Dampskibsselskabet D.F.K. A/S = D/S De Forenede Kulimportører A/S

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1922 - Stiftet som datterselskab af De Forenede Kulimportører A/S.
1923 - Rederidrift indledt på initiativ af Grosserer Julius A. Christensen (tidligere skibsreder i Århus).
1972 - Omdannet til A/S Dampskibsselskabet D.F.K., København.
Bestyrelse / ejer / deltager 1922 - Ledende deltager var Skibsreder V. Steen Christensen.
1950 - Skibsreder V. Steen Christensen (indtil 1959), Esben Ingemann (1976>), Allan Christensen (1960>). Ejerkreds under 10.
Direktion / BR. / KR. 1950 - Direktion V. Steen Christensen og Allan Christensen.
1966-1976> - Helge Tharø, samt i bestyrelsen.
Opløsning 2014 - Eksisterer.
Skorsten / flag 1941 - Skorsten: To smalle hvide bælter på sort skorsten. Mellem bælterne hvide bogstaver "D F K" i en hvid diamant med stumpe vinkler øverst og nederst.
Kontorflag: Rødt stutflag med hvid diamant med stumpe vinkler øverst og nederst og i midten sorte bogstaver "D F K".
Tilknytning 1922 - Fra stiftelsen som datterselskab tæt tilknytning til De Forenede Kulimportører.
-1922- - Havde muligvis interesser i Nordjyllands Kul-Kompagni A/S, Nørre Sundby, der købte S/S DANIA (II) (ID=12769).
Skibe 1922 - Rederiet flåde blev straks bragt op til 4 skibe og senere inden WW2 til 8.
1939 - Rederiet ejede:
CIMBRIA (ID=8664),
VICTORIA (ID=12766),
SCOTIA (ID=11444),
DANIA (I) (ID=9546),
HAFNIA (ID=8437),
ENGLAND (ID=11443),
SCANDIA (ID=7406) og
VENDIA (ID=9694).
1943 - 1950> - Ejede rederiet:
CIMBRIA (ID=8664),
CONCORDIA (ID=8670), solgt 1963.
DANIA (ID=9546),
HAFNIA (ID=8437) og
SCANDIA (ID=7406).
1969 - 2 skibe.
2014 - ejede ingen skibe.
Bemærkninger 1940-1945 - Under WW2 mistede rederiet 3 skibe ved forlis og et ved anden hændelse. Rederiet mistede 50 medarbejdere ved krigsforlisene.
Det første danske torpederede skib i WW2 var S/S VENDIA.
1950 - Skibsinspektion blev udført af A/S Survey, København.


Kilder
Diverse skibslister.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 9.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside