Grosserer Reinhard Iselin

KøbenhavnReinhard Iselin (1714-1781, men fra 1777 ikke aktiv), naturaliseret schweizer. Fik i 1740 ansættelse i Københavnhos handelshuset Fabritius & Wever, men forlod ni år senere firmaet og grundlagde i 1749 sit eget under navnet Iselin & Co.. Forretningerne var koncentreret om Vestindienhandel - og dermed sukkerraffinering, men han havde også interesser i Asiatisk Kompagni.

Iselin blev adlet, baron, og blev ejer af godserne Rosenfeldt og Iselingen. Fra 1777 kunne han efter et slagtilfælde ikke længere selv drive forretning, men hustruen Anna Elisabeth (1735-1786) drev med myndighedernes / grosserersocietetets tilladelse hans virksomheder videre til sin død.

Iselin blev gift 1752-02-09 med Anna Elisabeth, datter af Michael Fabritius. Gennem sin søster blev hun svigerinde til Peter van Hemert. Efter Iselins død 1781-04-10 giftede enken sig 1783-08-10 med Johan Frd. Classen, Frederiksværk Krudtværk.

Parret fik to sønner, der døde som spæde, og de efterlod sig ingen mandlige efterkommere. Parrets datter Marie Margrethe (Mimi) (1753-1814) blev gift med grev Chr. Fr. Ernst Rantzau, og datteren Anna Catharina Elisabeth (Lisa) (1759-1805) blev gift med kammerherre og amtmand Antoine de la Calmette.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1749 - Stiftede Reinhard Iselin & Co. med partnere.
En brorsøn kom fra Schweiz og blev optaget som associé, men gik i 1777 fallit på grund af lotterispil.
Bestyrelse / ejer / deltager Iselin ledede selv forretninge, til han fik sit slagtilfælde i 1777.
Opløsning 1807
Tilknytning 1759–1769- Direktør i Asiatiske Kompagni.
1755 - Fra 1755 i direktionen for Det Afrikanske Kompagni.
Skibe 1777 - PRINSESSE LOUISE (ID=9402) og næ. til BARONESSE ISELIN (ID=9403), solgt 1779.
1761- DEBORA (ID=9669), solgt til AK.
1761- ANNA ELISABETH (ID=14628).
1776-1784- ELISABETH (ID=8778), ejet i perioden.
Bemærkninger Iselin udredte 65 rejser til Vestindien.
1779 - rådede rederiet over 4 skibe på tilsammen 343,5 kls. [DHI-3 p.160]


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-01-11. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside