Skibsreder Hans Nielsen Jeppesen

DragørSkibsreder Hans Nielsen Jeppesen, født 1815-02-15 var uddannet skibsfører og var skibsreder fra 1850 til sin død i 1883; han druknede9. september ved en kæntringsulykke med en jolle på vej ud på Dragør red med forsyninger til sit skib PARADIS ført af svigersønnen Carl Borg. Ved samme ulykke druknede også kaptajnen søn, rederens barnebarn på 6 år samt sejlmageren fra Dragør.

Han indledte karrieren til søs om bord på Dragørskibe og lod sig eksaminere i København til styrmandseksamen 1835, som han bestod, men havde for kort sejltid til at kunne fungere som styrmand, hvilket han først gjorde fra 1838. Fra 1841 fungerede han som kaptajn på skibe tilhørende Chr. Broberg & Søns rederi.

H.N. Jeppesen løste borgerskab i København 1842-05-28 og han førte Chr. Brobergs bramsejlsskonnert THOMAS LAWRENCE (ID=12552) på rejser i ni år. I 1852 anskaffede rederen sig sit første skib, som han havde bestilt fra nyt fra værft i Kalmar. Det fik navnet ELISABETH, men forliste allerede i 1855. Det næste skib, PRIMA, var også nyt ved leveringen, men derefter anskaffede rederen sig alene brugte skibe og havarister, som han lod genopbygge.

De anskaffede skibe var ejet helt af rederen på nær COQUETTE og ELLERSLIE, der var ejet i partrederier.

Da flåden voksede, kunne Jeppesen ikke selv afse tid til selv at føre skib, men han havde god hjælp i sin familie, bl.a. af svigersønnen Peter Mærsk Møller fra Rømø. Jeppesen fik 7 døtre, og flertallet blev gift med søfolk, der tjente i svigerfars rederi. Den ældste, Anna, blev gift med Peter Mærsk Møller, far til APM. Den yngste datter, Nicoline, blev gift med Jacob Cornelius Isbrandtsen og blev mor til skibsreder Hans Isbrandtsen,New York.

Da H.N. Jeppesen døde i 1883 var flåden på 8 skibe, men enken afviklede i de følgende halvandet år flåden, hvoraf 3 skibe forliste og 4 skibe blev solgt. I 1887 var rederiet lukket.Type Beskrivelse
Stiftelse 1850 c. - Rederen begyndte anskaffelsen af skibe først i 1850'erne. De første i partrederier senere drev han rederiet som eneejer.
Bestyrelse / ejer / deltager 1850-1883 - Drevet som personligt rederi til sin død. Enken overtog rederiet for afvikling.
Opløsning 1883 - Efter rederens død begyndte enken at afvikle rederiet. En del skibsparter blev købt af svigersønnerne.
1887 - De sidste skibe var afhændet.
Skibe Skibene er sortreret efter anskaffelsesår og årstallene er byggeår, anskaffelsesår og sidste år hos H.N. Jeppesen:

1837 -1851-1859 - CARLSTEN, slup, 3,5 kls. ejet af H.N.J.s far. Sønnen anvendte det stadig 1859.
1852-1852-1855 - ELISABETH (I), skonnert (ID=8620).
1854-1855-1884 - PRIMA, skonnertbrig (ID=12282).
xxxx -1858-1862 - PREMIER, skonnert 62 kls.
1839-1860-1861 - COQUETTE, skonnertbrig, 63,5 / 66,5 kls. ejet i partrederi med kaptajn Isbrandt Raagaard. Forlist 1861 ved Læsø.
1847-1861-1884 - FRATERNITAS, skonnertbrig, 64 kls., byg. i Sverige, solgt 1884 af enken til svigrsøn Louis Rosenkold..
xxxx -1861-1887 - ORREST, slup, 10 kls. / 50 BRT., bygget i Sverige af eg, 1 mast, købt som vrag, solgt 1887 af enken til Andreas Jensen og søn Palm Andreas Jensen, Dragør.
1841-1863-1869 - ELISABETH (II), brig (ID=8618).
1840-1863-1881 - ELLERLIE, bark, 107,5 kls. 216 BRT., byg. England, indfl. som havarist til partrederi med HNJ. som KR. med 1/5-part, havareret 1867-01-00 ud for Skotland, bjærget og rep. Ført i alle årene af kaptajn Peter Holte. Oph. 1881.
1839-1864-1884 - TREUE, bark, 156,5 kls. 342 BRT., byg. i Memel, opbragt 1864 og solgt som prise til HNJ. Svigersøn Niels Mørch som kaptajn døde 1885-11-15 i London af kulos. Solgt 1886 af enken til Sverige, hvor det blev sænket som bølgebryder ved Höganäs.
1838-1870-1872 - CORA, brig (ID=10930).
1844-1870-1884 - INO, skonnert, 144 BRT. 138,5 NRT., byg. Burg i Tyskland af eg, kvindelig galion, oph. 1884 i Dragør.
1837-1872-1877 - ENIGHED, bark, 395 BRT, 378 NRT, byg. 1837 i Vegesack / Bremen af eg, kaptajn fra 1872 P.M. Møller, fra 1874 Carl Borg til forliset 1877. I fart på Grønland for kryolit. Kolliderede 1877 med isbjerg på rejse til Philadelphia, sank. Besætningen bjærget i barken THOR af Rønne.
1862-1872-1883 - ANTARES, (ID=12946).
1816-1872-1882 - FORTUNA, skonnert, 116 BRT.
1850-1874-1883 - VALKYRIEN, bark (ID=7755). Læs om den dramatiske redning 1883 i kilden [Hjorth] nedenstående.
1860-1880-1883 - PARADIS, bark, byg. Vegesack / Bremen. Købt i 1880-03 i Hamburg, 372 BRT, 357 NRT, første kaptajn svigersøn Carl J. Borg, forliste 1886-02-16 i Kanalen ved Dartmouth. (ID=13383).Kilder
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.
Hjorth, Birte, 1989: Skibsreder H.N. Jeppesen fra Dragør, Dragør Lokalhistoriske Arkiv.
    Digital link: www.dragoer.dk/lib/file.aspx?fileID=8832
Holm-Petersen, F. & Kaj Lund, 1978: Sømænd og skibe fra Dragør, Borgen.
Rosendahl-2.
StD.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 10.7.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside