Handelsfirmaet van Hemert & Sønner

KøbenhavnJoost van Hemert (1696-1775) var søn af Peter van Hemert (1648-1703) - en københavnsk vinhandler. Joost van Hemert tog 1727 borgerskab som grosserer i København og fik i sit liv forbindelse til stort set alle de københavnske handelshuse. Van Hemert, der 1745 var blevet udnævnt til kgl. agent og 1751 til etatsråd Han døde 1775-06-25. Joost v.H. var fader til Peter van Hemert (jnr.) og stedfar til Gysbert Behagen.

Han giftede sig 1725-11-06 med Cornelia Decker (1709-1731) og anden gang 1732-10-14 i Hamborg med Petronelle Elisabeth Behagen, født Mestecker (1703-1778), enke efter vinhandler Anthony Behagen (1687-1727).

Peter van Hemert jnr. (1734-1810) fra Joosts andet ægteskab blev optaget i faderens forretning. 1763 blev han justitsråd (etatsråd fra 1776) og Agent og i 1765 løste han borgerskab som grosserer. Hans hovedinteresser lå i Asiatisk Kompagni og udredte rejser til Ostindien efter handelen var givet fri i 1772.

Efter en række indtægtsgivende år kom firmaet i økonomisk trang og måtte låne penge. Samme år, 1783, var Peter van Hemert involveret i bedragrisag i AK begået af andre betroede medarbejdere, men ubehageligt afsmittende også på PvH. Firmaet klarede skærene med mistet prestige og respekt i branchen. Det gik tilbage og med Englandskrigenes risici var det slut. 1805 blev handelshuset van Hemert & Sønner likvideret - en likvidation der trak ud i mere end 17 år, men da var Peter v.H. død. Han døde 1810-05-20 hos sin søn Jost Johan van Hemert.

Peter van Hemert blev 1763-08-03 gift med Charlotte Fabritius (1745-1766), datter af etatsråd Just Fabritius. Han giftede sig anden gang 1797-09-11 med Agathe Hooglant (1746-1823), datter af admiral Simon Hooglant.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1740 c. - Joost van Hemert gør forretninger som grossist og senere skibsreder.
1765 c. - Famlien drev nu forretninger under navnet "Handelshuset van Hemert & Sønner".
Bestyrelse / ejer / deltager Firmaet blev ledet af fader og siden søn.
Opløsning 1805 - Firmaet likviderede som fallitbo, hvis behandling trak ud til 1822 eller senere.
Tilknytning Joost van Hemert:
1743-1752 - Direktør i AK.
1747-1754 - Direktør i Det Vestindisk-guineiske Kompagni.
1755-1767 - Direktør i Det Afrikanske Kompagni.
1757-1769 - Direktør i Det almindelige Handelskompagni.
Peter van Hemert:
I direktionen for AK.
Skibe 1758 - ST. THOMAS (ID=15040) ejet sammen med grosserer Pelt.
1762 - ELISABETH (ID=8773), købt i Bergen til partrederi med Tyberg.
1781 - CONCORDIA (ID=11133), købt i Amsterdam.
1781 - PRINSESSE SOPHIA FREDERICA (ID=9429), ejet til 1790.
1782 - ELISABETH (ID=8785), købt i Oostende.
1782 - FREDERIKSDAL (ID=10181), ejet af Peter v.H. og Gysbert Behagen.
1782 - KRONPRINS FREDERIK (ID=8910), købt i England, solgt 1793 til Norge.
1782 - GREV REVENTLOW (ID=10040), købt til flere partnere.
1784 - ENIGHEDEN (ID=9856), bygget til rederiet. Foretog en rejse på trekantruten med 253 slaver.
1803 - ELISABETH (ID=8804), købt.
Bemærkninger Peter van Hemert udredte 94 rejser til VI.
1779 - havde rederiet 2 skibe på tilsammen 296 kls. [DHI-3 p.160]
1797 - havde rederiet 3 skibe med tilsammen 374 kls. i drift.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-03-08. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside