Rederiet Bruun

Fredericia og AssensRederidriften i familien Bruun begyndte med fjerde generation af købmænd i Fredericia. Det var Johannes Iver Bruun (* 1743-09-17, † 1804-09-10), der 1765 overtog grovvareforretningen i Fredericia med domicil i købmandsgården på hjørnet af Danmarksgade og Vendersgade. Første skib anskaffedes 1768. men det forliste samme år.

Gennem sit ægteskab havde han fået del i konsumtionsforpagtningen og et brændevinsbrænderi. I 1779 grundlagde Bruun en tobaksfabrik i Fredericia.

J.I. Bruuns søn, Bertel Bruun, * 1767-07-04, † 1827-06-16, havde taget en handelsuddannelse og åbnede selvstændig købmandshandel 1791 og overtog faderens købmandshandel fra 1792, mens tobaksfabrikken blev overtaget af Bertel Bruun 1792. Skibsrederforretningen overtog sønnen ved faderens død i 1804. Bertel Bruun åbnede selvstændigt en klædesfabrik i 1804 i Fredericia.

Tobaksforretningen blev i de første år fra 1792 drevet sammen med Bertels broder Mads Pagh Bruun, * 1781, † 1806.

Bertel Bruun blev gift 1792 med Magdalene Barbara Brøchner, * 1768, † 1831. Under Englandskrigen og senere blev en del af Bruuns forretning bestyret af konens slægtning Thøger Brøchner, * 1781, † 1846. Ved Bertel Bruuns død ophørte det meste af købmandshandelen, klædefabrikken var i 1821 flyttet op ved Viborg og tobaksfabrikken var solgt til anden side.

Bertel Bruuns ældste søn, Hans Brøchner Bruun, * 1793-07-18, † 1863-04-01, blev optaget som medejer i 1821. Han flyttede kort før faderens død forretningen til Assens (1826), hvor han overtog en af sin broder Søren Wedege Bruun (1794-1826) grundlagt købmandshandel ved denns død samme år; købmandsforretningen blev videreført som Plums købmandshandel.
Hans B. Bruun overtog også 1826 færgefarten mellem Assens og Årøsund. Færgevæsenet i Assens blev i 1833 overtaget af en tredje bror, Hans Christian Hansen Bruun (1800-1871), der kom fra en købmandshandel i Nykøbing F.

Hans B. Bruuns firma i Assens blev drevet under navnet Bertel Bruun & Søn, og de omkring 1826 af firmaet ejede skibe fik overført hjs. til Assens.

Rederidriften i Bruunslægten knytter sig til en anden slægt, nemlig Thomas Hansen Møllers. Thomas Hansen Møller (* 1757, † 1819-03-08). T.H. Møller var fra sin ungdom ansat hos Bruunfamiliens rederi. Han fik borgerskab som skipper i 1792 og blev fra 1795 fører af STADEN FRIDERICIA (efter kaptajn Christian Jensen Møller).

T.H. Møllers ældste søn, Hans Thomsen Møller (* 1792-09-12, † 1872-01-03), fik styrmandseksamen 1807 og faderen ansøgte, om sønnen kunne få borgerbrev som skipper for at overtage skibet efter faderen. Uheldigvis blev skibet opbragt 1811-06-11 af en engelsk krydser, så sønnen fik i stedet stillingen som fører af Bruuns jagt FRUE MAGDALENE BRUUN. Ved moderens død 1828 overtog sønnen parten i jagten FRUE MAGDALENE BRUUN.
Hans Thomsen Møllers datter, Hedevig Marie Møller (1823-1865 blev gift med købmand Bertel Brøchner (1822-1867) nævnt ovenstående. En af dette pars døtre, Johanna Brøchner (1835-1921) blev adopteret af morbroderen kaptajn Jens Møller og i 1878 gift med Julius Mortensen (1848-1913), der i 1876 grundlagde mæglerforretningen af samme navn i Fredericia.

T.H. Møllers yngste søn, Heinrich Thomsen Møller (* 1793, † 1867) besod 1814 styrmandseksamen i København. Han blev i 1814 kaptajn på DE TVENDE BRØDRE.

Hans Thomsen Møllers søn hed Jens Christian Møller (1831-1914), tog styrmandseksamen 1847 og skipperborgerskab 1854 og blev kaptajn på FRUE MAGDALENE BRUUN og Heinrich Thomsen Møllrs søn, Thomas Henrichsen Møller (1820-1869) blev kaptajn på DE TVENDE BRØDRE.

Type Beskrivelse
Bestyrelse / ejer / deltager 1768 - J.I. Bruuns første skib købt som nyt, forlist samme år.
1804 - Ved J.I. Bruuns død overtog sønnen Bertel Bruun virksomheden, som han havde været medejer af i nogle år.
Opløsning -
Tilknytning -
Skibe 1768 - Jagt anskaffet som ny. Forlist 1768.

Bruun ejede 1783 3 skibe:
-1783- - FRUE ANNA, jagt (ID=15691).
-1783-1794 - JOHANNA HENRICHA, jagt (ID=15692).
-1783-1796 - ANNA DORTHEA, jagt (ID=15693).

Da jagten FRUE ANNA blev solgt indkøbtes:
1792- - STADEN FRIDERICIA, jagt (ID=15694).
1792-1814- - DE TVENDE BRØDRE, jagt (ID=15695).

Da sønnen overtog rederiet blev der anskaffet:
1797-1805 - HVIDE SVANE, jagt (ID=15696).
1801-1807 c. - FRUE MAGDALENE, galease (ID=15697).
1804-1807 - FARVEL, skonnert (ID=15698).
1805-1809 - AUGUSTA ET ERNST, jagt (ID=15699).

Bertel Bruun anskaffede de følgende år:
1810-1812 - TRIAL, galease (ID=15700).
1811-1813 - DIE FRAU MARIA, evert (ID=15701).
1811-1812 - DIE WOHLFART, galease (ID=15702).
1811-1814- - FRUE MAGDALENE BRUUN, jagt (ID=15703).
1811-1813 - ELSE KIERSTINE, evert (ID=15704).
1811-1814- - ANNA MARIA, evert (ID=15705).
1813-1813 - DEN GODE TILLID, jagt (ID=15706).

Efter Englandskrigen blev Bruuns flåde forøget:
1817-1822 - ANTONIE, jagt (ID=15708).
1817-1822 + 1826- - AURORA, kutter (ID=15709).

Ved firmaets flytning til Assens i 1826 blev skibenes hjs. ændret til Assens. I 1828 ejede firmaet:
1827-1858 - OLINE CECILIA, skonnert (ID=15710).
1827- - ACTIV, slup (ID=15711).
1827 - ELLEVE SØSKENDE, jagt (ID=15712).

Tilbage i Fredericia har skipperslægten Thomas Hansen Møller og efterkommere de følgende år kaptajnsstillinger og andele i en del af Bruuns skibe.Kilder
MK = Maritim Kontakt, nr. 6, 1983, pp. 35-57.
Diverse skibslister.

Forkortelser
hjs. = hjemsted, hovedkontor
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA = Rigsarkivet.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-08-05. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside