Hetland Dampskibsselskab - A.H. Basse & Co. gruppe

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1925-01-06 - Kaptajn og skibsinspektør Thormod Basse indkaldte til stiftende generalforsamling for Hetland D/S A/S, København.
Navnet Hetland var Basses norske hustrus fødenavn.
Bestyrelse / ejer / deltager 1925-1930 - Thormod Basse sejlede samtidig med at være bestemmende aktionær i selskabet Hetland D/S.
1951 - Aktiekapital, unoteret, var da kr. 735.000.
Direktion / BR. / KR. 1925-1930 - Korresponderende reder var Direktør H.P. Ladegaard.
1930 - Fra 1930 gik Kaptajn T. Basse i land og overtog ledelsen sammen med sin søn Arvid Hetland Basse.
1947-06-19 - T. Basse døde og sønnen Arvid Hetland Basse overtog ledelsen.
1950-01-01 - Sønnerne Arvid og Tormod Hetland Basse overtog fælles ledelsen gennem firmaet Brdr. Basse.
1965 - Jørgen Hetland Basse, 3. generation, blev skibsreder i Basse-gruppen.
Opløsning 1963 - Hetland D/S A/S gik i likvidation, men dele af virksomheden fortsatte.
1974-04-00 - Rederiet A.H. Basse & Co. A/S trådt i likvidation. Skibene blev solgt.
1978 - Året 1978 er det sidste, hvor der optræder et skib fra Basse-rederigruppen under dansk flag i skibslisten.
Skorsten / flag 1941- - Sort skorsten med rødt bælte. I bæltet på hver side en hvid ligesidet forkant med spidserne op og ned og til siderne, top- og bundvinkler spidse. I firkanten står i rødt bogstavet H.
Kontorflaget er rødt stutflag med samme form hvid trekant med rødt H som på skorstenen.
Tilknytning 1925-1978 - Følgende selskaber under firmaet A.H. Basse & Co. / Hetland D/S A/S har forbindelse til gruppens maritime aktiviteter:
A.H. Basse Rederi A/S. Stiftet 1947 af Arvid Hetland Basse.
Asserbo Shipping Co. I/S.
Asserbo Shipping Co. K/S.
Chemical Tankers I/S.
Dampskibsselskabet af 1935 A/S. Likvideret igen 1936-06-00.
Gentofte Shipping Co. I/S.
Hellerup Shipping Co. I/S.
Hellerup Shipping Co. K/S, der havde sidste skib, HETLAND RANGER til 1978.
Hermes I/S.
Hetland D/S A/S. Rederiet blev likvideret i 1962-1963.
Hetland Shipping I/S.
Hetland Shipping Co. K/S.
Joint Owners I/S.
Pacific D/S A/S. Et delvis af Hetland ejet D/S. 1952 blev Hetland KR. for Pacific D/S, og de to selskabers drift blev sammenkørt.
Stainless Tankers I/S.
Skibe 1926-01-27 - (skødedato) Hetlands første skib blev S/S CURT indkøbt fra Sverige og næ. til SUSAA (ID=10946). Forlist 1934.
1929 - Skib nummer to blev S/S FLOREAL fra Frankrig, næ. til NIVAA (ID=7217). Solgt 1933.
1934 - Skibet S/S LOKE købtes fra Sverige og næ. til KRUSAA (ID=11680). Solgt igen 1937.
1934-1939 - Flere køb og salg fulgte op til WW2.
1940-04-09 - Rederiet disponerede 3 skibe, der forlod dansk havn i marts og alle kom under allieret disponering. 2 blev returneret efter WW2, STORAA (ID=7329) krigsforliste.
1941-03-00 - Købte skonnert 3-m. GAMMA (ID=5714). Solgt igen 1944 pga. oliemangel.
1945 - I årene efter krigen anskaffede rederiet flere skibe beregnet for Nordsøfart og Østersøfart. De blev alle solgt i 1949, og 2 nye trampbåde for international fart blev købt.
1947 - Hetland forsøgte sig i bjærgningsbranchen med købet fra England af LISCA (ID=13317), der blev ombygget til kranskib og bjærgningsskib, men allered samme år afhændet igen.
1953-1954 - Forsøg med coasterfart. 1953 byggedes BIRGITTE BASSE og 1954 købtes JØRGEN BASSE. De solgtes igen hhv. 1955 og 1956.
1957 - Rederiet forsøgte sig med tankfart og lod bygge CAPTAIN T. BASSE og købte samme år et søsterskib, DOROTHEA BASSE. De solgtes begge i 1962.
1963 - Efter Hetlands likvidering er senere skibe ejet af andre af selskaberne under Basse-gruppen.
1974 - Basse & Co. likviderede med tankskibene
STAINLESS SHIPPER (ID=13020) og
STAINLESS SUPPLIER (ID=13021) samt tørlastskib
HETLAND RANGER (ID=13022). [Position 1974 nr.14.]
Bemærkninger 1931-1937 - Rederiets adresse var Chr. IX Gade nr. 10.
1933-1934 - Med to skibe var rederiet tæt på at likvidere, da det ene solgtes i 1933, og det andet forliste i 1934. Men i 1934 købtes så rederiets 3. skib, og tiderne blev bedre frem mod WW2.
1935-1936 - Dampskibsselskabet af 1935 A/S blev KR. for 3 køleskibe, hvoraf 2 blev bygget på Odense Staalskibsværft (FORT DE FRANCE og FORT RICHEPANSE) og 1 i Sverige (FORT ROYAL). De var bestilt af franske Cie. de Transport Isotermique, der fik problemer med registrering i Frankrig. De franske problemer blev løst i løbet af 1936, og D/S af 1935 A/S blev likvideret.
1937-1948 - Rederiets adresse var Amaliegade 35 i C.K. Hansens ejendom.
1949-1961 - Rederiets adresse var Amaliegade 33 i Danmarks Rederiforenings ejendom.
1951 - Hetland D/S A/S disponerede tre skibe.
1961-1974 - Rederiets adresse var Sundkrogsgade.


Kilder
Dannesboe, Erik, 1975: D/S Hetland - A.H. Basse & Co. Rederi A/S, udgivet af rederiet.
Diverse skibslister.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 29.6.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside