Chippendale / Chippendale og Selby & Co.

KøbenhavnWilliam Chippendale (1747-1802) var kommet til København i 1760 og skabt sig en stort firma med handel på Vestindien samt et sukkerraffinaderi Union House på grunden bag ved Strandgade 46.

Fra 1765 havde Nicolas Tuite, plantør på St. Croix, aftalt, at hans barnebarn Charles Selbye skulle indtræde i Chippendales firma mod et indskud fra Tuite, og i efteråret 1773 kom den unge Selby til København. Selby oprettede dog efter nogle få år sine egne forretninger med stærkt islæt af sukkerhandel og -raffinering.

Chippendale gjorde også forretninger i sukker og havde tætte kontakter til platageejere på både danske og udenlandske vestindiske øer. Foruden Selby- og Tuitefamilierne havde CHippendale også forbindelse til de københavnske handelshuse Bourke, Thompson og MacEvoi.

Type Beskrivelse
Skibe Ejet mellem 1776 og 1784- ANNA ELISABETH, snau (ID=14636).
Bemærkninger 1765> - Chippendales forretning udredte i alt 33 togter til Vestindien.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Klem, Knud, 1985: Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700-årene, 1-2, Finn Jacobsens Forlag.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
Diverse skibslister.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA = Rigsarkivet.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.

-->

Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-01-11. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside