Dampskibsselskabet Jutlandia A/S

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1918-10-00 eller 1918-01-21 - Dampskibsselskabet Jutlandia blev stiftet ved kaffegrosserer Jens Toft. Startkapital kr. 1.200.000.
Bestyrelse / ejer / deltager 1918 - Grosserer Jens Toft, senere blev familiemedlemmer optaget i bestyrelse og direktion. Bestyrelsen var i 1951: Skibsreder Ove Toft, Direktør Arne Toft, Groserer Knud C. Toft m.fl.
Direktion / BR. / KR. 1918 - Som for bestyrelsen.
1951 - Direktør Ove Toft, der også var KR. for skibene.
Opløsning 1964 - Ophør med rederidrift, men selskabet fortsatte og eksisterer 2015.
Skorsten / flag 1941> - Skortsten: Sort skorsten med hvidt bælte. På hver side et blåt "J i en ligebenet trekant stående på grundlinjen og hvis linjer er blå.
Kontorflag: Hvidt stutflag med blåt "J" i midten og i en blå trekant som for skorstenen.
Tilknytning 1941> - Jens Toft A/S, København - med samme skorsten og kontorflag som Jutlandia - var moderfirmaet stiftet i 1901.
Skibe 1918 - Indledte driften med et skib overtaget fra Fiona D/S, der var likvideret i 1917.
1918 - 1964 - Rederiet ejede bl.a.:
HANS TAUSEN, 1918-1934 (ID=10306);
ROMA, 1925-1927, (ID=11447)
MARIA TOFT (I), 1928-1943 (ID=11089);
GERDA TOFT (I), 1930-1944 (ID=11077);
KAREN TOFT, 1935-1954 (ID=11372);
INGER TOFT (I), 1936-1945 (ID=9048);
OVE TOFT, 1938-1939;
MARIANNE TOFT, 1942-1945 (ID=6527);
JENS TOFT, 1946-1963 (ID=11058);
GERDA TOFT (II), 1948-1954 (ID=11373);
MARIA TOFT (II), 1948-1951;
INGER TOFT (II), 1954-1958 (ID=7200);
KIRSTINE TOFT (I), 1954-1961 (ID=7165);
KIRSTINE TOFT (II), 1954- (ID=6538) - solgt til Dansk-Franske D/S A/S før afleveringen.
BIRGITTE TOFT, 1955-1958 (ID=9034);
INGER TOFT (III), 1959-1964.
1959 - Sidste skib blev nybygningen M/S INGE TOFT, købt 1959, solgt 1964, derefter ingen rederiaktiviteter.
Bemærkninger 1951 - Skibsinspektionen blev udført af A/S Survey, København.
1959 - M/S INGE TOFT (III) blev på jomfrurejsen arresteret i Port Said i Egypten for forsøg på passage af Suezkanalen med israelsk ladning om bord.


Kilder
Diverse skibslister.

Forkortelser
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 5.2.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside