Grosserer John Brown

KøbenhavnSkibsreder og grosserer John Brown (1723-1808) kom til Danmark i 1846. Han bllev ansat i handelshuset Nicolai Fenwich i Helsingør, hvor han blev fuldmægtig, og i 1750 kom han til København, hvor han 1755 løste borgerskab som grosserer.

I 1759 indgik han et kompagniskab med sin bror David Brown (1734-1804), og de handlede i firmanavnet John & David Brown. Firmaets skibe sejlede især på Vestindien og Middelhavet og senere også på Ostindien. I 1787 ejede de 17 skibe, bl.a. flere fregatter.

John Brown var aktionær i Asiatisk Kompagni og fik fra omkring 1760 plads i ledelsen og var fra 1770-1775 og 1779-1785 direktør i AK. Han sendte desuden for egen regning skibe til Ostindien fra 1774, hvor hans bror, David Brown, var guvernør fra 1775 til 1779.

John Brown købte i 1781 skibsværftet bag ved Christianskirken fra van Osten til sin ældste søn William, der året efter blev optaget i firmaet, der skiftede navn til John & William Brown & Co.

Da neutralitetsperioden under den amerikanske frihedskrig sluttede og tiderne blev dårligere for skibsfarten, havde Brown ikke kapital nok til at fortsætte, og rederiets skibe blev 1788 solgt og andre værdier realiseret. Sønnen William døde samme år, og firmaet ophørte.

John Brown blev 1756-10-20 gift med Anna Applebye (1738-1798), datter af skibsreder Peter Applebye. De fik foruden William Brown børnene James Brown (1767-1811), skibsreder og gift med Mette Marie Sørensen; Anna Margaretha / Margrethe Brown (1761-1814); Cathrine Marie (Polly) Brown; Peter Brown (1760-1803) blev købmand på St. Thomas; John Brown; David Brown (1769-1808) blev styrmand; og to andre børn.

James og Mette Marie Sørensen fik børnene Peter de Nully Brown, John James Brown, Ulriche Elisabeth Brown, William Werner Brown, Rebecca Mariane Georgine Brown og tre mere.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1755 - Løste borgerskab som grosserer.
1779 - Indgik kompagniskab med broderen, David Brown.
Bestyrelse / ejer / deltager Brownfamilien ledede firmaet.
Direktion / BR. / KR. Se ovenstående.
Opløsning 1788 - Firmaet likviderede som fallit.
Tilknytning 1770-1775 og 1779-1785 - Direktør i AK.
1781 - Købte skibsværftet ved Grønnegårdshaven fra van Osten.
1786-1788 - Direktør i Det Østersøiske-guineiske Handelsselskab.
Skibe 1768 - KRONPRINS FREDERIK (ID=8911), bygget eller købt af JB.
1769 - ST. CROIX PAKET (ID=3554), købt i udlandet.
1769 - DEN DYDIGE SOPHIE (ID=9738), bygget til Brown.
1774 - GREV BERNSTORFF / BARON BERNSTORFF (ID=10140), købt til konsortium, solgt 1779.
1776 - CHRISTIAN VII (ID=9737), købt og forlist samme år.
1776 - GREVINDE BERNSTORFF (ID=8486), bygget af staten og solgt til JB.
1778 - FREDERIKSSTED (ID=9848), bygget af staten og solgt til JB.
1779 - ELISABETH (ID=8774), måske ejet fra 1769.
1779 - JUDITH / JUDITHA (ID=9850), bygget af staten og solgt til JB.
1781 - ELISABETH (ID=8777), måske ejet fra 1777.
1781 - GEHEIMERAAD NUMSEN (ID=9859), bygget på eget værft.
1782 - ADRIANA (ID=8580).
1782 - DEN GODE BETZY (ID=9860), bygget til J&W Brown.
1782 - GREV REVENTLOW / GEHEIMERAAD REVENTLOW (ID=10040), købt i England.
1787 - Rederiet ejede 17 skibe.
1789 - CATHRINE MARIE ejet af sønnen James Brown, ankom VI.
Bemærkninger Rederiet udredte 65 rejser til Vestindien.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 7.3.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside