Det Dansk-Norske D/S A/S

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1916-09-08 - Selskabet stiftedes.
Bestyrelse / ejer / deltager 1916 - Første bestyrelse blev Grosserer A.F. Hovmand, brygger Vagn Jacobsen, generalkonsul Pay, skibsmægler Hans Poulsen, marinekaptajn C.G. Schack og skibsreder R.A. Robbert.
1916 - Forretningsfører fra 1916 R.A. Robbert som KR.
1922 - I et kampvalg til bestyrelsen blev den første formand væltet og Poul Hagemann, overretssagfører Jungløv, konsul Ingvard Petersen, veksellerer Marius Rasmussen dannede ny bestyrelse.
1927 - Bestyrelsen bestod da kun af Poul Hagemann og R.A. Robbert. Skibsreder Robbert var meget aktiv i BIMCO fra omkring 1918 til efter 1927.
Opløsning 1959 - Sidste år rederiet optræder i skibslisten.
1963 - Sidste år med registreret skorsten og kontorflag.
Skorsten / flag Skorstensmærke: Et grønt bælte imellem to hvide bælter på sort skorsten. Det grønne bælte er 1,5 gang saa bredt som hvert af de hvide.
Kontorflag: Grønt stutflag med hvid, ligesidet firkant, hvis vinkelspidser vender mod midten af flagets sider, og hvis øverste og nederste vinkel er stump. I firkanten bogstavet R i grønt.
Skibe 1916 - Rederiet begyndte i efteråret driften med skibeneHAMLET og FRISIA.
S/S HAMLET (ID=7577).
FRISIA (ID=12774).
Rederiet har også ejet skibene:
ALADDIN (ID=7650),
ABBA (ID=8106),
BJARKE (I) (ID=12771),
BJARKE (II) (ID=12773),
NIELS R. FINSEN (ID=11471).
1951 - Ejede rederiet kun S/S HAMLET (ID=12090), der var rederiets tredje skib af dette navn.
S/S HAMLET (ID=12088) var det andet skib.
1959 - Sidste år optrådte rederiet i Skibslisten med skibene EBBA ROBBERT (ID=12776) og MARGRETHE ROBBERT (ID=12775).

1919 - Ejede rederiet en skonnert 3-m. SKANDIA
Bemærkninger -


Kilder
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 9.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside