De Danske Statsbaner = Statsbanerne - færgerne og færgeruterne

København


Type Beskrivelse
Stiftelse 1867 - Staten overtog Det Danske Jernbanedriftselskab og gav statsselskabet navnet De jysk-fynske Statsbaner
1872-03-19 - Statsjernbaneselskabet (senere DSB) åbnede sin første færgerute mellem Fredericia og Strib.
1880 - Staten overtog Det Sjællandske Jernbaneselskab.
1883 - Indledtes færgeruten Oddesund Syd-Nord.Stoppede 1938, da bro blev bygget.
1884-01-15 - Indledtes færgeruten Masnedø-Orehoved. Samtidig toges Masnedsundbroen i brug.
1885 - Indledtes færgeruten Sallingsundoverfarten mellem Glyngøre og Nykøbing Mors.
1885 - DSB blev grundlagt 1885-10-01, og de enkelte statsselskaber blev samlet i DSB.
1892-03-10 - Kom første dampskibsforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg i gang.
1895-10-07 - Begyndte færgeruten København - Malmö. Fra 1900-08-16 drevet i fællesskab med de svenske statsbaner.
1903-10-01 - Begyndte færgeruten mellem Gedser og Warnemünde sammen med et tysk selskab.
1914-09-01 - Overtog DSB ruten mellem Kalundborg og Århus fra DFDS.
Bestyrelse / ejer / deltager Statsvirksomhed. Søg oplysning om ministerium, bestyrelsesforhold, BaneDanmark forbindelse på nettet.
Opløsning 1995 - Færgeaktiviteterne i DSBs rederi udskilt i særskilt selskab
1997 - Det nye selskab fik næ. til Scandlines A/S.
1998 - Et tættere og tættere samarbejde mellem det tyske og det danske færgeselskab blev indledt og sluttede med de to statskontrollerede rederiers salg i 2007 til privat kapital i et konsortium, der fra 2013 er opløst og rederiet har nu kun en ejer (2015), kapitalfonden Allianz Capital Partners GmbH.
Skorsten / flag Sort skorsten med rødt-hvidt-rødt bælte. Bælterne er lige høje.
Øresundsselskabet havde gul skorsten med et firfarvet flag på hver side. Flaget var delt med to diagonaler, hvor øverste trekantede felt var gult, nederste hvidt, venstre felt rødt og højre felt blåt.
Tilknytning Færgedriften var et underselskab i Statsbanerne og blev skilt ud i et selvstændigt selskab, der tog navnet Scandlines A/S 1997.
Færgeruter DSB drev færgerute mellem Fredericia - Strib fra 1883 til 1935.
De benyttede skibene:
LILLEBÆLT (ID=11648) hjulskib, på ruten 1872-1884.
FREDERICIA ID= hjulskib, på ruten 1877-1883.
HJALMAR ID= hjulskib, på ruten 1883-1919 og 1933-1935.
INGEBORG ID= hjulskib, på ruten 1883-1889.
VALDEMAR ID= skrueskib, på ruten 1886-1890 og 1905-1919.
DAGMAR ID= hjulskib, på ruten 1899-1935.
MARIE ID= skrueskib, på ruten 1890-1905.
KRONPRINSESSE LOUISE ID= hjulskib, på ruten 1902-1927 og i 1935.
KRONPRINS FREDERIK ID= hjulskib, på ruten 1927-1933.
STRIB ID= hjulskib, på ruten 1901-1935.
FYN ID= skrueskib, på ruten 1919-1935.
DAN ID= skrueskib, på ruten 1921-1935.
Færgeruter Helsingør - Hälsingborg, der stadig drives af Scandlines.
Færgeruter Nyborg - Korsør, indtil broens åbning for jernbanedrift 1997-06-01.
Færgeruter Oddesund Nord - Oddesund Syd, indtil Oddesundbroen blev åbnet i 1938-05-15.
Færgeruter Nykøbing M. - Glyngøre, indtil Sallingsundbroen åbnede 1978-05-30.
Færgeruter Masnedø - Orehoved, indtil Storstrømbroen åbnede 1937-09-26.
Skibe 1963 - Færgerne på DSB-ruterne var i 1963 de samme som i 1970 bortset fra DANMARK (ID=7330), CHRISTIAN IX (ID=7408), BROEN (ID=1825), JYLLAND (ID=9165), KALUNDBORG (ID=7673), KÄRNAN (ID=9168), GLYNGØRE (ID=8202) og MOMMARK (ID=9171)
der var udgået inden 1970, og de med * mærkede færger i 1970-listen tilgik mellem 1963 og 1970).

1970- Drev DSB færgeruterne Helsingør - Hälsingborg,
Korsør - Nyborg,
Halsskov - Knudshoved,
Kalundborg - Samsø - Århus,
Bøjden - Fynshav,
Glyngøre - Nykøbing Mors,
Gedser - Warnemünde,
Rødby - Puttgarden,
København - Malmö
og disponerede til dem dampfærgen HOLGER DANSKE (ID=9163),
og motorfærgerne: ARVEPRINS KNUD (ID=80), ASA-THOR (ID=82)*, DAN (ID=9145), DANMARK (ID=197)*, DRONNING INGRID (ID=3631), FREIA (ID=6827), FYN (ID=6831), FYNSHAV (ID=305)*, HALSSKOV (ID=352), HEIMDAL (ID=8701), HELSINGØR (ID=376), HÄLSINGBORG (ID=407), KALUNDBORG (ID=489), KNUDSHOVED (ID=530), KONG FREDERIK IX (ID=539), KORSØR (ID=7554), KRONBORG (ID=9166), KÄRNAN (ID=556)*, MORSØ (ID=9172), NAJADEN (ID=706)*, NYBORG (ID=11647, PRINSESSE ANNE-MARIE (ID=819), PRINSESSE BENEDIKTE (ID=820), PRINSESSE ELISABETH (ID=821)*, SJÆLLAND (ID=9181), SPROGØ (ID=907), STOREBÆLT (ID=3892), og SVEA (ID=7549)
I datterselskabet Øresund D/S A/S:
ABSALON (ID=3669), ØRNEN (ID=7113)
og flyvebådene FLYVEFISKEN (ID=4024) og SPRINGEREN (ID=4022)

1977 - DSB overtog Fanø - Esbjerg-overfarten fra P&T. Overfarten fortsatte fra 1997 i Scandlines til 2007, hvor Clippergruppen købte ruten, der fik navnene FanøTrafikken og hedder nu (2015) FanøFærgen ejet af Danske Færger A/S.

1975 - Udskiftning i flåden fra 1970: Udgået var DAN, HOLGER DANSKE, FREIA, HEIMDAL og Øresundsselskabets både.
Tilgået var ROMSØ (ID=836), , DRONNING MARGRETHE II (ID=224), , PRINS HENRIK (ID=822).

1979 - Udskiftning i flåden fra 1975: Udgået var SVEA, SJÆLLAND, MORSØ.
Tilgået var: HOLGER DANSKE (ID=394)
og tre færger på Fanøoverfarten: ESBJERG (ID=269), NORDBY (ID=736) og SØNDERHO (ID=945).
Bemærkninger


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Diverse jubilæumsbøger.
Bladet Vingehjulet.
Diverse skibslister.
Fra Sejl til Diesel (StD).


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 15.8.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside