De Fiskerske Selskaber

KøbenhavnBetegnelsen "De Fiskerske Selskaber" har navn efter skibsmægler og befragter Peter L. Fisker, der var partner i firmaet Hecksher & Søn. Fisker kom først ind i gruppens selskaber i 1900 og først fra 1902-02-20 overtog han forretningsførelsen i eget navn.

Oprindelsen til rederikoncernen lå tilbage i skibsreder F.W. Kiørboes tid. Kiørboe havde drevet sejlskibsrederier først fra Århus fra 1840'ernes slutning og fra 1857 i København. Kiørboe var medstifter af både "Det Danske Søfartsselskab" og af "Sejl- & Dampskibs-Selskabet af 1873", der drev med både sejlskibe og dampskibe. Han ønskede dog at få mere tonnage i damp og fik 1871-08-17 stiftet sit første rene dampskibsselskab: Dampskibsselskabet Kjøbenhavn A/S.

Da Peter L. Fisker blev forretningsfører i koncernen indførte han omkring 1894 navneskik i rederierne, hvor skibene derefter blev opkaldt efter lande og landområder ved deres latiniserede navne.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1871-08-17 - Stiftedes det første selskab, Dampskibsselskabet Kjøbenhavn" med F.W. Kiørboe som initiativtager. Det var første rederi, der senere indgik i den gruppe, der efter 1902 blev kendt som "De Fiskerske Selskaber".
Bestyrelse / ejer / deltager 1871-1886 - Glückstad var bestyrelsesmedlem i Kjøbenhavn D/S A/S.
Direktion / BR. / KR. 1871 til 1879-10-01 - KR. ved F.W. Kiørboe.
1879-10-01 til 1882 - KR. ved grosserer H.C. Nyholm, der også var forretningsfører for Det Helsingørske D/S A/S.
1882-1890 - KR. ved skibsreder Carl Hecksher († 1890), leder af firmaet Hecksher & Søn.
1890 - Hecksherfirmaet blev derefter ledet af H. Sieh og Peter L. Fisker, og Hecksher & Søn fortsatte som KR. til 1902. De to rederier, Kjøbenhavn D/S A/S og Østersøen D/S A/S, disponerede da 9 skibe, idet KJØBENHAVN og ASIA var forliste
1902-02-20 - hvor Peter L. Fisker overtog stillingen forretningsfører.
Opløsning 1909 - Selskabernes økonomi var presset på grund af konkurrencen mellem stykgodsrederierne på Atlanten, men P.L. Fisker fik en ordning med bankerne og på generalforsamlingen 1909-02-00 blev en fællesdrift af de forskellige separate D/S i koncernen aftalt. Fællesdriften blev aftalt som første skridt til en sammenlægning.

1909 - Der danendes derefter et selskab, Rederisyndikatet, under medvirken af Landmandsbanken med interesser i Kjøbenhavn D/S A/S og Union D/S A/S samt af Handelsbanken, der havde interesser i koncernens øvrige selskaber.
Rederisyndikatet afløste 1909-01-13 (datoerne harmonerer ikke helt her) Peter L. Fisker som forretningsfører men fik plads i Syndikatets bestyrelse som bankernes repræsentant.

1910 - Rederierne i koncernen gik konkurs. Det første selskab, der kom under konkursbehandling, var Dan D/S A/S og kort tid efter fulgte Inga D/S A/S, Østersøen D/S A/S og Ocean D/S A/S og til sidst kom også Union D/S A/S og Kjøbenhavn D/S A/S under konkursbehandling.

Ved konkursen fik de involverede banker, særlig Handelsbanken, sat skibene i drift under andre danske rederier. Således fik både DFDS og TORM nogle, og ni skibe kom under Dannebrog D/S A/S, der senere overtog skibene. Landmandsbanken dannede et ny selskab, Hafnia D/S A/S, der overtog skibene fra Kjøbenhavn D/S A/S og Union D/S A/S, ledelsen lå hos DFDS. Handelsbanken købte de andre selskabers skibe, i alt 14, heraf gik de 9 til et nyt selskab, Atlantic D/S A/S, med C.K. Hansen som forretningsfører. De resterende gik til det nye selskab Botnia D/S A/S med KR. hos Torm.

For Peter L. Fisker blev det nødvendigt også at lade Hecksher & Søn træde i likvidation, og forretningerne blev videreført af et nyt selskab med navnet Hecksher & Søns Efterfølgere under ledelse af I.A. Lindeballe, Christian Lund og L. Christophersen, der så drev skibsmægler-, befragtnings- og havariagenturforretninger.

Skorsten / flag -
Tilknytning 1872 - Overtaget S/S ASIA fra Asia D/S A/S ved udveksling af egne aktier som pris.

Under De Fiskerske Selskaber hørte (med stiftelsesår) følgende:
1871-08-17 - Kjøbenhavn D/S A/S, København.
1888 - Østersøen D/S A/S, København.
1894-04-00 - Union D/S A/S, København.
1894-08-19 - Inga D/S A/S, København.
1903 ca. - Mercur D/S A/S, København.
1905-05-00 - Dan D/S A/S, København.
1907-02-00 - Ocean D/S A/S, København.

1908 - Havde rederierne i den fiskerske koncern 27 skibe og var efter DFDS Danmarks største rederisamling.
Skibe Til rederiet Kjøbenhavn D/S A/S leveredes eller købtes:
1873-09-16 - Første skib i sat i drift: KJØBENHAVN (ID=12702).
1872-12-16 til 1897 - Andet skib til samme rederi: SJÆLLAND (ID=12701), solgt 1897 og igen solgt 1900 til Torm.
1873-05-01 - Tredje skib: JYLLAND (ID=11408), solgt 1904.
1873-11-29 til 1904 - Overtaget ASIA (ID=11104).
1874-12-31 c. til 1904 - FYEN (ID=6522), solgt 1904.
1888-12-01 - HAFNIA (ID=7569) leveredes og
1889-07-00 - RUSSIA, søsterskibet (ID=10499).
1892 - CARL HECKSHER (ID=7581).
1895-07-00 - DANIA (ID=12992).
1897 - NORMANNIA (ID=12993).
1897 - EUXENIA (ID=12994).
1897 - CANADIA (ID=12996).
1904 - LIVONIA, nyb. (ID=12997).

Til rederiet Østersøen D/S A/S leveredes eller købtes:
1889 - ASTA (ID=7565).
1889-1901 - YRSA (ID=7576), solgt 1901 til DFDS.
1890-1897 - MAJA (ID=6385), solgt til DFDS.
1890-1897 - ELLA (ID=8248), solgt til DFDS.
1892-10-00 til 1901 - RITA (ID=7589), solgt 1901 til DFDS.
1896-1899 - PATRIA (I) (ID=13000), byg. 1889, solgt 1899.
1897 - CIMBRIA (ID=13001) ex GUERNESEY, byg. 1888.
1899 - PATRIA (II) (ID=6459), byg. 1892.
1901 - GRATIA, nyb. (ID=12867).
1903 - ASTORIA, nyb. (ID=9540).

Til rederiet Union D/S A/S leveredes:
1894-04-00 til 1898 - OLGA (ID=10822) ex L.N. HVIDT, solgt til Norge.
1895-1900 - ANGLIA (ID=13003) ex HUDSON, byg. 1878., solgt 1900
1896-05-00 - FRISIA (ID=12774), byg. 1888.
1896-05-00 - SCOTIA (ID=13004), byg. 1889, forlist 1896.
1897 - GALLIA (ID=12986).
1898-03-00 til 1905-11-10 - BRITANNIA (ID=13005), købt brugt, forlist 1905 - borteblevet.
1898 - CALEDONIA (ID=10646).
1901 - SARMATIA, nyb. (ID=12863).
1906 - KOTONIA, nyb. (ID=9023).

Til rederiet Inga D/S A/S leveredes:
1894-12-00 til 1900 - INGA (ID=9583) ex HECTOR, byg. 1889, solgt 1900.
1898-06-00 - LIVADIA, nyb. (ID=13006), forlist 1900-01-00.
1898 - FLANDRIA, nyb. (ID=13007).
1900 - CARBONIA (ID=13011) ex FINLAND.
1903 - ESTONIA, nyb. (ID=12837).

Til rederiet Dan D/S A/S leveredes:
1905-05-00 - FIONIA, nyb. (ID=13013).
1905-07-00 - SELANDIA, nyb. (ID=7629).
1906-08-00 - SECALIA (ID=12613).
1906-09-00 - FRUMENTIA (ID=11318), søsterskib til SECALIA.
1906-10-00 - BOSCIA, nyb. (ID=11115).

Til rederiet Ocean D/S A/S leveredes:
1907 - PHILADELPHIA (ID=12817) ex PENNMANOR, byg. 1901.
Bemærkninger En længere artikel om De Fiskerske Selskaber findes i [StD-4] pp. 299 til 346 og omhandler blandt andet skibenes skæbne efter Fiskerselskabernes lukning.


Kilder
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 21.3.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside