Firmaet C.K. Hansen, rederi- og mæglerfirma - Dannebrog D/S A/S

København - Rungsted

Firmaets stifter Christian Kjellerup Hansen havde fået sin uddannelse hos den J.P. Suhrske Kulforretning og var begyndt for sig selv som kulgrosserer i 1856. Sønnen Johan Hansen, senere generalkonsul, blev optaget i firmaet allerede 1857, hvor firmaets hovedagenturer var for Thos. Wilson Sons & Co., Hull, og James Currild & Co., Leith.

Fra 1896 indledte firmaet rederidrift med tre skibe i det stiftede selskab Dannebrog D/S A/S, og fra 1896 i endnu et selskab: Dampskibsselskabet af 1896 og i 1901 med Selskabet Neptun D/S A/S.C.K. Hansen, Dannebrog, mistede i Første Verdenskrig 20 / 21 skibe med en samlet tonnage på 60.000 / 62.000 DWt. og 52 sejlende medarbejdere omkom. Det lykkedes rederiet i mellemkrigsårene at konsoliderede selskabet, men tabte så i Anden Verdenskrig 8 skibe med en tonnage på 31.000 DWt. og 60 sejlende medarbejdere mistede livet.

Type Beskrivelse
Stiftelse før 1883 - Moderfirmaet C.K. Hansen, rederi- og mæglerfirma. Grosserer Christian Kjellerup Hansen (1813-1868) begyndte som partreder sine skibsfartsoperationer i 1859. Sønnen Johan Hansen snr. (1838-1913) fortsatte firmaet og holdt:
1883-02-09 - Stiftende generalforsamling i Dannebrog Dampskibsselskab A/S = Rederiet Dannebrog D/S A/S.
1969-08-08 - Navneændret til Rederiaktieselskabet Dannnebrog.
1976-04-05 - Navneændret til Holdingaktieselskabet Dannebrog.
1991-04-15 - Navneændret til Dannebrog Rederi AS.
1992 - var ejerstrukturen sådan, at Weco-Rederi AS var moderselskab for Dannebrog Rederi AS.
Bestyrelse / ejer / deltager Se direktionen.
Selskabet flyttede i 1970 fra Amaliegade 35, København, til Rundsted Strandvej, Søholm.
Direktion / BR. / KR. 1868 - Firmaets stifter C. Kjellerup Hansen døde og Johan Hansen sen. (1838-1913) overtog sammen med vicekonsul Oluf Hansen ledelsen.
1879 - Vicekonsul Johan Hansen jnr. indtrådte i firmaet og blev fra 1913 leder af firmaet.
1880 - Robert Hansen indtrådte i firmaet, († 1912).
1883 - Johan Hansen snr. og Olof Hansen (1841-1897).
1912 - Ved Robert Hansens død indtrådte hans svigersøn Chr. Harhoff og Johan Hansen jnr.'s søn Willie C.K. Hansen i firmaet.
1913 - Johan Hansen jnr. (1861-1943), vicekonsul for Østrig, overtog faderens rolle i rederiet. Broderen Robert Hansen var døde året inden.
1917 - Willie C.K. Hansen og Chr. Harhoff indgik i firmaets ledelse. Samtidig blev Johan Hansen jnr.'s næstældste søn Norman H. Hansen optaget i firmaet og det samme skete med Robert Hansens søn Knud Hansen. Disse var fjerde generation af familien.
Skorsten / flag Gul skorsten med blåt bælte og gult smalt bælte over samt sort top. I bæltet et dannebrogssplitflag med spidserne agterud på hver side.
Blåt kontorflag, stutflag, med dannebrogssplitflag med spidserne mod flaget yderkant.
Tilknytning 1896-01-27 - Dampskibsselskabet af 1896 A/S. Selskabet blev 1918 fusioneret med Dannebrog D/S A/S. Rederiet begyndte med tre skibe og havde i 1917 i alt 7 dampskibe.
1901-04-09 - Stiftedes Neptun D/S A/S. Fusionerede med Dannebrog 1918.
1907 - Stiftedes Høneborg D/S A/S. Ejede et skib, S/S HØNEBORG, (ID=11498). Opløst ved salg af skibet i 1913.
1907 - Stiftedes Skakkeborg D/S A/S. Ejede et skib, S/S SKAKKEBORG, (ID=11500). Opløst ved salg af skibet i 1911.
1907 - Stiftedes Skjoldborg D/S A/S. Ejede et skib, S/S SKJOLDBORG, (ID=11501). Opløst ved salg af skibet i 1913.
1910-11-09 - Stiftedes Atlantic D/S A/S. Fusionerede 1912 med Dannebrog D/S.
1911-11-04 - Stiftedes Kjøbenhavns Bunkerkul Depot A/S. Selskabet solgtes 1968, ejede da ingen skibe.
1952-07-07 - Stiftedes Dantank Rederiaktieselskab. Selskabet solgt 1967, ejede da ingen skibe.
1953-04-23 - Stiftedes Atalanta Rederiaktieselskab. Selskabet likvideret 1959.
1963 - Vendila D/S A/S, stiftet 1898-01-08, blev overtaget af Dannebrog.
1972 eller 1973-04-18 - Vendila D/S A/S = Rederiaktieselskabet Vendila fusionerede med Dannebrog.
1979-04-05 - Stiftedes Dafra-Lines A/S, selskabet blev solgt i 1988.
1981 - Stiftedes endu et Vendila Rederi A/S. Det fusionerede med Dannebrog 1991.
Skibe 1859 C.K. Hansens første to skibe - før rederiet stiftedes - var S/S DAN (ID=11495) og S/S EL OLÉ (ID=9830).
1883 - Rederiets første skib var S/S CHRISTIANSBORG (ID=11496). Rederiet ejede i alt 5 skibe med dette navn.
Hurtigt efter det første kom de to næste skibe til: AMALIENBORG (I) (ID=8710) og FREDERIKSBORG (ID=11485).
Bemærkninger 1915 - Generaldirektør Johan Hansen spillede en betydende rolle under oprettelsen og de første mange år af Handels- og Søfartsmuseet på Kronborgs drift.

I 1965 stiftede Dannebrog selskabet Borgships Inc. Liberia og i 1976 selskabet Borgships Singapore Pte. Ltd., likvideret senere efter salg af dets skibe.
Derefter købte Dannebrog i oktober1976 selskabet St. Helens Shipping Co. Inc. Liberia, (stiftet marts 1976), ændrede i 1976 dets navn til Deepwater Bay Co. Inc., Liberia, og likviderede selskabet i 1977 efter at have solgt dets skibe.
Dannebrog stiftede i 1980 endnu et selskab med navnet St. Helens Shipping Co. Inc., Liberia, og lod det likvidere i 1990, og da ejede det ingen skibe.
Selskabet Repulse Bay Co. Inc., Liberia, stiftedes 1973 og er senere likvideret.
Selskabet Livestock-Carriers Pte. Ltd. Singapore, blev stiftet 1981 og likvideret 1986.

Uden for rederibranchen havde Dannebrog A/S også ejerandele i Dannebrog Værft A/S, Århus (fra 1976), tidligere Århus Flydedok A/S, samt Dannebrog Eelktronik A/S, tidligere Terma Elektronisk Industri A/S og Dansk Radio A/S.

Selskaber under WECO-navnet hører også til Dannebrogkoncernen. WECO driver firmaer inden for køb og salg af skibe, befragtningsforretninger, drift af fremmede skibe samt transport i videste forstand.


Kilder
Bramsen, Bo, 1983: Hundrede år under Dannebrog, Dannebrog. [Dannebrog]
Carl, Hans P., 1949: Træk af dansk Skibsfarts Historie, NNF.
Koch, Kurt, 1929: Danske Dampskibs Selskabers Historie, Maritimt Forlag, [Koch].
Thorsøe, Søren et al., 1993: The Dannebrog Fleet 1883-1993, Rederiets egen udgivelse [Dannebrog 1993]
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Diverse skibslister.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 21.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside