Dampskibsselskabet Heimdal A/S

København

Se her om alle de carlske selskaber.Type Beskrivelse
Stiftelse 1895-01-16- Dampskibsselskabet Heimdal A/S. Kapital kr. 120.000, fra 1896 kr. 620.000, fra 1907 kr. 2.000.000, senere skiftende kapital.
Bestyrelse / ejer / deltager Stiftet af Martin Carl, yngste søn af L.H. Carl. Bestyrelse: Grosserer Harald Klitgaard, Overretssagfører J. Werner, Kaptajn Jacob Møller, Godsejer Poul Carl m.fl.
Bestyrelsesforholdene nærmere beskrevet i Træk af dansk Skibsfarts Historie, p.286f.
Direktion / BR. / KR. KR. Firmaet Martin Carl med skibsreder Martin Carl, senere Hans P. Carl, Axel Carl fra 1921, og Jørgen Carl.
Opløsning 1967
Skorsten / flag Skorsten med hvidt bælte på sort bund. I bæltet bogstavet H i rødt.
Kontorflag: et rødt stutflag med hvidt bogstav H.
Tilknytning Fra stiftelsen med tilknytning til De Carlske Rederier.
Skibe Rederiet disponerede i perioden bl.a. skibene:
ANINE (I) (ID=11416)
KAMMA(I) (ID=11418)
HELGA (ID=11420)
MARTHA (ID=11422)
ELNA (ID=11424)
THERESE (ID=11425)
DAGNY (ID=11426)
HARRIET (ID=11421)
SIMONE (ID=11427)
JEANNE (ID=11428)
VERA (ID=11429)
DAISY (ID=6648)
ANINE (II) (ID=11417)
KAMMA (II) (ID=11419)
BETTY (ID=10394)
ROMØ (ID=11430)
MARTIN CARL (I) (ID=9571)
MANØ (ID=10545)
AARØ (ID=10332)
ASKØ (ID=10392)
SEJRØ, omdøbt til POUL CARL (I) (ID=10333)
SAMSØ (ID=10558)
KALØ (ID=10335)
AXEL CARL (I) (ID=8029)
AXEL CARL (II) (ID=10336)
MARTIN CARL (II) (ID=11423)
POUL CARL (II) (ID=10409)
HANS P. CARL (ID=10924)
L.H. CARL (ID=11432)
Bemærkninger Kontrollerede et datterselskab Dampskibsselskabet Harriet A/S, Lyngør, Norge, stiftet 1907, men fra 1911 overtaget af Heimdal D/S A/S. D/S Harriet A/S ejede de to skibe S/S HARRIET og S/S DAGNY.

I WW2 mistede rederiet 4 skibe: S/S MANØ, AARØ, SAMSØ og KALØ, og havde dermed maj 1945 kun et aktivt skib tilbage, nemlig S/S MARTIN CARL (ID=11423).


Kilder
Carl, Hans P., 1949: Træk af dansk Skibsfarts Historie, NNF.
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Diverse skibslister.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 11.1.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside