Jacob Holm & Sønner

KøbenhavnJacob Holm (* 1790-09-29, † 1845-08-03) åbnede 1794 som den første købmandsforretning på Christianshavn på adressen Torvegade 21. I 1805 købte han ejendommen "Oliegren" på amager, hvor han kunne tilvirke nogle af de råmaterialer han selv havde hjembragt for salg i egen forretning. Til det brug opførte han på den erhvervede grund en hollandsk oliemølle til oliepresning af hørfrø og raps og endvidere et stampeværk til hamp. Virksomheden udbyggedes yderligere i 1808 med en limfabrik og i 1809 med en sejldugsfabrik, i 1810 med et sæbekogeri og i 1811 med en reberbane.

Holms interesser fra 1813 i kaperiet og den gode fortjeneste han havde haft på sine virksomheder fik ham i 1817 til at ophøre med detailhandel. I 1825 oprettede han en stivelsesfabrik og efter nogle års forpagtning af Wilders Plads købte han i 1822 og 1824 hhv. Jensens Skibsværft og Fabritius' skibsværft i Strandgade og lod her bygge en ophalingsbedding til brug ved skibsreparationer. Denne bedding til ophaling var Københavns første.

Der var stadig gang i udvidelserne, og Holm anlagde 1827 en dampoliemølle og efter 1830 et trankogeri. Af yderligere grundarealer købte han 1833 Appelbyes Plads sydligt i havnen, hvor han langs Langebrogade lod bygge arbejderboliger til sine ansatte (De blev nedrevet midt i 1900-tallet). I 1840 købte han Asiatisk Kompagnis Plads og i 1844 Larsens Plads ud for Amalienborg. Ved sin død ejede han således hele havnefronten på Christianshavnssiden fra Langebrogade i syd til Kgh.s Plads i nord samt altså Larsens Plads på københavnssiden.

Fra 1798 deltog Jacob Holm i rederidrift og blev efter Englandskrigene i mange år Københavns største skibsreder. I begyndelsen var han i samarbejde agent Berthelsen & Søn, grosserer Andreas Buntzen og sin broder urtekræmmer Henrick Holm, senere med adskillige andre og i mange af skibene havde kaptajnerne også en eller flere parter. Jacob Holms første skib var briggen ENIGHEDEN.

Under Englandskrigen havde Jacob Holm iflg. Gruelund 9 kaperbåde i gang: 1807 BONAPARTA; 1808 TIGEREN og VENNERNE; 1809 SPEJDEREN og SØEHUNDEN; 1810 FORTUNA; 1811 DANSBORG og VICTORIA; 1813 JOHANNE.

I 1840 ejede han 5 barkskibe, 9 brigger, 2 skonnerter og 2 kuffer, heraf blev to skibe anvendt til hvalfangst og sælfangst, og han var den første dansker, der sendte skib til Sydhavet for hvalfangst. Af hans øvrige skibe gik to på Vestindien og andre var i fart på Ostindien, det øvrige Amerika og i europæisk nærfart.

Rederiet fortsatte med anskaffelse og drift af skibe indtil midten af 1890'erne. Derefter blev efterhånden også de store grundarealer langs havnefronten afhændet og nogle af arealerne indgik i det nystiftede selskab "De Forenede Oplagspladser". Af andre aktiviteter med relation til skibsfarten var ejerskabet af plantagen Rust up Tvist på St. Croix fra 1865 til 1872.

REDERIDRIFTEN

Rederiet nåede at eje rigtig mange skibe. Jacob Holm opererede både med eneejerskab og forskellige former for andele og partejerskab. Rederidriften var meget vidtspændende fra kapertogter under Englandskrigene, drift af almindelige fragtskibe på korte ruter i nabofarvandene og i farter til Grønland samt som det mest eksotiske til udrustning af hvalfangstekspedition til Sydhavet.

Fra bl.a. Gruelunds mange notater er nedenstående samlet en skibsliste sorteret alfabetisk efter skibsnavn på hovedparten af de af Jacob Holm & Sønner ejede eller drevne skibe. Listen er formodentlig ikke komplet.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1796-12-24 - Jacob Holm løste borgerskab og nedsatte sig som købmand på Christianshavn.
1798 - Firmaet indledte rederidrift omkring 1798-1800 og solgte det sidste skib midt i 1890'erne.
1836-04-10 - Firmaet skifter navn til Jacob Holm & Sønner.
Bestyrelse / ejer / deltager Jacob Holm oparbejdede firmaet og optog senere sine sønner i det.
1836-04-01 - Sønnerne Georg (1803-1867), Ludvig (1804-1858) og Christian (I) (1807-1876) blev optaget i firmaet.
1861 - Georg Holms søn Valdemar (1835-1908) og Christian (I)s søn A.P. Christian (II) (1835-1920) blev optaget i firmaet. Sidstnævnte Christian (II) blev sidste chef af mandslinjen af den oprindelige slægt.
1895 - Christian (II)s søn Christian (III) blev optaget i firmaets ledelse.
1895 - Valdemars søn Georg blev optaget i firmaets ledelse.
1901 - Valdemar og hans søn Georg udtrådte af firmaet.
1901 - Valdemars søn Oscar blev optaget i firmaet.
1901 - Christian (II)s sønner Christian Frederik (1867-1939), Johannes Sophus (1869-1939 og Poul Erik (1874-1955) indtrådte i ledelsen.
1902 - Oscar udtrådte efter et år af ledelsen.
Domiciler 1795-1810 - Hovedkontor i Torvegade 21.
1810-1818 - Hovedkontor i Strandgade 8.
1819-1845 - Hovedkontor i Strandgade 4.
Opløsning Firmaet eksisterer endnu 2016 men med meget forandret organisation, ejerskab og hjemsteder, som ikke berøres her.
Skorsten / flag Rødt stutflag med en blå rhombe i midten omgivet af en hvid kant.
Tilknytning -
Skibe Rederiets skibe blev anskaffet, drevet og afhændet i perioden 1798 til ca. 1895.
(Ejerforholdet angivet med hhv. A., E. og P. skal tages med nogen forbehold.)
1809-1810 - ANE ELISABETH, jagt (ID=13532). P.
1827-1863 - ANNA MARGRETHE, brig (ID=10742). E.
1786-1786 - ANNA & MARGRETHE var på Grønland for KGH.
1810-1810 - ANNA MARIA MAGDALENA, brig. Købt 1810-01-09 en 1/8-part. Solgt efter havari 1810-02-13 til E. Busch. .
1812-1813 - ANNE MARIE, jagt, 3 kls. Købt, skødedato 1812-03-02, 1/3-part.
Kaptajn N.J. Bjørn og kaptajn H.J. Schruld tog hver 1/3. Schruld førte jagten. opbragt 1813 af engelskmand og sejlet til Göteborg.
1807-1808 - AURORA, slup, 11 kls. 3 kanoner, 26 mand. Kaptajn Lars W. Birck. Kaperbrev 1807-11-05.
Grosserer J. Holm tog 2 aktier i kaperskibet. Solgt 1809-01-15 ved auktion til grosserer H. Wassard.
1824-xxxx  - AURORA, brig (ID=13524).
1805-1808- - CARL, pink (ID=11043). P.
1807-1809 - CARL FERDINAND, brig (ID=13533). P.
1807-1808- - CATHRINE CHRISTINE, brig (ID=13513). E.
1809-1811 - CATHRINE ELISABETH, galease (ID=13534). P.
1814-1816 - CHARLOTTE, galease (ID=13535). P.
1833-1867 - CHRISTIAN, brig (ID=10003). E.
1818-1835 - CHRISTIANE, jagt (ID=10630). E.
1820-1822 - CHRISTINE MAGDALENA, jagt, 9,5 kls. Ejet fra 1810-08-15 af kaptajn A. Bager.
Solgt 1820-02-00 til J.H. Solgt igen 1822 til Randers. Var i brændefarten på provinsen.
1825-xxxx  - CONCORDIA, bark (ID=8567). E.
1858-xxxx  - CONCORDIA, brig (ID=13531), næ. fra GALATHEA (ID=10006). E.
1814-xxxx  - DANSBORG, kaper (ID=13525). A.
1809-1809 - DE FIRE BRØDRE, galease, købt 1809-09-16 med 1/4-part (bror Peter havde 3/4-part). Fik en rejse til Danzig, derefter solgt i 1809-12-00.
1799-1800 - DE FIRE VENNER ex DELIGENTIA, galease, J.H. havde 1/4-part, i fart på Norge. Solgt 1800 til føreren kaptajn H. Brandt. Forlist 1800.
1809-xxxx  - DE GOEDE VERWAGTUNG, kuf (ID=13518). E.
1807-1808 - DEN FLYVENDE FISK, båd, (ID=14140). Kaptajn Niels Olsen. Kaperbrev afleveret 1807-12-25. Solgt 1808-08-17 til kaptajn This Meinertz. E.
1802-1834 - DE TRE VENNER, brig (ID=10639). E.
1810-xxxx  - DEN NYE KAPER, kaper (ID=13520). A.
1815-1817 - DEN NYE PRØVE, senere bare PRØVEN, galease (ID=13554).
1815-1817 - DE TVENDE BRØDRE, slup, 21,5 kls. Kaptajn H.P. Duus. Købt 1815-02-28 på auktion med 1/4-part til J.H. I fart på Norge. Solgt 1817-07-23 til H. Habelein, Kbh.
1814-1829 - DIE HOFFNUNG (ID=13555).
1818-1822 - DIE NEUE HOFFNUNG (ID=13556).
1800-1809 - ELISABETH, galease (ID=8797). P.
1801-1808 - ELISABETH, bark (ID=8425).
1803-1803 - ELISABETH, galease (ID=8643). P.
1804-1806 - ELISABETH, brig (ID=8791).
1808-xxxx  - ELISABETH, bark. J.H. købte 1808-05-08 i Bordeaux 1/8-part. Nærmere vides ikke.
1808-1809 - ELISABETH, galease. J.H. købte 1808 1/3-part, mens 2/3-part ejedes af Peter & Heinrich Holm. Kapret 1809-05-14 af engelsk skib ud for Marstrand.
1809-1809 - ELISABETH, jagt (ID=8641). P.
1813-1814 - ELISABETH JUEL, jagt, 9 kls. Kaptajn Hendrik Nissen. Gik i fart Königsberg og Frankrig.
1810-1812 - EMANUEL, galease, Solgt på Mauers auktion 1812-03-11.
1813-1820 - ENGLEN, jagt, 10 kls. Bygget 1811 i Laurvig. Købt 1813-07-10. I indenrigsfart bl.a. Bornholm og Østersøen. Solgt 1820-02-22 til kaptajn P. Bache, Nyhavn 29.
1808-1810 - ENIGHEDEN, brig, købt 1808-06-00 med ½-part til J.H., 1/4-part til Peter Holm og 1/4-part til kaptajn Krap. Solgt 1810. P.
1798-1801 - ENIGHEDEN, brig (ID=10637), kapret af England. P.
1817-1818 - FORSØGET, slup, 10 kls. Købt 1817-01-08. Kaptajn F.S. Gramberg. I indenrigsfart. Solgt 1818-03-28 til kaptajnen. Forlist 1819.
1810-xxxx  - FORTUNA, skonnert (ID=13521). A.
1810-1812 - FREDERIK, galease, 24 kls. Bygget 1802 i Sverige. Købt 1810-10-15 på auktion. Kaptajn Jacob Birch. I fart på Norge. Solgt 1812-10-26. E.
1829-1834 - FREYA, brig, 48,5 / 53 kls. Købt 1829-02-16. Kaptajn P. Munch. I fart på Finmarken. Solgt 1834 til Norge.
1848-1858 - GALATHEA, brig (ID=10006), næ. til CONCORDIA (ID=13531). E.
1821-1865 - GEORG, brig (ID=8568). E.
1808-1811 - HAABET, kaper (ID=13522). A. Kunne være ID=13502.
1814-1817 - HAABET, brig (ID=13502). P.
1823-1824 - HAABET, slup, 3,5 kls., købt fra M. Kielland, Kristiansand 1823-04-17, skødedato. Solgt 1824-04-22 til Frantz Bendixsen i Porsgrund. E.
1815-1816 - HARMONIEN, skonnertbrig (ID=10098). E.
1817-1835 - HENRIETTE LOUISE, fregatskib (ID=6619). E.
1842-1855 - INDIANEREN, bark (ID=13570). E.
1839-1886 - JACOB, bark (ID=10635).
1813-1814 - JOHANNE, kaper / kutter (ID=12315). A.
1816-1817 - JOHANNE, brig (ID=13571). P.
1808-1809 - JOMFRUE DOROTHEA, brig (ID=11625). E.
1810-1810 - JOSEPH TYLIO DOBI NOLITE FIONERE, chebeck. Købt 1810-04-21 af J.H. og bror Peter H. som vrag. Solgt 1810-07-17. P.
1805-1811 - JULIANE JACOBINE, fregatskib (ID=13519). P.
1808-1809 - JUSTINE, brig (ID=13515). E.
1813-1820- - JUSTINE, galease (ID=12399). E.
1813-1818 - JÆGEREN, jagt, 10 kls., bygget Sverige. Købt 1813-06-17, skødedato. I fart på Østersøen.
Solgt 1818-02-05 til J.H. Rasmussen & S.E. Frimodt. Forlist 1840.
1831-1834 - KIRSTINE MARIE ROSENØRN brig, (ID=13572).
1828-1873 - LUDVIG, skonnert (ID=10632).
1858-1867 - LUDVIG HOLM, bark (ID=8042).
1834-1845 - LYDIA, brig (ID=3473). P.
1809-1821 - MAGDALENA, galease / brig (ID=13526). E.
1815-1815 - MARIA, galease, 32 kls., bygget 1810 i Finland. Kaptajn Tønnes E. List. Købt 1815 af J.H. Forliste på første rejse til Libau. P.
1846-1847 - MARIE, bark, 163 kls. Købt af J.H. på auktion 1846-05-27. Blev ikke dansk reg. Udklareret 1847-10-02 til Norge.
1807-1809 - MARIE DORTHEA, galease (ID=13575). P.
1813-1814 - MAZARINA, kaper (ID=13523). A.
1808-1814 - MECHALINE, jagt. Købt 1808, i fart med brænde til København.Forlist 1814-03-19. Muligvis samme skib som MICHALINE (ID=13576).
1815-1829 - MERCURIUS, brig (ID=10629). A / E.
1798-1811 - MICHALINE, jagt (ID=13576). P.
1798-1804 - NAJADEN, brig (ID=10636). P.
1843-1861 - NEPTUN / NEPTUNUS, fregatskib (ID=3906). E.
1815-1833 - NEPTUNUS, brig (ID=10628). E.
       Nogle kort i (ELI) nævner skibet som bygget 1814 i Kiel og købt 1815, men de øvrige oplysninger stemmer med ovenstående skib.
1810-1811 - ODDEREN, galease (ID=13677). A.
1830-1835 - PRINS CARL, slup (ID=9312). E.
1819-1845 - PROTEUS (I), brig (ID=8642). P.
1858-1884 - PROTEUS (II), brig (ID=13579).
1807-1807 - PRØVEN, båd, indenrigsfarer. Købt 1/3-part, gik i brændefart på Jylland. Solgt 1807-08-29 på Mauers auktion. P.
1825-1832 - PRØVEN, indenrigsfarer, købt 1825. Solgt 1832 på Island. E.
    -1834-    - PRØVEN, skonnert, 7,5 kls. I fart på Island.
1817-1846 - SINE FERDINANDO, galease (ID=13511).
1808-1809 - SPECULATION, slup, 4 kanoner, 24 mand, kaperbrev. Solgt på auktion 1809-11-08. E.
1828-1833 - SPECULATION, slup, 9 kls. Købt 1828-08-30. I fart på Island. Solgt 1833 til islandsk købmand.
1809-1809 - SPEJDEREN, kaperlugger, bygget på Krøyers Plads, bilbrev 1809-03-31, kaptajn Hans Jensen Schruld.
Jacob Holm tog 1 aktie og var BR. Beslaglagt af engelsk brig 1809-05-01 ved Bornholm. A.
1805-1817- - ST. ANDREAS, galease, (ID=13465). E. 32 kls., bygget Pommern. Indfl. 1750. Købt 1805 (iflg. St.A.Kbh. 1805 nr.234), men 1807-07-20 med 11/48-part til J.H. Ses også som ANDREAS.
Sejlede i brændefart. Fra 1812-10-16 var J.H. eneejer. Endeligt ukendt.
1808-1809 - ST. JACOB, brig (ID=13512). E.
1811-1822 - ST. JACOB, kuf (ID=13581). E.
1816-1816 - SUCCES, galease. Købt 1816-01-15, skødedato, med 1/3-part til J.H. Den 1816-12-31 ejede J.H. 2/3. Senere skæbne ukendt.
1816-1827 - SUCCES, brig (ID=13510).
1827-1828 - SVALEN, jagt, 11,5 kls. Købt 1827-07-24, skødedato, af kaptajn J. Sprado. Sejlede på Island. Forliste der 1828-12-00.
1798-1803 - SVANEN, galease, 30 kls. Bygget 1785 i Sverige, indfl. 1789. (Kunne være samme som ID=9959).
Købt 1798 i partrederi til J.H., kaptajn Frederik Poulsen Schmidt. Solgt 1803 uden køber nævnt.
1827-1882 - SVANEN, skonnertgaliot (ID=3556).
1809-1809 - SØEHUNDEN, kaper (ID=13516). E.
1815-1815 - THE ARDENT, slup (ID=12414) P.
1808-1809 - TIGEREN, slup, kaperbåd med 2 kanoner. Mønstret 1808-08-08 og fortsat i fart 1809. Ingen noter om videre historie. E.
   -1808-     - TRE DAMER, brig (ID=13514). E.
1825-1870 - TITANIA, brig (ID=8565).
1808-1834 - TRE DAMER (I), brig (ID=13514). P.
1837-1848 - TRE DAMER (II), brig (ID=13582). P.
1819-1862 - TRE VENNER, brig (ID=3583).
1809-1810 - VENUS, galease (ID=13517). E.
1810-1813 - VICTORIA af Helsingør, kaperbåd, 1½ kls., 2 kanoner og 17 mand.
Reder J. Ipsen, kaperbrev udstedt 1810-06-30. Solgt 1810-12-00 til Hans I. Kofod, Gudhjem og J.H., Kbh. båden, J.H. tog 1 aktie.
Båden opbragte ud for Dragør en brig som prise. Bådens fortsatte gerninger ukendte, men sidste kapertogt var i 1813.
    1831-     - WILHELMINE, galease (ID=8566).
1821-1840 - WILHELMINE (I), galease (ID=13584). E.
1833-1838 - WILHELMINE (II), skonnertbrig, 72 kls. Bygget i Finland 1833. Købt 1833-11-04 af J.H. Kaptajn J.J. Munch. I Islandsfarten.
Solgt 1838-03-02, skødedato, til J.H. From, København, og næ. til OLGA, der senere kom til Randers.
1825 c.-1836 - ØRESUND, fregat (ID=12590).
1833-1837 - ØRNEN, slup, 12,5 kls. I fart på Island. Solgt 1837 til Island.

1841 - HELENE, slup, var vist ikke ejet af J.H. men fragtet med egne varer på spekulation til Island. Kaptajn var Cornelius J. Petersen, Kastrup.

Under Englandskrigen deltog Jacob Holm i kaperfarten bl.a. med båden BONAPARTE I (ID=13941) i 1807.
Bemærkninger Jacob Holm ejede en del arbejdspladser ved havnen.

Wilders Plads med værft i nr. 58. Den ejedes senere af B&W. Det er ikke den nuværende Wilders Plads, og den havde tidligere heddet van Ostens Plads. Pladsen var både skibsværft og oplagsplads. Pladsen var 1822 købt af N. Hvidt for 10.000 Rdl. og adgangen var bag den tyske kirke, nuv. Christianskirken. På Wilders Plads nr. 56 blev en ny bedding anlagt 1837-1838.

Applebys Plads eller Engelskmandens Plads blev 1833-06-17 købt af Jacob Holm. Holm tog lejere ind på pladsen bl.a. J.H. Suhr & Søn, J. Frahm, J. Toxværd med flere. Pladsen blev 1851 udlejet til Baumgarten & Burmeister, og fra 1865 opførte B&W tre byggebeddinger her.

Bodenhoffs Plads blev fra 1829-01-15 af AdmiralitetsKollegiet udlejet til Jacob Holm. Holm fik udført skibsreparationer på pladsen bl.a. på Flådens skibe. Lejemålet menes ophørt kort tid efter 1831.


Kilder
En stor del af oplysningerne er sammenskrevet fra lods P.A. Gruelunds notater erhvervet af MfS i 1960'erne.
Carl, Hans P., 1949: Træk af dansk Skibsfarts Historie, NNF.
Lehmann, Johannes, 1944: Jacob Holm, en dansk storkøbmand, udg. af firmaet [HolmJ].
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
-, Vikingen, 1926 nr. 4.


Forkortelser
A. = Ejet i aktieselskab.
BR. = Bestyrende reder.
E = I skibslisten = eneejer.
KGH = Kongelige Grønlandske Handel.
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
KR. = Korresponderende reder.
MfS = Museet for Søfart.
P = I skibslisten = partejer.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 21.4.2017. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside