939-02-12.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 31.10.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside