Rederiet Jørgen Bruhn

ÅbenråAgent Jørgen Bruhn, * 1781-05-14, † 1858-03-11, fik sit første skib anskaffet i 1806 og tog på jomfrurejse med det 1807, men englænderne opbragte det på rejsen. Således endte hans rederrolle første gang. Jørgen Bruhn tog derefter på kapertogt fra Helsingør og var heldig at opbringe et indbringende skib, og med prisedusøren sejlede han igen med parter i sine skibe, inden han 1820 gik i land og helligede sig redervirksomheden.

Jørgen Bruhn købte 1848 hovedparten af Kalvø i Genner Fjord og oprettede skibsværft på øen, hvorfra han fik en del af sine skibe bygget.Værftet lod han lede af bl.a. skibsbygmester Søren Schmidt og skibsbygmester Andreas Damm. Værftet byggede de store klippere og fregatskibe til rederiet.

Ved hans død i 1858 var han Danmarks største skibsreder, men virksomheden tabte derefter hurtigt i aktivitetsniveau og omkring 1880 blev de sidste skibe afhændet.

Agent Jørgen Bruhn døde 1857. Hans sønner drev rederiet videre og fik bygget et antal skibe på værftet. De sidste skibe fra værftet var briggen CONDOR (ID=8745) og barkerne CANTON og AUGUST FRIEDRICH. Arvingerne nedlagde værftet i 1870'erne, men familien solgte først deres del af øen i 1893. Mesterbygningen og arbejderboliger kan endnu ses på øen.

Agent Jørgen Bruhn nåede at eje - helt eller med part - i alt 37 skibe, men da skibene i forskellige kilder ike er de samme, så kommer der her nedenstående et større antal mulige kandidater til rederiflåden.

Agent Jørgen Bruhns erhverv som skibsreder er hovedemne i en længere artikel af Karl Lildholt i (TS) 1995 nr.2 pp.37-46. Ligesom nettet indeholder mange oplysninger om slægtens virksomhed.
En mere omfattende (men af nogle kritikere påpeget noget fejlbehæftet) beretning findes i Hans Bruhns (1813-1893) (søn af Jørgen Bruhn) erindringer begyndt nedskrevet omkring 1860 og udgivet som Skrift nr. 18 fra Historisk Samfund for Sønderjylland i 1957 med titlen: Kaptajn Hans Bruhns Erindringer.

Familiehistorien er ganske kompliceret bl.a. med navnene Jørgen og Hans gående igen i alle slægtsled og mange af mandspersonerne med kaptajnsstillinger i slægtens skibe, og døtrene gift med kaptajner, der også var både medredere og kaptajner i flåden.

Ganske kort fortalt havde Jørgen Bruhn 6 søskende. De fem var drenge og alle blev kaptajner, og de to piger giftede sig med kaptajner. Hovedparten af J.B.s nevøer blev også kaptajner og slægten Bendixen kommer ind i slægten Bruhn, og nevøer og niecer bliver gift med hinanden.
J.B. fik 10 børn med to hustruer. Heraf døde tre som børn, og ved giftemål kommer famlienavnet Windfeld ind i slægten. Hovedparten af børnene bliver igen kaptajner, og slægtens bibeskæftigelse er som møllere. Skibsbygningsfamilien Jacob Paulsen - faderen Jacob og sønne Jürgen - i Åbenrå kommer ind i famlien via J.B.s søn Joachim Adolphs ægteskab med Jacb Paulsens datter.
Således har der hele tiden været personale nok til de ledende skibsstillinger i rederiet, og kunne det ikke række med sølivet, så havde an møllerne, skibsbyggeriet og landbruget at falde tilbage på.
 
Type Beskrivelse
Bestyrelse / ejer / deltager 1807 - Jørgen Bruhn sejler ud med sit første skib.
1820 - Jørgen Bruhn ophører med sejlads og koncentrerer sig om rederidriften.
1824 - Hans Detlef Bruhn sejlede som kaptajn på briggen PERLEN.
1853 - Joachim Adolph Bruhn, søn af J.B. var kaptajn på CALCUTTA, der forliste.
1858 - Jørgen Bruhn døde, rederiet blev kortvarigt videreført af familien.
-1887 - Fra Jørgen Bruhn sen. død 1858 var bl.a. Jørgen Bruhn jun. BR. for visse skibe til sin død c. 1887.
Opløsning 1870 - Inden 1880 var skibene stort set afsat.
Tilknytning 1848 - Jørgen Bruhn købte en del af Kalvø og oprettede skibsværft, der forsynede rederiet med mange af dets skibe.
Skibe Første og andet årstal: bygget / anskaffet - afhændet / mistet.
Jørgen Bruhns første skib var:
1807-1807 - FLORA, fregatskib (ID=5225).
Resten alfabetisk efter navn:
1866-1882 - ANDROKLES, bark (ID=14415).
1813-1813 - ANNA MARIA, lå 1813 i Åbenrå og blev solgt.
1868-1883 - AUGUST FRIEDRICH, bark (ID=14442).
1853-1853 - CALCUTTA, fregatskib, (ID=15803), forlist jomfrurejse.
1851-1860 - CALLØE, fregatskib, 1. skib fra Kalvø, ID=15801).
1859-1875 - CANTON, bark, (ID=15934).
1820-1828> - CARAVANE, fregatskib, (ID=12447).
1829-1835 - CECROPS (I), fregatskib, (ID=15935).
1845-1871 - CECROPS (II), fregatskib, (ID=3122).
1865-1873 - CECROPS (III), fregatskib, (ID=3122).
1875-1889 - CENTAUR, bark, (ID=15937).
1848-1856 - CHERUSKER, fregatskib / bark, (ID=15806).
1840-1854 - CHRISTIAN VIII, fregatskib, (ID=10090).
1827-1830> - CIMBER, fregatskib, (ID=15805).
1856-1865 - CIMBER, fregatskib, (ID=15807).
1839-1852 - CODAN (I), brig, (ID=8667).
1863-1877 - CODAN (II), fregatskib, (ID=15938).
1833-1842 - COLIBRI (I), fregatskib, (ID=15986).
1866-1868>42 - COLIBRI (II), fregatskib, (ID=15990).
1833-1842 - COLUMBUS, fregatskib, (ID=15983).
1821-1862> - COMET (I), skonnertbrig, (ID=15980).
1831-1854> - COMET (II), skonnertbrig, (ID=15939).
1862-1868 - COMET (III), brig, (ID=15940).
1820 c.-1836 - CONCORDIA, skonnertbrig, (ID=15942).
1820 c.-1836 - CONDOR (I), pink, (ID=15987).
1865-1868> - CONDOR (II), brig, (ID=15989).
1839-184? - CONFIDENCE, brig, ID=15955).
1820 c.-1836 - COQUETTE, skonnertbrig, (ID=15988).
1840-186? - COURIER, brig, (ID=15943).
1825-1854 c. - CREOLE (I), fregatskib, (ID=15804).
1856-1867 - CREOLE (II), bark, (ID=15944).
1837-1856 - CYBELE, fregatskib, (ID=15945).
1838-1852 - DAN - næ. 1842 til CANTON (ID=15946).
1882-1887 - DANIEL, bark, (ID=15948) (efterkommerejet).
1821-1821> - DEN INDISKE PAQUET, sejlskib, (ID=15949). Dette skib var J.B. kun en lille parthaver i, og han forliste det i Sydafrika og mistede en betydelig kapital.
18??-18?? - HAABET, skonnert, (ID=15981).
1840-1854 - HARPYE, næ. 1854 til AAR, fregatskib, (ID=8103).
1833-18?? - MARIE, fregatskib, (ID=15984).
1841-1848 - NAPOLEON, fregatskib, (ID=15950).
1825-1834> - OSPRA (I), skonnertbrig, (ID=15951).
1837-1845> - OSPRA (II), skonnertbrig, (ID=15952).
1827-1833 - PELICAN. brig, (ID=15953).
1824-???? - PERLEN, 1824 rejse rundt Kap Horn (ID=9491).
1818-???? - PHILIPPINE, brig, (ID=15956).

1834-1836 - PISKADORR, jagt, (ID=15985).

18??-18?? - PIZARRO, brig, (ID=15982).Kilder
TS = Træskibs Sammenslutningen.
Hans Bruhns Erindringer, 1957 udgivet , skrift nr. 18, Historisk Samfund for Sønderjylland.
Diverse skibslister.Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-09-21. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside