Valdemar Henckels rederier

Kalundborg - KøbenhavnValdemar Henckel var født i nyboder og blev udlært som håndværker på Orlogsværftet. Hans forretninger indledtes i byggebranchen, hvor han havde behov for transport af materialer og derfor anskaffede sig skibe i det dertil stiftede rederi Marienborg. Han fik også tidligt interesser i værftsindustri og deltog i denne branche både i Korsør, Marstal og Kalundborg. Også rederiet Kalundborg blev drevet med Henckel som primus motor.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1915 - Motorskibsselskabet Marienborg A/S.
1916 - Kalundborg D/S A/S.
1916 - Rederiet Frode A/S.
Bestyrelse / ejer / deltager Skibsreder Valdemar Henckel, der for hovedparten af forretningerne blev BR.
Opløsning 1921-10-19 - Kalundborg D/S A/S trådte i likvidation, der afsluttedes 1925-02-04.
Alle selskaber opløstes inden udgangen af 1925.
Tilknytning Skibsreder og fabrikant m.v. Valdemar Henckels interesser i skibsbygning findes i linket her.

Sejlskibsrederiet Kallundborg A/S, Kalundborg, stiftet 1916-06-22 og vedtægter ændret 1916-10-05, hvor rederiets navn ændredes til:
Dampskibsselskabet Kalundborg A/S, Kalundborg. I bestyrelsen sad sagfører Hans Jørgen Hass, landinspektør Adolph Michael Rørup, direktør Hans Christoff Andersen Christensen, bankdirektør Niels Christian Pedersen, bankdirektør Valdemar Lund.
Rederiet overtog ved dannelsen 12 sejlskibe på i alt 18.975 BRT. Heraf afhændedes 8 i løbet af 1916, og fra 1916-10-05 drev rederiet også dampskibsfart.

Rederiet Frode A/S, Kalundborg.

Rederiet for Motorskibsselskabet Marienborg A/S, Kalundborg.

Desuden interesser i Refsnæs Teglværk og anden byggeindustri.
Skibe Motorskibsselskabet Marienborg A/S, Kalundborg, drev følgende skibe:
MARIENBORG, (ID=4195), i flåden 1915-02-19 til 1917-03-01.
GULDBORG (ID=4436), i flåden 1915, prisedømt 1915 Tyskland.
ØRNE (ID=13410), i flåden 1915-09-23 til 1915-11-12 forlist.
KREY-WOGGERSIN (ID=13411), i flåden 1915-08-15 til 1916-01-15 forlist.
LYRA (ID=13412) i flåden 1915-08-31 til 1915-12-24 forlist.
CLARA (ID=9087) i flåden 1915-11-09 til 1916-02-10 forlist.
ALBATROS (ID=6281) i flåden 1915-09-20 til 1916-10-12.
INGRID (ID=4137).
VICTORIA (ID=8570) i flåden 1915-12-01 til 1916-08-15.
HAWTHORNBANK (ID=11883) i flåden 1915-10-18 til 1916.
ARGO (ID=13413) i flåden1916-01-11 til 1916-08-15.
EDITH (ID=9564) i flåden 1916-03-20 til 1916-07-18.
EMIL STANG (ID=6481) i flåden 1916-01-15 til 1916-07-20.
AREOLA (ID=6640) ikke anm.
NIELS (ID=7215) i flåden 1917-03-31.
HANS (ID=13313) i flåden 1920-03-20 til 1920-11-01.

Sejlskibsrederiet Kallundborg, Kalundborg, stiftet 1916-06-22.
Rederiet overtog følgende fire skibe fra Marienborg 1916-07-20:
ALBATROS (ID=6281),
VICTORIA (ID=8570),
ARGO (ID=13413) og
EMIL STANG (ID=6481).
1916-11-04 til 09 OAKHURST (ID=12082), der indfl. og overgik til Rederiet Frode.

Senere overtog rederiet fra Marienborg også skibene :
INGRID (ID=4137) og
HAWTHORNBANK (ID=11883).
I øvrigt i drift i Kalundborg D/S A/S:
ATLANTIC (ID=13415), krigsforlist.
HERÖEN (ID=6623) og
JENNY (ID=9019).

ARØ (ID=13416), krigsforlist inden dansk reg.
AGERØEN (I) (ID=13417), aldrig dansk reg.
CARL (ID=11037).
HANS, BGS, (ID=13418).
KONG CHRISTIAN (ID=9147).

Rederiet Frode A/S, København, drev følgende skibe:
AREOLA (ID=6640) ikke anm.
ESBERN SNARE (ID=11862).
FRODE (ID=4377).
MARIE (ID=4375).
ASTOR (ID=4261).
AGERØEN (II) (ID=13420), aldrig dansk reg.

Rederiet Frode kontraherede på Marstal Staalskibsbyggeri:
Bygning 23, leveret 1919, et skib, der blev solgt inden registrering til rederiet. Skibet var på 441 BRT, 309 NRT, 750 DWt, 141,6 x 30,1 x 10,3 feet (kend.) Motorerne var 2 stk. Houmøller på i alt 320 iHK til dobbelt skrue. Skibet blev solgt til Christian Hansen, Brevik, og blev navngivet M/S PINTO (MTFL). IMO=5604434. Skibet forliste i Nordsøen 1926-02-09.
og
Bygning 24, leveret 1917. En skonnert 3-m. SMH, der blev solgt inden registrering til rederiet. Skibet var på 164 BRT, 115 NRT, 250 DWt, 89,0 x 22,6 x 8,8 feet (kend.) Motoren var Houmøller på 80 iHK. Skibet blev solgt til partrederi ved Louis Poulsen & Co., Oslo, og blav navngivet M/S SOMMERDAG (MRBV). Skibet var udgået af NV 1931.
Bemærkninger Flådeperiodens datoer svinger noget og kan være skødedato, anmeldelsesdato eller registreringsdato og er altså ikke de nøjagtige dage, som skibet blev drevet af fx Marienborg.
Skibenes fordeling på de enkelte rederier er ikke kontrolleret i skibsregistreringsprotokollerne. Det kan læses i kilder, at overførsel fra et selskab til et andet kunne ske efter blot en enkelt dag, og registreringen kom ikke samme dag.

I kilden (Fred.manus) er nævnt 4-m. barken PORT JACKSON, 2212 BRT, 2132 NRT, 286,2 x 41,1 x 25,2 feet (LR). Bygget af jern 1882 hos Alexander Hall & Co., Aberdeen, byggenr. 309. Ejer 1896 Duthie Bros. & Co., Aberdeen. Kendingssignal QPLM. Reg.nr. 84362.
Skibet blev solgt 1916 til skibsreder V. Henckel, Kalundborg. Forlist 1917-04-28 på position 51 N og 16 W ca. 180 sm WtN for Fastnet. Torpederet uden varsel af tysk ubåd. Besætningen på 14 mand omkom. Tabet er registreret under engelske tab. Skibet er ikke opført i dansk skibsliste for 1917.


Kilder
Greens F. & A. 1917 til 1926.
Diverse skibslister.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2019-09-29. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside