Østasiatisk Kompagni - East Asiatic Company

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1897 - Østasiatisk Kompagni - East Asiatic Company (EAC). Stiftet af H.N. Andersen.
1897-03-27 - EAC. overtog Andersen & Co.'s Import- & Eksport-Forretning i Bangkok.
Bestyrelse / ejer / deltager 1897 - H.N. Andersen var formand og direktør fra begyndelsen.
Direktion / BR. / KR. Se under bestyrelse.
Opløsning 1992 - Ruter nedlagt. Kompagniet rekonstrueret, men måtte i de følgende år afhænde alle skibsfartsaktiviteter og al dansk industri m.v.
1996-1998 - Skibene afhændet, rederidrift ophørt, visse industrivirksomheder videreført til 2016.
Skorsten / flag 1941 - Registreret skorstensmærke var ikke registreret, da skorstenen ikke havde særligt mærke. Den var gul.
Kontorflaget var et hvidt stutflag, med skråtliggende blåt anker og røringen vendt mod øverste inderste hjørne. En blå kæde omslynger ankerlæggen. Efter 1924 blev i nederste hjørne ved stangen tilføjet et blåt "Ø.K.".
Tilknytning 1899 - EAC oprettede Det Russiske-Østasiatiske Dampskib Selskab A/S = Russian East Asiatic Steamship Co.
    Begyndte driften med 3 skibe. Drift indstillet mellem feb. 1904 og sep. 1905 under den russisk-japanske krig.
1902 - Deltog i oprettelsen af Det Franske Østasiatiske Kompagni A/S.
1902 - Oprettede Det Vestindiske Kompagni samtidig med indledningen af rutefrat på Vestindien og Mexico. Linjefarten ophørte på grund af WW1.
1908 - Oprettedes The Siam Steam Navigation Co. Ltd., Bangkok.
1908 - Deltog i stiftelsen af Svenska Ostasiatiska Kompaniet A/B.
1915-09-15 - Oprettede rederiet Orient D/S A/S.
1916 / 1919 - Nakskov Skibsværft etableredes som delvis ejet ØK-selskab, fra 1920 som A/S.
1920 - Oprettede i London The United Baltic Corporation Ltd.
1922 - EAC var medstifter af Mommark Færge A/S.
Skibe EACs første skibe til ca. 1928.
(årstallene er byggeår, anskaffet og udfaset, sorteret efter anskaffelsesår. Hvor ingen type er angivet, er der tale om et dampskib).

1894-1897-1906 - RAGNHILD, sk. 3-m. (ID=11881).
1898-1898-1912 - SIAM (I) (ID=7060).
1898-1898-1900 - NATUNA (ID=12778).
1898-1898-1900 - MALAYA (I) (ID=13185).
    Overgik 1900 til REAS, St. Petersborg. Fra 1906 næ. til PETRONIA. Forlist 1908.
1898-1898-1900 - CATHAY (ID=9461).
    Overgik 1900 til REAS, St. Petersborg, og næ. til KITAI. Indfl. 1907 til EAC. igen næ. til CATHAY. Krigsforlist 1915.
1899-1899-1901 - MAHA VAJIRAVUDH (ID=9725).
1899-1899-1902 - ANNAM (I) (ID=9306).
    Overgik 1902 til EAF. til 1903.
1899-1899-1899 - KOREA (ID=9596), forlist 1910.
    Kontraheret af EAC, overdraget ved leveringen til REAS.
1900-1900-1900 - MANCHURIA (ID=3807).
    Kontraheret af EAC, overdraget ved leveringen til REAS. Opbragt 1904 af Japan.
1901-1901-1904 - BINTANG (I) (ID=9367).
1901-1901-1908 - REDANG (ID=13186).
    Kontraheret af EAC, overdraget ved leveringen til East Asiatic Co. Bangkok. Krigsforlist 1942.
1902-1902-1908 - CHAKRABONGS (ID=13187).
    Kontraheret af EAC, overdraget ved leveringen til East Asiatic Co. Bangkok. Forlist 1911.
1902-1902-1908 - BORIBAT (ID=6264).
    Kontraheret af EAC, overdraget ved leveringen til East Asiatic Co. Bangkok. Oph. 1937.
1902-1902-1909 - ANAMBA (ID=9557).
1902-1902-1905 - PRINS VALDEMAR (ID=9342).
    Overgik 1905 til REAS, St. Petersborg. Fra 1907 igen hos EAC. og næ. til INDIEN (ID=9343), krigsforlist 1918.
1902-1902-1905 - PRINSESSE MARIE (ID=9425), krigsforlist.
1903-1903-1903 - LAOS (ID=9618).
    Overgik 1903 ved leveringen til EAF. Næ. 1905 til AMAZONA. Forlist 1907
1904-1904-1907 - ST. CROIX (I) (ID=10116).
1904-1904-1907 - ST. JAN (ID=10120).
1904-1904-1907 - ST. THOMAS (ID=12637).
1895-1904-1916 - OCEANA (ID=13188).
    Fra 1905 til 1915 ejet af Sydafrikanske Handels-Kompagni A/B, Stockholm.
1904-1905-1909 - CHRISTIANSSTED (ID=10464).
    Kontraheret til VIK, overtaget 1905 af EAC. Overdraget 1909 til SSNC, og næ. til CHUTATUCH. Solgt 1932.
1895-1904-1904 - MAGDALA (ID=13190).
    Overdraget strak 1904 til Sydafrikanske Kompagni, Göteborg. Solgt 1913.
1890-1904-1905 - ST. DOMINGO (I) (ID=12547).
    Overdraget REAS 1905. Solgt 1913.
1897-1905-1908 - ST. DOMINGO (II) (ID=13191).
1897-1905-1911 - JULIETTE (ID=13192).
    Overdraget REAS 1905 og solgt 1911.
1894-1905-1921 - BIRMA (ID=7897).
    Overdraget 1909 til REAS, og næ. til MITAU. Overtaget 1918 af EAC.
1894-1905-1909 - SIBIRIEN (ID=13194).
1883-1905-1909 - ZEPHYRUS (ID=13195).
    Overdraget REAS 1905 og solgt 1909. Aldrig dansk reg.
1899-1905-1913 - KINA (I) (ID=9593).
    Overdraget 1907 til REAS, og næ. til LITUANIA af Libau og indgik i emigrantfarten på USA.
1889-1905-1913 - INDIEN (ID=11874).
    Overdraget 1907 til REAS, og næ. til ESTONIA af St. Petersburg. Forlist 1913.
1905-1905-1912 - VIKING (ID=4132).
    Skonnert med motor. Bygget til VIK, overdraget 1911 til EAC. Solgt.
1897-1906-1910 - DELAGOA (ID=13196).
    Indkøbt af EAC, København, straks videresolgt til Det Sydafrikanske Handelskompagni, Göteborg. Forlist.
1895-1906-1910 - CAMBODIA (ID=12546), forlist.
1906-1906-1915 - TRANQUEBAR (ID=7385).
1906-1906-1908 - ASDANG (ID=12545).
    Overdraget 1908 til SSN, Bangkok.
1901-1906-1912 - MONGOLIA (ID=9865).
    Straks efter købet overdraget til REAS og solgt 1912 til anden side.
1906-1907-1916 - NIKOBAR (ID=7386).
    Overdraget 1907 til Svensk Østasiatisk Co., Göteborg. Solgt 1916 til anden side.
1896-1907-1915 - SOTRUDNIK (ID=).
    Overdraget straks efter køb til REAS. Krigsforlist.
1907-1907-1913 - ST. JAN (ID=7390).
1900-1907-1925 - SIBIR (ID=13205).
    Overtaget straks 1907 af datterselskab til REAS. Indfl. 1922 til Danmark, se ID=13206.
1907-1907-1913 - ST. THOMAS (ID=7391).
1891-1907-1908 - ATLANTA (ID=8887).
1890-1907-1912 - ST. LUCIA (ID=9307).
    Overdraget 1908 til REAS. Videresolgt 1912.
1907-1907-1915 - ST. CROIX (II) (ID=7392).
    Overdraget 1915 til Orient D/S A/S.
1907-1907-1908 - YUGALA (ID=10598).
    Overdraget 1908 til SSNC, Bangkok.
1884-1907-1911 - TIMSAH (ID=10126).
1907-1907-1915 - BINTANG (ID=7393).
1907-1907-1915 - SAMUI (ID=7394).
1891-1907-1911 - SOPERNIK (ID=13211).
    Overdraget straks efter købet 1907 til REAS.
1908-1908-1926 - MAHIDOL (ID=13212).
    Ved leveringen registreret til EAC, Bangkok. Overdraget 1908 til SSN, Bangkok.
1908-1908-1923 - RUSS (ID=9619).
    Ved leveringen overdraget til REAS og næ. til RUSSIA (IWAE). Næ 1917 til ROSSIJA. Retur til EAC 1919 og næ. til RUSS. Næ. 1923 til LATVIA.
1899-1909-1918 - NEVA (I) (ID=7055).
    Ved købet overdraget til REAS. Beslaglagt og nationaliseret af Rusland 1918.
1909-1909-1916 - BANDON (ID=6861).
    Ombygget 1914 til dieselmotor.
1909-1909-1919 - CHUMPON (ID=8663).
    Disponeret 1909-1914 af EAC Bangkok. Omb. 1914 til motorskib.
1909-1909-1918 - PANGAN (ID=9974).
    Overdraget 1909-1914 til EAC Bangkok. Omb. 1914 til motorskib.
1909-1909-1948 - PRACHATIPOK (ID=13217).
    Overdraget ved leveringen til SSN, Bangkok. Senere nationaliseret.
1910-1910-1911 - JAKUT (ID=7414).
    Overdraget ved leveringen til REAS. Overtaget 1918 af russiske regering.
1910-1910-1912 - ALEUT (ID=7415).
    Overdraget ved leveringen 1910-05-03 til REAS. Overgået 1910-09-10 R. til EAC og næ. til ST. LUCIA. Overgået 1910-12-03 R. til REAS og igen næ. til ALEUT.
1910-1910-1930 - KURSK (ID=9980).
    Overdraget ved leveringen til REAS. I 1917 overtaget af The Shipping Controller, London. Overdraget 1921 til EAC og næ. til POLONIA.
1911-1911-1916 - ARABIEN (ID=6637).
1911-1911-1920 - LIBAU (ID=9721).
    Overdraget ved leveringen til REAS. Overgået 1919 til EAC uden næ.
1911-1911-1914 - ST. PETERSBURG (ID=10121).
    Overdraget ved leveringen til REAS.
1911-1911-1916 - KINA (II) (ID=9594).
1912-1912-1936 - SELANDIA (I) (ID=6794).
    Første oceangående motorskib.
1912-1912-1934 - M/S JUTLANDIA (I) (ID=9590).
1912-1912-1915 - DAGÖ (ID=13220), krigsforlist.
    Overdraget ved leveringen til REAS.
1912-1912-1915 - RUNÖ (ID=10031).
    Overdraget ved leveringen til REAS. Krigshavari 1915 og efterfølgende salg til Rusland.
1912-1912-1930 - CZAR (ID=9499).
    Overdraget ved leveringen til REAS. Under engelsk administration 1917. Retur 1920 til EAC. og næ. til ESTONIA.
1912-1912-1914 - NARGEN (ID=13221).
    Overdraget ved købet til REAS.
1912-1912-1912 - M/S FIONIA (I) (ID=7418).
1913-1913-1942 - M/S SIAM (II) (ID=3114), krigsforlist.
1898-1913-1921 - IMPERATOR NICOLAI II / REVAL (ID=10027), forlist.
    Overdraget ved købet til REAS. Overdraget 1918 fra russiske regering til EAC og næ. til REVAL.
1866-1913-1918 - KONSTANTIN, 661 BRT, 465 NRT, 400 DWt. Købt til REAS. Nationaliseret 1918 i Rusland.
1880-1913-1914 - NEVA (II) (ID=13224), krigsforlist.
    Overdraget ved købet til REAS. Overtaget 1914 af russiske flåde.
1900-1913-1918 - RURIK (ID=13225).
    Overdraget ved købet til REAS. Nationaliseret 1918.
1892-1913-1918 - EROS (ID=13226).
    Overdraget ved købet til REAS. Nationaliseret 1918.
1868-1913-1918 - DÜNA (ID=13227).
    Overdraget ved købet til REAS. Nationaliseret 1918.
1863-1913-1918 - RIGA (ID=13228).
    Overdraget ved købet til REAS. Nationaliseret 1918.
1913-1913-1955 - M/S ANNAM (II) (ID=6614).
1897-1913-1918 - DWINSK (ID=12543).
    Overdraget ved købet til REAS. Nationaliseret 1918.
1914-1914-1954 - M/S FIONIA (II) (ID=7434).
1895-1914-1914 - HOGLAND (ID=13229).
    Overdraget ved købet til eller købt af REAS. Nationaliseret 1918.
1914-1914-1915 - DELAGOA (ID=9684).
    Overdraget ved aflevereingen til Sydafrikanska Handelskompagni A/B, Stockholm.
1895-1914-1914 - WORMS (ID=13230), krigdforlist.
    Overdraget ved købet til REAS. Minesprængt 1914-10-26.
1914-1914-1915 - TRANSVAAL (ID=11921).
1914-1914-1915 - MAGDALA (ID=9724).
1914-1914-1915 - RHODESIA (ID=11920).
1914-1914-1915 - NATAL (ID=9871).
1914-1914-1914 - M/S MALAKKA (ID=7429), forlist.
1914-1914-1938 - M/S TONGKING (ID=7430), forlist.
1914-1914-1916 - M/S ANHOLT (ID=9305), forlist.
1914-1914-1916 - SAMSØ, skonnert (ID=7993), krigshavareret.
1915-1915-1919 - M/S TRANSPORT I (ID=4330).
    Omb. 1920 til motorlægter.
1915-1915-1945 - M/S PANAMA (ID=7431), forlist.
1915-1915-1936 - M/S FALSTRIA (ID=9531).
1915-1915-1920 - S/S CZARITZA (ID=9722).
    Overdraget ved leveringen til REAS. Rekvisitioneret af England under WW1. Overgik 1920 til EAC og blev næ. til LITUANIA, næ. 1930 til KOSCIUSZKO, solgt 1930 til Polen.
1915-1915-1942 - M/S AUSTRALIEN (ID=7432), krigsforlist.
1915-1915-1918 - M/S COLUMBIA (ID=7436), krigsforlist.
1915-1915-1942 - M/S CHILE (ID=7437), krigsforlist.
1916-1916-1917 - M/S MARACAIBO (ID=9763), krigsforlist.
1916-1916-1926 - M/S MARTINIQUE (ID=9764).
1916-1916-1941 - M/S PERU (ID=7441), krigsforlist.
1916-1916-1920 - ST. THOMAS (III) (ID=10122).
1916-1916-1918 - BANGKOK, skonnert 4-m. (ID=6863).
    Bygget i Bangkok, forlist og kondemneret samme år. Vraget solgt og genopbygget.
1917-1917-1920 - ST. CROIX (III) (ID=10117).
1918-1918-1945 - SUDHADDIB (ID=).
    Kontraheret af EAC til SSN, Bangkok.
1918-1918-1920 - M/S GLENAPP (ID=13235).
    Var bestemt for REAS. Nåede ikke i fart for REAS eller EAC før salg i 1920.
1918-1918-1940> - VALAYA (ID=13236), krigsforlist.
    Bygget til SSN. Minesprængt 1944.
1919-1919-1958 - M/S ASIA (ID=6682).
1919-1919-1924 - DANA, skonnert SMH (ID=5698).
1919-1919-1926 - M/S BANKA (ID=7407).
1920-1920-1943 - M/S AFRIKA (ID=6196), krigsforlist.
1920-1920-1935 - M/T MEXICO (ID=9406).
1921-1921-1941 - M/S MALAYA (II) (ID=7451), krigsforlist.
1921-1921-1958 - M/S JAVA (ID=8270).
1921-1921-1927 - M/S VIRGINIA (ID=4682).
1921-1921-1928 - KØBENHAVN, Fuldskib (ID=9072), forlist.
1922-1922-1942 - M/S BINTANG (III) (ID=6960), krigsforlist.
1922-1922-1946 - M/F MOMMARK (ID=9171).
1924-1924-1949 - NIBHA (ID=9873), krigsforlist.
    Overdraget ved afleveringen til SNN. Blev vrag ved minesprængning 1945.
1925-1925-1939 - M/S MALINI (ID=13238).
    Overdraget ved leveringen til SSN.
1925-1925-1942 - M/S DANMARK (ID=7468), krigsforlist.
1927-1927-1961 - M/S LALANDIA (ID=9616).
1927-1927-1961 - M/S MEONIA (ID=9765).
1927-1927-1948> - M/S BHANURANGSI (ID=13239).
Bemærkninger 1898-03-02 - EAC.s første dampskib S/S SIAM (ID=7060) afgik fra København til Østen.
1912 - M/S SELANDIA (ID=6794) leveret fra B&W.
1920 - Leveredes første motorskib fra Nakskov, M/T MEXICO (ID=9406), til ØK.
1921 - Leveredes en skonnert THOON KRAMOM, byg. i Bangkok, til SSN.
1922 - Ved 25-årsjubilæet havde EAC bygget 122 skibe, hvoraf 57% var bygget i Danmark.
1940-1945 - Flåden bestod 1940 af 26 skibe, 14 skibe krigsforliste.
1950-1953 - M/S JUTLANDIA (ID=3725) deltog som hospitalsskib i Koreakrigen.
1971 - Første containerskibe modtaget.
1977 - Indledtes Stillehavsrute med multi-purposeskibe, der gav underskud.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Koch, Kurt, 1929: Danske Dampskibs Selskabers Historie, Maritimt Forlag. [Koch]
Diverse ØK-bøger udgivet gennem årene - se titlerne i biblioteksbasen.

Forkortelser
EAC = Østasiatisk Kompagni A/S.
EAF = East Asiatique Francais S.A., Marseille = Fransk Østasiatisk Kompagni.
REAS = Russian East Asiatic Steamship Co. St. Petersborg.
sk.= skonnert.
SSN = Siam Steam Ship Navigation Co., Bangkok.
VIK = Vestindisk Kompagni A/S.Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-03-27. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside