H.C. Christensens Rederi

MarstalType Beskrivelse
Stiftelse 1842-11-27 - Hans Clausen Christensen (*1816 † 1879) indledte sine skibsforretninger. Ved sin død i 1879 havde han 25 skibe i søen og eget værft i Marstal.
1919 - Omdannet til Aktieselskabet H.C. Christensens Damp- og Sejlskibsrederi.
Bestyrelse / ejer / deltager 1840 c-1879 - Ejet og ledet af H.C. Christensen (HCC.), der ved sin død ejede 25 skibe på i alt 3.600 BRT.
1879 - Rederi og værft videreført efter 1879 af enken Maren og to sønner og to svigersønner. Hans Christensen drev skibsproviantering og rederi i Marstal og Ærøskøbing, sønnen J. Ohlsen Christensen ledede skibsværftet, svigersø;n Niels J. Ohlsen var forretningsfører i rederiet, og svigersøn H.H. Petersen var skibsmægler.
Direktion / BR. / KR. Se bestyrelse.
Opløsning Rederi og værft blev drevet sammen, indtil 1920, hvor værftet udskiltes i sit eget aktieselskab.
Værftet, der siden 1914 havde bygget stålskibe, blev ved adskillelsen forestået af grundlæggerens sønnesøn H.C. Christensen (*1883).
Se her om værftet.
Skorsten / flag Gul skorsten uden mærker.
Hvidt kontorflag med røde bogstaver: H C C og under disse et rødt M.
Tilknytning 1907 - Stiftede Emanuel A/S som ejerfirma for S/S EMANUEL, (ID=7637) bygget i Helsingør.
Skibe 1843 c. - HCC. anskaffede en lille brugt jagt, FUGLEN, efter han var forlist med sit første skib på handelstogt til Hertugdømmerne.
1849 - HCC. fik sit første skib bygget i Marstal, en lille jagt.
1851 - FAMILIENS HAAB (ID=9530), skonnert, bygget hos skibsbygmester Lars. J. Bager, der senere byggede en række af rederiets skibe. inden HCC. i 1870 grundlagde eget værft.
1857 - JØRGEN OLSEN, galease, 48 kls. byg. 1857 i Marstal, kaptajn N.H. Nielsen. Forlist 1865 i søen.
1868 - Byggedes skonnertbriggen HANS CHRISTENSEN (I) (ID=3423) var det første større skib i rederiet.
1869 - Rederiets største skib med 1/4-part var MIRANDA (ID=14890), brig.
1873 - Indflaget skonnertbriggen CHIEFTAIN (ID=13948).
1879 - Skonnerten APOLLO blev fragtet fra Port Natal, Sydafrika til Madagascar. Rederiet deltog i virkelig langfart.
1890 - Ejede dampskibet H.C. CHRISTENSEN (II) (ID=11504).
1892 - Købte S/S ENIGHEDEN, solgt under WW1; andet skib af samme navn blev 1919 bygget på eget værft.
1896 - Fik bygget 3-m. skonnert H.C. CHRISTENSEN (III) (ID=11503).
1898 - Købte S/S ENERGI, (ID=11505) bygget i Flensborg.
1898 - Fik bygget barkentinen SØSTRENE, (ID=13247) på eget værft, forlist 1915.
1901 - Købte S/S ERINDRING, (ID=11506), der blev chartret af England i WW1 og forsvandt; andet skib af samme navn blev 1921 bygget på eget værft.
1923 - Byggedes på eget værft 4-m. motorskonnert CAROLINE på 666 BRT, (ID=4514).
1924 - Byggedes på eget værft S/S N.J. OHLSEN, (ID=11507), opkaldt efter medindehaveren af firmaet, † 1923.
1925 - Byggedes på eget værft S/S H.H. PETERSEN, (ID=11508), opkaldt efter medindehaveren af firmaet † 1924.

Rederiet ejede indtil 1879 følgende skibe (nogenlunde i kronologisk række efter anskaffelse):
FUGLEN, jagt, 6,5 kls., byg. 1856 i Marstal af L.J. Bager.
DE TVENDE BRØDRE, jagt.
SEIRSKRANSEN, jagt.
FAMILIENS HAAB (ID=9530), jagt.
DE FIRE SØSTRE (ID=17972, jagt.
HAABET, jagt. Forlist.
JØRGEN OLSEN (ID=14892), topsejlsgalease.
ENIGHEDEN (ID=9519), topsejlsgalease.
EUROPA (ID=3361), skonnert.
CAROLINE KIRSTINE (ID=9508), skonnert.
ANNA KIRSTINE / ANNE KIRSTINE, jagt, 19,5 kls., byg. 1857 i Marstal, forlist 1862-08-26.
LYDIA (ID=3470), skonnert.
HERMINE (ID=14893), skonnert.
ENIGHEDEN, skonnert, ikke identificeret.
TROVADOR (ID=14894), brig.
DEPECHE, skonnert, 40 kls., hjs. Stralsund, solgt efter 1862 til HCC. Forlist 1869 ved Trondhjem og kondemneret.
MIRANDA (ID=14890), brig.
EUROPA (ID=3361), skonnert.
POSEIDON (ID=12133), bramsejlsskonnert.
MAREN (ID=14895), bramsejlsskonnert.
IMMANUEL (ID=14896), bramsejlsskonnert.
MIRANDA (ID=14891), brig.
ANDREAS (ID=3226), skonnertbrig.
ÆRØ (ID=14435), bark.
BERTHEL (ID=4935), skonnertbrig.
HANS CHRISTENSEN (ID=11503), skonnertbrig 3-m.
SVALEN (ID=14897), skonnert.
CAROLINE (ID=9506), skonnertbrig.
ANNE (ID=9458), skonnertbrig.
KRONPRINDSESSEN / KRONPRINSESSE CAROLINE (ID=12489), skonnertbrig.
MINERVA (ID=14898), bramsejlsskonnert.
LYDIA (ID=14899), skonnertbrig.
DAGMAR (ID=9511), brig.
MARIE (ID=14901), bramsejlsskonnert.
LYDIA (ID=14900), bramsejlsskonnert.
ELLEN (ID=9517), skonnert.
JØRGEN OLSEN (ID=13773), bramsejlsskonnert.
CHIEFTAIN (ID=13948), skonnertbrig.
APOLLO (ID=9504), skonnertbrig.
CHRISTIAN IX (ID=9509), skonnertbrig 3-m.
DRONNING LOUISE (ID=9243), barkentine.
CHRISTIAN IX (ID=9510), skonnertbrig 3-m.
FAMILIEN (ID=9522), skonnertbrig 3-m.

Efter HCC.s død 1879 disponerede rederiet drevet af hans enke Maren C. sammen med to sønner og to svigersønner også skibene:
FADERS MINDE (ID=9521), bramsejlsskonnert.
NIELS (ID=14902), skonnertbrig 3-m.
SEIRSKRANSEN (ID=4987), skonnertbrig.
MAREN (ID=14903), skonnertbrig 3-m.
EDMUND (ID=9515), skonnert 3-m.
DANMARK (ID=9103), skonnertbrig 3-m.
FUGLEN (ID=9080), skonnertbrig 3-m.
ARKEN (ID=9505), barkentine.
JØRGEN OLSEN (ID=13773), barkentine.
FREDENSBORG (ID=9529), skonnertbrig 3-m.
ANSGAR (ID=9494), skonnertbrig 3-m.
H.C. CHRISTENSEN (ID=11504), dampskib.
HAABET (ID=14904), bramsejlsskonnert 3-m.
ENIGHEDEN (ID=15284), dampskib.
ELLEN (ID=9518), bramsejlsskonnert 3-m.
H.C. CHRISTENSEN (ID=5196), skonnertbrig 3-m.
SØSTRENE (ID=13247), skonnertbrig 3-m.
ENERGI (ID=11505), dampskib.
FORÆLDRES MINDE (ID=9527), bramsejlsskonnert 3-m.
ARKEN (ID=6321), skonnertbrig 3-m.
H.H. PETERSEN (ID=13763), bramsejlsskonnert 3-m.
ERINDRING (ID=11506), dampskib.
HANS (ID=14905), bramsejlsskonnert 3-m.
NIELSINE (ID=15283), jagt / galease.
NIELS (ID=5813), bramsejlsskonnert 3-m.
EMANUEL (ID=7637), dampskib.
ANNE (ID=9459), røjlskonnert 3-m.
CAROLINE (ID=9507), skonnertbrig 3-m.
POSEIDON (ID=4975), sletskonnert.
ALFA (ID=4197), motorskonnert 4-m.
ENIGHEDEN (ID=4801), dampskib.
ERINDRING (ID=12464), dampskib.
CAROLINE (ID=4514), motorskonnert 4-m.
N.J. OHLSEN (ID=11507), dampskib.
H.H. PETERSEN (ID=11508), dampskib.

I visse perioder disponerede HCC. sammen med enkelte familiemedlemmer også skibene:
KAREN (ID=14906), bramsejlsskonnert.
DORTHEA (ID=5001), skonnertbrig.
HANS (ID=14907), barkentine 3-m.
DANNEBROG (ID=9476), skonnertbrig.
LORENZ (ID=14908), skonnertbrig.
LORENZ (ID=8119), bramsejlsskonnert 3-m.
DORTHEA (ID=10843), dampskib.
Bemærkninger 1869 - Christensen anlagde sit ærft og en lille havn nord for Marstal. Værftet fik af træskibe bygget 34, de første 12 blev bygget af skibsbygmester Jens Jensen Bager, og de sidste 22 af skibsbygmester Jørgen Ohlsen Christensen. Det sidste træskib havde afløb 1913-09-06 og hed POSEIDON, (ID=4975), på 99 BRT.

1871 - HCC. ejede eller disponerede 12 skibe på i alt 1539 BRT.
1879 - Ved sin død ejede eller disponerede HCC. 25 skibe.
1913 - Værftet omstilles til stålskibsbygning. Det første skib havde afløb 1916, det var 4-m. motorskonnert ALFA, (ID=4197), på 374 BRT.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Kroman, E., 1928: Marstals søfart indtil 1925, Marstal Havnekommission.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart.
Holm-Petersen, F. & Kaj Lund, 1958: Ærø-Sejlskibe, Skandinavisk Bogforlag.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 2020-12-10. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside