Det Danske Søfartsselskab og Sejl- & Dampskibs-Selskabet af 1873

København

Skibsreder og grosserer Frederik Wilhelm Kjørboe deltog som investor, bestyrende reder, bestyrelsesmedlem og stifter af selskaber inden for handel og rederidrift. Han havde tilknytning og medejerskab til de nedennævnte rederier. Kjørboe indledte sine rederiaktiviteter 1852. Han tog borgerskab i Århus i 1856-10-14 og virkede fra København fra 1857, indtil han trak sig tilbage i 1887.

Kiørboe disponerede i egne partrederier bl.a. skonnerten EMMA & SOPHIE (ID=12700).

Nederst i teksten er anført nogle enkelte skibe, som F.W. Kjørboe havde interesser i, uden at jeg har kunnet fastslå rederitilknytnigen nærmere.

F.W. Kiørboe spillede en aktiv rolle i koncernen, der senere blev kendt som "De Fiskerske Selskaber".
 


Det Danske Søfartsselskab
København

Type Beskrivelse
Stiftelse 1865-09-20 - Stiftedes Det Danske Søfartsselskab A/S, København.
Bestyrelse / ejer / deltager 1865 -Bestyr.: F.W. Kiørboe, Harald Hansen, C.A. Erichsen (til 1870), Godtfred Halkier (fra 1870) & C.F. Tietgen
Direktion / BR. / KR. 1865 - F.W. Kjørboe.
Opløsning 1873-01-09 - Sejl- og Dampskibs Selskabet af 1873 stiftet af samme ejerkreds, og skibene overførtes til dette (nedenstående) rederi.
1877 - Selskabet opløstes senest 1877 på uoplyst måde.
1873 - Tilbageværende skibe, syv stykker, solgtes, og selskabet fra 1865 likvideredes.
Skorsten / flag 1865 - Kontorflaget var et hvidt stutflag med en rød, udfyldt cirkel med et hvidt malteserkors i.
Tilknytning 1873 - Havde tilknytning til det efterfølgende, og videreførende, selskab, Sejl- og Dampskibs Selskabet af 1873.
Skibe Kjørboe anskaffede:
1860 - EXPRESS (ID=13439).

Selskabet Det Danske Søfartsselskab A/S anskaffede fra begyndelsen 7 skibe, bl.a.:
1866 - ASSENS (ID=12620)
1866 - CHRISTIANSHAVN (ID=10202)
1866 - KØBENHAVN (ID=12621)
1866 - NYBORG (ID=11192)
1866 - AARHUS (ID=12642)
1866 - ODENSE (ID=12643)
1869 - KRONPRINSESSEN (ID=12493)
Bemærkninger -


Sejl- & Dampskibs-Selskabet af 1873
København

, København. BR. F.W. Kiørboe.
Type Beskrivelse
Stiftelse 1873-01-09 - Stiftedes Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873.
Bestyrelse / ejer / deltager 1873 - Bestyrelsen bestod af Grosserer F.W. Kiørbye (som blev BR.), A Skrike, Kaptajn F. Stage, Grosserer E. Friis og etatsråd M. Levy (fra 1874).
Direktion / BR. / KR. -
Opløsning 1880 - Selskabet trådte i likvidation. Likvidatorerne var Overauditør Julius Skrike og Skibsreder Thomas Sonne.
Skorsten / flag 1873 - Kontorflaget var et rødt stutflag med en blå 7-takket stjerne.
Tilknytning 1873 - Havde tilknytning til det ovenstående rederi, Det Danske Søfartsselskab A/S, København.
1873 - Skibsrederiforeningen af 1865 i Kjøbenhavn, København, overdrog i sommeren 1873 sine skibe til Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873.
Skibe De følgende skibe blev 1873 overtaget fra Skibsrederiforeningen af 1865 i Kjøbenhavn ved de to selskabers "sammensmeltning":
1865-1880 - FORENINGEN, NKWT, (ID=12597).
1865-1880 - NEPTUN, NCTP, (ID=11852).
1866-1879 - MERCUR, NJDS, (ID=12598).
1868-1881 - DRONNING LOUISE, NBLD, (ID=3310).
1868-1873 - SJÆLLAND (NBRP) (ID=3563).
1869-1876 - FYN, NDJG, (ID=12698).
For de øvrige skibe se ovenstående under Det Danske Søfartsselskab.

I 1873 fik rederiet:
1873-1889 - KORSØR, NKCP, (ID=15976) fra Korsør.
Bemærkninger -


Skibsrederiforeningen af 1865 i Kjøbenhavn
København

Type Beskrivelse
Stiftelse 1865 - Stiftedes Skibsrederiforeningen af 1865 i Kjøbenhavn
Bestyrelse / ejer / deltager 1865 - Bestyrelsen bestod af Grosserer F.W. Kiørbye (som blev BR.).
Direktion / BR. / KR. -
Opløsning 1873 - Selskabet fusionerede med Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873.
Skorsten / flag 1873 - Kontorflaget var et.
Tilknytning 1873 - Havde tilknytning til det ovenstående rederi, Det Danske Søfartsselskab A/S, København.
1873 - Skibsrederiforeningen af 1865 i Kjøbenhavn, København, overdrog i sommeren 1873 sine skibe til Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873.
Skibe De følgende skibe blev 1873 overtaget fra Skibsrederiforeningen af 1865 i Kjøbenhavn ved de to selskabers "sammensmeltning":
1865-1880 - FORENINGEN, NKWT, (ID=12597).
1865-1880 - NEPTUN, NCTP, (ID=11852).
1866-1879 - MERCUR, NJDS, (ID=12598).
1868-1881 - DRONNING LOUISE, NBLD, (ID=3310).
1868-1873 - SJÆLLAND (NBRP) (ID=3563).
1869-1876 - FYN, NDJG, (ID=12698).
Bemærkninger -


F.W. Kjørboes yderligere deltagelse i skibe

Type Beskrivelse
Skibe 1872 - ASIA, S/S, NKDC, (ID=11104), Rederiet Kjøbenhavns D/S A/S, Kjørboes var BR. Forlist 1889.
1855 - CAROLINE, bark af Århus senere København, 137,5 kls. / 275 NRT. Bygget af skibsbygmester Langeland i Randers. Indkøbt 1854-07-31, skødedato, til I/S med F.W.Kjørboe. Kaptajn blev C.L. Rinchmacher, Randers, senere kaptajn S.C. Ipsen, Assens. Forlist 1859-11-25 og -26 i storm på rejse fra Dublin til Cardiff.
1865 - CERES, brig af København. Bugget Pillau 1865, 235 BRT, 224 NRT. Købt 1865-07-29 til F.W. Kjørboe. Solgt 1890-09-06 til Sverige (StD)
1864 - EMMA SOPHIE, NJKM, (ID=12700), Kjørboes fra 1864 til 1887 .
1853 - ESBERN SNARE, bark, 381 NRT, bygget 1853 i Bremen. Indfl. ukendt dato, kaptajn W. Saxtorph. Solgt 1873-08-18 i Shanghai.
1856 - FYLLA, NBRJ, (ID=3376), bark, Kjørboes fra 1856 til 1873.
1862 - IRIS, skonnert af København. Bygget 1861-01-28, bilbrev, i Stege som PAULINE HALL af København, 54 kls. til Kaptajn Carl Hall. Købt 1862-02-05, skødedato til F.W. Kjørboe og svoger J.M. Mørch, og næ. til IRIS. Blev derefter ført af Kaptajn N.H. Svarrer. Ukendt efter 1869.
1872 - JYLLAND, S/S, NJVF, (ID=11408), Rederiet Kjøbenhavns D/S A/S, Kjørboes var BR. Solgt 1904.
1872 - KØBENHAVN, S/S, NJMF, (ID=12702), Rederiet Kjøbenhavns D/S A/S, Kjørboes var BR. Forlist 1917.
1867 - RUTH, brig, 80 kls. Afsejlede 1867 fra Helsingør, kaptajn Waldemar Clausen. Borteblevet.
1872 - SJÆLLAND, S/S, NJLB, (ID=12701), Rederiet Kjøbenhavns D/S A/S, Kjørboes var BR. Forlist 1917.
1856 - SOPHIE, NBVD, (ID=12699), Kjørboes fra 1856 til 1862.
1853 - SVANEN, skonnert af København, strandingsskib indbragt 1853-07-03 til FRH., 51 / 54,5 kls. Købte 1853 til I/S ved konsul Schmidt, FRH. Solgt 1860-06-21, skødedato til F.W. Kjørboe. Kaptajn blev C.J. Bidstrup. Efter ankring ved FRH. nov. 1863 borteblevet på rejse til London.
1852 - VICTORIA, skonnert af Århus, bygget 1852 i Århus til Kjørboe, 56,5 kls. / 108 NRT. Kaptajn S. Bæhr, senere kaptajn H. Rude. Solgt i slutningen af 1860'erne til skibsreder L. Marcussen, Århus, kaptajn blev C.A. Kæmpe. I storm 1870-03-09 på rejse til London borteblevet.
Ovenstående skibe udtaget fra (GRU-01-0026), (Rosendahl-2), (Fred.) og (StD).


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Neerbek, Hasse, 1984: "Kapital til søfarten" trykt i Maritim Kontakt, 1984 nr.7, pp.73-85.
Diverse skibslister.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-09-20. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside