Rederiet J. Lauritzen = JL

Esbjerg —> KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1884-04-15 - J. Lauritzen, Esbjerg. Stiftet af Ditlev Lauritzen (†1935), søn af Jørgen L., hvis navn anvendtes, da Jørgen ikke havde alderen (25 år) til at stifte firma endnu.
1895 - D. Lauritzen anskaffede med partnere efterhånden tre skibe, og med dem belsuttedes det at stifte Vesterhavet D/S A/S.
1895 - Dampskibsselskabet Vesterhavet A/S stiftet 1895, forår. Fra 2009 et ApS som LF Investment ApS.
1899 - Dampskibsselskabet Jylland stiftet 1899 med Ditlev L. som aktionær.
1900 - Dampskibsselskabet Dania stiftet 1900 med Ditlev L. som aktionær.
1914 - Rederiet og tilknyttede selskaber flyttede til København. Selskabernes flåde var da på 26 skibe.
1919-07-31 - Vesterhavets generalforsamling i det tonnagemæssige tomme selskab vedtog nye vedtægter, og en ny bestyrelse på to mand blev valgt.
Bestyrelse / ejer / deltager -
Direktion / BR. / KR. -
Skorsten / flag 1941 - Samme mærker for Rederiet Ocean A/S og Vesterhavet D/S A/S.
Skorsten med to røde bælter med hvidt halvt så bredt bælte imellem. I øverste røde bælte et hvidt "J" og i nederste røde bælte et hvidt "L".
Fra 1958 blev skorstenen malet rød med hvidt bælte med bogstav "J" over bæltet og bogstav "L" under bæltet.
Kontorflaget er et stutflag med et hvidt rektangulært midterfelt. Uden om midterfeltet er dugen delt i fire felter afgrænset til hinanden med diagonale linjer fra hjørne til hjørne. Yderfeltet og inderfeltet er grønne. Topfeltet og bundfeltet er røde.
Skrogfarven var indtil 1958 sort, mens linjebåde og nogle køleskibe var grå. Fra 1958 var alle skrog røde.
Tilknytning 1904-1907 - D. Lauritzen formand for bestyrelsen i Sejlskibsselskabet Scandia A/S bestyrelse. Anskaffede 7 skibe i perioden.
1908 - Også formand for bestyrelsen i Island-Færøkompagniet A/S (ejede jagten ARGO og 3-m. skonnert AGDA).
1902 - D. Lauritzen tog sammen med skibsreder Andresen, Esbjerg, initiativ til stiftelsen af Dania D/S A/S.
1902 - Skibsrederen stiftede Jylland D/S A/S, Esbjerg, med forretningsbestyrer skibsmægler Greibe. Selskabet likvideredes nogle år efter, og skibene blev overtaget af Dania D/S A/S.
1919 - Rederen deltog i maj måned i oprettelsen af et skibsværft i Køge, Kæge Værft, Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, der dog måtte lukke i 1923.
1964 - JL overtog aktiemajoritet i DFDS.
1989 - JL overtog aktiemajoritet i Kosan Tankers.
Skibe Der findes adskillige bøger med flådelister for rederierne JL. Min skibsdatabase indeholder flere end de her nævnte.

1888 - UGANDA, første skib købt sammen med Kaptajn Søren Meinerts, Sønderho.
1893 - ELEONORA (NGBW), b. 1893, forliste samme år i november. Købt af D. Lauritzen fra Th. Dahls værft.
1897 - NEIROS ex BUSY BEE (NJFW), b. 1885 i Plymouth, 122 NRT, solgt 1907-12-07 til England.
1901 - Vesterhavet A/S disponerede nu 10 dampskibe.
1917-10-22 - ODA, bygget Schiffsbau-Ges. Unterweser, Lehe, nr. 122. Tvangssolgt på afleveringsdatoen til tyske ejere. Flere ejere inden borteblevet i Østersøen efter 1942-10-29.
1937-08-12 - EDITH (ID=11586) forliste ud for Barcelona.
1940-1945 - Flåden talte 38 skibe, 30 i udeflåden. Rederiet mistede 22 skibe under krigen.
1940-01-01 - Rederiet Vesterhavet havde 32 skibe og fik i 1940 leveret NORA.
1940-01-01 - CANADIAN REEFER (ID=7551) forliste.
1940-03-25 - BRITTA (ID=11250) forliste.
1940-05-08 - GERDA (ID=11252) forliste i udeflåden.
1940-06-21 - ALFA (ID=11254) forliste i udeflåden.
1941-03-16 - CHILEAN REEFER (ID=8461) forliste i udeflåden.
1941-06-09 - DAGMAR (ID=9075) forliste i udeflåden.
1941-08-17 - SESSA (ID=10884) forliste i udeflåden.
Bemærkninger 1914 - Hovedsæde flyttet til København 1914. Rederiet havde da 26 skibe.
1918 - Vesterhavet havde nu efter 14 mistede skibe ved krigshandlinger 11 skibe tilbage. Dem lagde Progress D/S A/S købstilbud ind på og 1918-06-15 blev kontrakt om salget underskrevet, og Progress overtog de 11 skibe. Derefter havde Vesterhavet ingen tonnage.
1940-04-09 - Rederiet Ocean mistede kontrollen med alle sine 15 skibe, der lå i udenrigsfart.
1940-04-09 - Rederiet Vesterhavet mistede kontrollen med 24 af sine 32 skibe. Ved årets udgang var 9 i hjemmeflåden.
1945 - JL-Fondet oprettet 1945 overtog hele aktiekapitalen i Vesterhavet (eneaktionær). Navneændret 2009 til Lauritzen Fonden.
1952 - Med levering af første polarskib indledtes rederiets farter på Grønland, Antarktis og andre isfyldte farvande.

Oversigt i Sjæk'len 2009 pp. 35-54, over tidlige historie med kildeliste.
Flere jubilæumsbøger og rederilistebøger findes for rederierne.


Kilder
Carl, Hans P., 1949: Træk af dansk Skibsfarts Historie, NNF.
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Mikkelsen, Bent, 2009: Danske Rederier 7-8, JL, Forlaget Betty Nordgas.
Diverse skibslister.
Frivagten.Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2017-12-31. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside