Rederiet C. Clausen

Haderslev - Svendborg - KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1892 eller 1896 - Rederiet grundlagt af Kaptajn Carl Clausen i Haderslev.
Bestyrelse / ejer / deltager 1920 - Sønderjylland kom til Danmark i 1920.
1921 - Afløstes Carl Clausen af sønnen Christian CLausen (* 1898), der ledede rederiet til efter 1975, og ændrede rederiets trafik til linjetrafik i europæisk fart, og der fokuseredes på transport af levende kreaturer.
1928 - De første kreaturindrettede skibe anskaffedes, bl.a. HELENE (II).
1934 - Hovedkontoret flyttedes til Århus og fungerede til efter 1980 med isæt linjeagenturer.
1936 - Kontorer og ruter oprettedes i Kolding.
1939 - Hovedkontoret flyttede til Svendborg og senere København.
1940 - Rederiet opdeltes i en række mindre aktieselskaber med hjs. i flere provinsbyer og for forskellige aktiviteter. Disse selskaber indgik 1950 igen i C. Clausen D/S A/S.
1945- Efter WW2 flyttede hovedkontoret til København.
1975 - Chr. Clausens søn Bjørn Clausen indtrådte i rederiet som 3. generation.
1978 - Hovedkontoret lå nu i Gråsten, og der var afdelinger i København, Århus og Ålborg. I ledelsen deltog Christian Clausen (81), Carl Clausen (55), Bjørn Clausen (33) og Christian Clausen (29).
2014 - Corral Line ApS, ejet af Bjørn Clausen, disponerede 6 skibe i kreaturtransportbranchen under egne selskaber og eventuelt med tilføjelsen "Sønderborg Rederiaktieselskab" (fra 1980). Fjerde generation indtrådte i rederiet med Jens Christian Clausen.
Opløsning 1980 - Med krigene i Mellemøsten fra 1980 mistede rederiet en stor del af deres marked og rederiet C. Clausen blev i den kommende tid afviklet og 1982 er sidste år i skibslisten.
1982 - Det tilknyttede selskab Corral Line fortsatte.
2016 - Dette rederi eksisterer stadig.
Skorsten / flag Skorsten: Sort med bredere blåt bælte mellem to smallere hvide.
Kontorflag: Blåt stutflag med hvid diamant med et sort C i midten.
Samme mærker benyttet i alle selskaber.
Skibe 1896 - Rederiet anskaffede S/S SPEKULANT, der sejlede i nærfart og erstattedes 1898 af S/S HELENE, der sejlede med passagerer.
1945 - Fra slutningen af WW2 opbyggedes en stor flåde af "livestock carriers", der opererede world-wide.
1950 - Rederiet disponerede over BJØRN CLAUSEN, CARL CLAUSEN (ID=11036), CLARA CLAUSEN (ID=12963), HANNE CLAUSEN og VERNA CLAUSEN (ID=7927).
1965 - AL KUWAIT sank ved Kuwait og blev som verdens første hævet med Krøyers plastickugler.
1969 - Rederiet købte EAC's KAMBODIA og næ. til LINDA CLAUSEN (ID=7737) og omb. til kreaturbåd.
1978 - Rederiet rådede over 17 skibe.
1980 - LINDA CLAUSEN (OYRS) b. 1972, forliste efter en brand.
Se skibslisten for yderligere skibe.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 17.4.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside