Det Dansk-Franske Dampskibsselskab A/S

København

Om opretteelsen af selskabet
Drøftelser i 1902 mellem den danskfødte skibsmægler og dansk vicekonsul Albert Ivers i Rouen og en fransk forretningsmand, der var hollandsk vicekonsul og repræsenterede franske rederiinteresser, om registrering af nogle franske skibe resulterede i dannelsen af et dansk rederiselskab, da Danmark på det tidspunkt var en slags bekvemmelighedsflagstat. Det Dansk-Franske D/S A/S (Da-Fra) blev stiftet og to eksisterende skibe blev overflyttet til dansk flag.

Da-Fra. blev i Danmark ledet af bestyrelsesformand overretssagfører Carl Friderichsen, og som KR. blev antaget kaptajn N.W. Schmidt, Esbjerg, hvorfor hovedsædet fra 1904 blev Esbjerg. Forretningsføreren med ansvar for al befragtning blev vicekonsul Albert Ivers i Rouen, og selskabet fik således delt ledelse mellem Esbjerg, København og Rouen.

Denne opdeling samt fragraternes fortsatte fald siden 1902 udhulede selskabets kapital, og i 1909 var det nødvendigt at rekonstruere selskabet. Albert Ivers døde dette år, og omtrent samtidig døde også den korresponderende reder N.W. Schmidt. En overgang blev selskabet nu ledet af konsul Chr. Andresen, Esbjerg, der dog ikke ønskede at overtage ansvaret for det måske da insolvente foretagende.

Forhandlinger blev nu indledt med kaptajn A.N. Petersen, der fra 1910-01-01 overtog ledelsen af selskabet, der samtidig flyttede hovedsædet til København. Den franske indflydelse var nu i praksis ophørt, men navnet Det Dansk-Franske D/S A/S blev bibeholdt.Type Beskrivelse
Stiftelse 1902-12-19 - Det Dansk-Franske Dampskibsselskab A/S stiftet i Esbjerg med deltagelse af Konsul Albert Ivers i Rouen og en fransk forretningsmand. Hovedsædet blev lagt i København med Kaptajn N.W. Schmidt som KR.
Bestyrelse / ejer / deltager 1910 - Kaptajn A.N. Petersen (* 1864, † 1941-03-09) overtog ledelsen.
1933 - Hans søn Eigil Hahn Petersen (1902-1982), blev udnævnt til KR. efter han havde været i ledelsen fra 1926.
Hjemsted 1902-12-19 - Hjemsted i København.
1904-05-01 - Hovedsædet flyttedes med ny Kaptajn W. Schmidt som ny KR. til Esbjerg. En overgang efter Schmidts død blev med grosserer Chr. Andresen KR.
1910-01-01 - Hovedsædet flyttes igen til København, og A.N. Petersen blev leder. Kontoret lå i hans lejlighed i I.E. Ohlsensgade 19 på Østerbro.
1912 - Rederiets kontoradresse flyttede til Fredericiagade 4.
1920 - Rederiadressen var 1920 Frederiksgade 9, København K.
1956 - Rederiet flyttede i 1956 fra Store Kongensgade 49 til Dehns Palæ i Bredgade.
Opløsning 1979 - Rederiet likviderede, og i 1981 blev aktiemajoriteten overtaget af DFDS.
Skorsten / flag Skorstensmærke: Hvid skorsten med sort top. Lige under toppen D-F i sort på den hvide bund.
Kontorflaget var en stander ned trikolorefarver. I det hvide midterfelt et blåt D og et rødt F, og øverst i den blå standerligsfarve et lille Dannebrog af standerform (trekantet).
Tilknytning 1920-01-01 - Befragtningsfirmaet A.N. Petersen blev stiftet og tjente som befragtningskontor for Da-Fra.
1962 - Oprettedes datterselskabet Juelsminde-Kalundborg Linien A/S.
1970 - Juelsminde Kalundborg Linien A/S blev sammenlagt med Grenå Hundested Færgefart A/S. Sammenslutningen kom til at hedde Jydsk Færgefart A/S.
Skibe 1902 - Rederiets første skibe var NORMANDIET (ID=11627) og SLESVIG (ID=11630) overførtes fra det franske selskab, som var medstifter af Da-Fra.
1912 - Modtog rederiet sin første nybygning, S/S BRETAGNE.
1918-11-11 - Ved WW1's afslutning havde rederiet 6 skibe.
1922 - Rederiet disponerede 10 dampskibe med en DWt på 22.150.
1927 - Rederiets første motorskib blev kontraheret på B&W.

1928 - Havde rederiet fra sin grundlæggelse haft 18 skibe (byggeår overtagelse og udfasningsår):
1877-1902-1915 - NORMANDIET (I) (ID=11627).
1884-1902-1917 - SLESVIG (I) (ID=11630), krigsforlist.
1912-1917 - BRETAGNE (I) (ID=7272), krigsforlist.
1902-1915-1918 - NORMANDIET (II) (ID=11629), krigsforlist.
1881-1918-1921 - FALKLAND (ID=11243), forlist.
1909-1916- i drift - NORMANDIET (III) (ID=7644).
1913-1916- i drift - SLESVIG (II) (ID=7621).
1908-1916-1927 - BRETAGNE (II) (ID=7273).
1908-1916-1928 - BORNHOLM (ID=7237).
1919-1919 - LIFLAND (I) (ID=12541).
1919-1926 - KURLAND (ID=12491).
1918- i drift - ESTLAND (ID=11224).
1919-1922- i drift - SKAANE (ID=9050).
1921- i drift - LIFLAND (II) (ID=8489).
1923- i drift - GRØNLAND (ID=10526).
1924- i drift - HALLAND (ID=10525).
1927- i drift - IRLAND (ID=7481).
1928- i drift - BRETAGNE (III) (ID=7274).
Bortset fra de to sidste skibe var de alle dampskibe.

1938 - Rederiets flåde var nu på 5 dampskibe og 5 motorskibe i alt på 23.000 BRT.
1943 - Rederiets eneste skib i hjemmeflåden fra 1940 var NORMANDIET (IV) (ID=8268), som besættelsesmagten tvang i drift i 1943 i malmtransporterne. Det havde været oplagt i Kolding Fjord. Skibet kolliderede i Kielerkanalens munding 1943-08-01 og sank.
1946 - Linjefart på Vestafrika indledtes. Under navnet DAFRA Lines udviklede linjeskibsaktiviteten sig til andre verdensdele.
1947 - Rederiets første tankskib indkøbtes, IRANIA (ID=12129) senere næ. til SKOTLAND (ID=12130).
1962 - Tankskibsdriften ophørte.
1973 - Der blev indsat skib i bareboat charter til KGH i Grønlandsfarten.
1902-1979 - Rederiet ejede i perioden i alt 58 skibe.
Bemærkninger Artikel om rederiet i H&S årbog 1995.


Kilder
Dansk-Franske Personaleblade med flere kilder fra H&S.
[KOCH]
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
Da-Fra = Det Dansk-Franske D/S A/S.
DWt = Dødvægtstonnage.
KGH. = Kongelige Grønlandske Handel.
KR. = Korresponderende reder.
Næ. = Navneændret til.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 16.3.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside