De Carlske Rederier

KøbenhavnUnder De Carlske Rederier er her knyttet de selskaber, der blev styret af eller på anden vis havde forbindelse til Firmaet / familien Carl.
De Carlske Rederier blev grundlagt af Lindhard Hansen Carl (1813-1893), og rederiet L.H.C. blev moderselskab for partrederier og A/S-form-selskaber.
De enkelte partrederier blev kendt under navnet De Carlske Rederier.

Lindhard Hansen Carl ejede fra 1847 personligt flere skibe: fra 1847 til 1849 skonnerten CONFIDENCIA, til 1850 skonnerten THOR, fra 1865 til 1884 briggen DAN.

Ved WW1's begyndelse i 1914 ejede De Carlske Rederier Carl D/S, Gorm D/S, Skjold D/S og Viking D/S samlet over 25 skibe med til sammen 68.000 DWt. I krigen mistedes 11 af de skibe:
S/S FRODE (ID=11459) - torpederet 1915-09-03.
S/S KATHOLM (ID=11458) - skudt i sænk 1916-07-30.
S/S IVAR (ID=11457) - skudt i sænk 1916-08-13.
S/S RAGNAR (ID=11456) - bombet og skudt i sænk 1916-11-11.
S/S SIGURD (ID=11455) - bombet i sænk 1916-11-28.
S/S EGHOLM (ID=11454) - bombet i sænk 1916-11-30.
S/S HALFDAN (ID=11453) - torpederet 1916-12-06.
S/S DANMARK (ID=11452) - bombet i sænk 1916-12-22.
S/S DAN (ID=11451) - bombet i sænk 1917-01-24.
S/S L.H. CARL (ID=11432) - torpederet 1917-07-20.
S/S SVANHOLM (ID=11450) - torpederet 1917-08-16.De Carlske Rederier med detaljer

Type Beskrivelse
Stiftelse 1867-03-26 - Partrederiet Danmark stiftet. L.H. Carl med 11/50-parter.
1869 - Navnet Danmark blev først anvendt fra 1869.
1869 - Omdannet til D/S Danmark A/S, kapital kr. 1.400.000.
1871 - Omdannet til A/S [DSH-5 p.200]. Iflg. [Fred.] blev A/S stiftet 1869.
Bestyrelse / ejer / deltager Bestyrelse bl.a. Grosserer Ths. Sonne til 1911. Direktør Chr. Gottlieb, M. Levy og J. Strandgaard.
Direktion / BR. / KR. L.H. Carl, regnskabsfører til 1911 Th. Sonne, fra 1911-1917 P. de Nully Brown.
Skibe 1869-05-31 - Overtog S/S DANMARK (ID=3309).
1869 - HROAR (ID=11470), forliste samme år.
1869 - HELGE (I) (ID=7583).
1870 - ROLF (I) (ID=6720).
1871 - THORVALDSEN (ID=6253).
1873 - ABSALON (ID=6172).
1879 - ANSGAR (ID=6617).
1884 - J.N. MADVIG (ID=10496).
1890 - HAMLET (ID=7577).
1895 - HELGE (II) (ID=7592).
1903 - ROLF (II) (ID=7617).
1904 - NIELS R. FINSEN (ID=11471).
1916 - PHØNIX (ID=7614).
Opløsning 1917-11-20 overtaget af D/S Norden A/S, København. Ejede da 4 skibe.
1918-09-20 - Afsluttende generalforsamling.
Skorsten / flag Skorsten: Sort med rødt / hvidt / rødt bælte, de røde bælter 1/6 hver, det hvide bælte 4/6 bredde.
Kontorflag: Rødt stutflag med hvid cirkelring.
Bemærkninger Havde i alt ejet 13 skibe.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1871-01-03 - Dampskibsselskabet Gorm (I).
Bestyrelse / ejer / deltager Deltager L.H. Carl.
Skibe 1871-1885 Ejede S/S GORM (I) - (ID=3084).
Opløsning 1886
Type Beskrivelse
Stiftelse 1871-02-16 - Dampskibsselskabet Knud A/S.
Bestyrelse / ejer / deltager Deltager L.H. Carl.
Skibe Ejede S/S KNUD (I) (ID=11475).
Opløsning 1890-03-21 - Indgået i D/S Skjold II A/S.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1871-09-15 - Dampskibsselskabet Svend A/S
Bestyrelse / ejer / deltager Deltager L.H. Carl.
Skibe Ejede S/S SVEND (ID=10414).
Opløsning 1890-03-21 - Indgået i D/S Skjold II.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1871-10-25 - Dampskibsselskabet Erik A/S.
Bestyrelse / ejer / deltager Deltager L.H. Carl.
Skibe Ejede S/S ERIK (ID=6485).
Opløsning 1890-03-21 - Indgået i D/S Skjold II.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1872 - Dampskibsselskabet Carl A/S. Kapital kr. 1.940.000.
Bestyrelse / ejer / deltager Etatsråd N. Andersen, Kaptajn L.C. Kræmer, Overretssagfører Axel Olsen m.fl.
1908 - Efter Adolf Carls død videreført af sønnen Poul Carl (†1939), også Hans P. Carl (†1948) og Axel Carl (†1936) deltog i rederiernes drift.
Direktion / BR. / KR. KR. L.H. Carl og senere Adolf Carl.
Skibe D/S Carl A/S disponerede 1872 til 1917 skibene:
VOLMER, (ID=8960).
HARALD (I), (ID=11461).
OLAF (I), (ID=11464).
SKJOLD (I), (ID=11479).
DAN (I), (ID=11469).
MAGNUS (I), (ID=11462).
HARALD (II), (ID=11460).
OLAF (II), (ID=11465).
SVEND (I), (ID=11466).
HARALD (III), (ID=9030).
MAGNUS (II), (ID=11463).
IVAR, (ID=11457).
DAN (II), (ID=11451).
KATHOLM, (ID=11458).
TAARNHOLM, (ID=11468).
IVAR (II) (ID=11467).
Opløsning 1917-11-02 - Indgået i D/S Gorm A/S (Gorm II) samtidig med D/S Skjold A/S.
1920-03-00 - Solgtes rederierne til DFDS.
Bemærkninger 1876 - Sønnen Adolf P.A. Carl (1848-1908) blev optaget i De Carlske Rederier.
1876-1879 - Ejede D/S Carl A/S sammen med D/S Freja, Kbh., og French, Eddie & Co., NY, Merchant Express Line, hvori fire af Carls skibe sejlede i pulje.
Sammenslutningen i 1917 var for at modvirke fjendtlige overtagelsesforsøg i spekulationsøjemed. Carl D/S indgik sammen med Skjold D/S i Gorm D/S.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1881 - Dampskibsselskabet Skjold A/S (I).
Bestyrelse / ejer / deltager L.H. Carl deltog.
Skibe Ejede S/S SKJOLD (I) (ID=11478).
Opløsning 1890-03-21 - Overtaget af D/S Skjold A/S (II).
Type Beskrivelse
Stiftelse 1889-04-27 - Dampskibsselskabet Gorm A/S (II). Kapital kr. 380.000, fra 1905 kr. 1.500.000.
1917-11-02 - Sammensluttet med D/S Carl A/S og D/S Skjold A/S i rederiet D/S Gorm A/S (II).
Bestyrelse / ejer / deltager Kommandør A.W. Buchwald, Konsul Oluf Hansen, Kaptajn L.C. Kræmer, Overretssagfører Axel Olsen m.fl.
Direktion / BR. / KR. KR. Skibsreder L.H. Carl.
Skibe Rederiet disponerede i perioden følgende dampskibe:
GORM (II), (ID=11472).
FRODE (I), (ID=11459).
SIGURD, (ID=11455).
L.H. CARL, (ID=11432).
VOLMER (I), (ID=8960).
DAN (II), (ID=11451).
UFFE, (ID=11473).
EGHOLM, (ID=11454).
HJORTHOLM, (ID=6774).
GORM (III), (ID=11474).
OLAF (II), (ID=11465).
KNUD II, (ID=9027). Senere næ. til KNUD (II) (ID=9028).
ERIK II, (ID=11476).
SVEND II, (ID=10413) fra 1924 næ. til SVEND (II) (ID=10414).
HARALD (III), (ID=9030).
SKJOLD (II), (ID=11479).
MAGNUS (II), (ID=11463).
TAARNHOLM, (ID=11468).
IVAR (II), (ID=11467).
HALFDAN (II) (ID=11480) og
FRODE (II) (ID=11380).
VOLMER (II), (ID=11481).
Opløsning 1920-01-30 - DFDS meddeler sig som majoritetsaktionær og forlanger Selskabet opløst.
1920-03-31 - Sagen udsat til den ordinære generalforsamling denne dato.
1920-04-06 - Aktierne udgik fra notering.
1921 - Likvidationen afsluttet.
Bemærkninger 1917-11-02 - Generalforsamlingsbeslutning om sammenlægning af D/S Carl A/S og D/S Skjold A/S i Rederiet D/S Gorm A/S (II). Kapitalen udvidet til kr. 10.000.000.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1890-03-21 - Dampskibsselskabet Skjold A/S (II) ved en sammenslutning af D/S'erne Knud, Svend, Erik og Skjold (I).
Bestyrelse / ejer / deltager Firmaet L.H. Carls indehavere, Kaptajn C.A. Jørgensen, Overretssagfører Axel Olsen, Grosserer Franz Norstrand.
Direktion / BR. / KR. KR. Firmaet L.H. Carl.
Skibe I perioden 1890 til 1917 disponerede Skjold D/S A/S over skibene:
KNUD (ID=11475).
SVEND (ID=10414).
ERIK (ID=6485).
SKJOLD (I) (ID=11478).
DANMARK (ID=3309).
RAGNAR (ID=11456).
KNUD II (ID=9027).
ERIK II (ID=11476).
SKJOLD (II) (ID=11479).
HALFDAN (I) (ID=11453) og
SVANHOLM (ID=11450).
Opløsning 1917-11-02 - Sammensluttet med D/S Carl og D/S Gorm i D/S Gorm (II).
Type Beskrivelse
Stiftelse 1875 - Dampskibsselskabet Freja A/S.
Bestyrelse / ejer / deltager Kaptajn N.L. Johansen, Julius Andersen m.fl.
Direktion / BR. / KR. KR. Kaptajn N.L. Johansen.
Skibe I perioden 1875 til 1885 disponerede Freja D/S A/S over skibene:
FREJA (ID=11482).
HERMOD (ID=11483) og
HEIMDAL(ID=11484).
Opløsning 1885 - Skibene solgt ved auktion 1885-12-02 - FREJA og HERMOD til Hamburg, HEIMDAL til De Private Assurandører og videresolgt til Bordeaux.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1893-02-14 - Det Dansk-Russiske D/S A/S, København. Kapital 1893 kr. 340.900, fra 1897 kr. 1.000.000, fra 1907 kr. 10.000.000.
Bestyrelse / ejer / deltager Martin Carl (til 1899), Poul Mørch (til 1907), C.A. Meyer, Grosserer E. Vett m.fl.
Direktion / BR. / KR. Kaptajn Chr. Jensen, Premierløjtnant K. Reinhard m.fl.
Skibe Rederiet drev i perioden omkring en snes skibe:
ALEXANDER SHUKOFF (ID=10288,
BARON DRIESEN (ID=12696,
EDUARD REGEL (ID=12697,
EXCELLENCE PLESKE (ID=8152,
FREJA (ID=11414,
GENERALKONSUL PALLISEN (ID=11411,
GREGORY MÖRCH (ID=12712,
HARALD KLITGAARD (ID=11406,
HEKLA (ID=11415,
HELMER MØRCH (ID=10778,
JOHAN SIEM (ID=11404,
MICHAIL ONTCHOUKOFF (ID=11410,
NEWA (ID=10406,
PAWEL ANDREJEFF (ID=10405,
PETER MØRCH (ID=11409,
PETER BERG (ID=11403,
ROTA (ID=11413,
RUSS (ID=10411,
WLADIMIR REITZ (ID=11407 og
WLADIMIR SAWIN (ID=10418.
Opløsning 1920 ca. - Skibe overtaget af DFDS.
Skorsten / flag Sort skorsten med rødt bælte. I bæltet hvidt malteserkors.
Kontorflag rødt stutflag med hvidt malteserkors i blå ramme.
Bemærkninger Formålsparagraf for rutefart og almindelig handel på Østersøen og især på Rusland.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1902 - Dampskibsselskabet Steam A/S. Kapital kr. 250.000, fra 1909 kr. 1.000.000.
Bestyrelse / ejer / deltager Firma L.H. Carl deltager.
Skibe Rederiet disponerede i perioden skibene:
EGHOLM (ID=11454).
KATHOLM (ID=11458).
HJORTHOLM (ID=6774).
SVANHOLM (ID=11450).
TAARNHOLM (ID=11468) og
BROHOLM(ID=11486).
Ved likvideringen gik KATHOLM og TAARNHOLM til Carl D/S,
EGHOLM og HJORTHOLM gik til Gorm D/S, og
SVANHOLM gik til Skjold D/S.
[Carl p.117]
Opløsning 1909-06-00 - Opløst efter generalforsamlingsbeslutning. Skibene overgået til D/S Codan A/S.
Bemærkninger Dampskibsselskabet Steam havde som rederi Firmaet Johnsen & Jespersen, der kom i finansielle vanskeligheder i 1909, og banken satte selskabet under administration hos Skibsmægler N.W. Schaldemose, der gav selskabet navnet Codan D/S A/S.
Fra 1912 overlod banken dampskibsselskabet til Firmaet L.H. Carl, der 1913 likviderede Steam og fordelte skibene til Carls egne rederier
Type Beskrivelse
Stiftelse 1909 - Dampskibsselskabet Codan A/S stiftet.
Bestyrelse / ejer / deltager Overretssagfører Frederik Winther, Kaptajn D.G. Matthiessen, Forretningsfører Wiliam Schaldemose.
Direktion / BR. / KR. Forretningsfører W. Schaldemose.
Skibe Rederiet disponerede i perioden skibene:
EGHOLM (ID=11454).
KATHOLM (ID=11458).
HJORTHOLM (ID=6774).
SVANHOLM (ID=11450) og
TAARNHOLM(ID=11468).
Opløsning 1913 - Likvideret
Bemærkninger Overtog D/S Steam A/S' skibe og fortsatte dette selskabs virksomhed.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1903-03-05 - Dampskibsselskabet Viking A/S (I), årstallet 1904 for stiftelse også set. Kapital 1904 kr. 400.000.
Bestyrelse / ejer / deltager Firmaet L.H. Carl repræsenteret ved Poul Carl, Firmaet A.O. Andersens repræsenteret ved Direktør A.O.A., Skibsinspektør C.A. Jørgensen, Overretssagfører Axel Olsen m.fl.
Direktion / BR. / KR. KR. Poul Carl, fra 1923 Direktør J.A. Kørbing.
Skibe Rederiet disponerede i perioden 1904-1926 skibene:
BJØRN (ID=11487).
LEIF (ID=7295).
VAGN (ID=11489).
ULF (ID=11491) og
SVANHILD (ID=11492).
Opløsning 1920 - DFDS begyndte at købe aktier op i selskabet.
1922 - DFDS havde erhvervet hele aktiekapitalen.
1926 - Ved likvideringen overtaget af DFDS.
Skorsten / flag Sort skorsten med rødt bælte og skråtstillet gult anker. Flag: rød vimpel med skråtstillet gult anker.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1914-03-00 - Dampskibsselskabet Valkyrien A/S stiftet. Kapital kr. 500.000.
Bestyrelse / ejer / deltager Samtlige aktier ejet af D/S Viking A/S (I). Bestyrelse: Direktør A.O. Andersen, Skibsreder Poul Carl, Direktør J.A. Kørbing.
Direktion / BR. / KR. KR. Firmaet A.O. Andersen & Co.
Skibe Rederiet disponerede i perioden over skibene:
SVAVA (ID=11488).
SIGRUN (ID=11490).
BRYNHILD (ID=7296) og
SVANHILD(ID=11492).
Skorsten / flag Sort skorsten med rødt bælte og hvidt dannebrogkors.
Flag: rød stander med skråtstillet gult anker.
Opløsning 1926 - Overtaget af DFDS.
Tilknytning Selskabet var medejer af D/S Valkyrien hjemmehørende i Oslo.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1917-11-02 - Dampskibsselskabet Gorm A/S (II), ved sammenslutning af D/S Carl og D/S Skjold (II) i D/S Gorm (II).
Skibe Rederiet havde da i perioden disponeret følgende skibe:
GORM (II) (ID=11472).
FRODE (I) (ID=11459).
SIGURD (ID=11455).
L.H. CARL (ID=11432).
VOLMER (ID=8960).
DAN (II) (ID=11451).
UFFE (ID=11473).
EGHOLM (ID=11454).
HJORTHOLM (ID=6774).
GORM (III) (ID=11474).
OLAF (II) (ID=11465).
KNUD II (ID=9027).
ERIK II (ID=11476).
SVEND II (ID=10413).
HARALD (III) (ID=9030).
SKJOLD (II) (ID=11479).
MAGNUS (II) (ID=11463).
TAARNHOLM (ID=11468).
IVAR (II) (ID=11467).
HALFDAN (II) (ID=11480) og
FRODE (II) (ID=11380).
Opløsning 1919-1920 - Opløst ved DFDS' overtagelse af aktiemajoriteten.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1929-08-20 - Dampskibsselskabet Viking A/S (II) stiftet. Kapital kr. 1.000.000.
Bestyrelse / ejer / deltager Direktør A.O. Andersen, Generalkonsul Franz Norstrand, Højesteretssagfører Oskar Fich.
Direktion / BR. / KR. KR. Direktør A.O. Andersen.
Skibe Rederiet disponerede skibene:
DELAWARE (ID=8819).
ALABAMA (ID=6478).
GEORGIA (ID=11399).
VIRGINIA (ID=11494) og
TENNESSEE (ID=9989).
DFDS overtog selskabet 1922 og lod det fortsætte til 1926.
Opløsning 1933
Type BeskrivelseMartin Carl var 1895-01-16 medstifter af Dampskibsselskabet Heimdal A/S, der eksisterede til 1967.

Et Selskab nævnt sammen med Valkyrien D/S A/S ved navn Viking D/S A/S havde skorstensmærke og kontorflag som Valkyrien ovenstående.Rederiet The Northern Steamship Company, hjemsted: St. Petersburg, Rusland, var et datterselskab af Det Dansk-Russiske D/S A/S.
Rederiet havde skorstensmærke og kontorflag som Det Dansk-Russiske D/S A/S.
Det var stiftet 1900-10-00 og dets interesser blev ved zarstyrets sammenbrud 1917/18 overtaget af det franske selskab Soc. Maritime & Commercia de France, Rouen. Rederiet drev i perioden omkring 25 skibe, men ingen under dansk flag.
En oversigt over de fleste af rederiets skibe findes i [CARL] p.145f.
De Carlske Rederier havde omkring 1914-1920 interesserer i det norske rederi Valkyrien D/S A/S, Oslo.
Martin Carl stiftede i 1895 Heimdal D/S A/S af København, der har sin egen registrering i basen.Kilder
Carl, Hans P., 1949: Træk af dansk skibsfarts historie, NNF / D/S Heimdal A/S. [CARL]
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.
Frederik Frederichsens og P.A. Gruelunds samlinger

I Vikingen 1926 nr. 4 og 5 findes ungdomserindringer om L.H.C.'s første rejser som dreng.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 11.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside