Kapervæsen

under EnglandskrigeneOptegnelser om grosserer Oluf Andersen og hans foretagender som kaperkaptajn og kaperreder 1808-1813


Oluf Andersen (* 1781-02-15, † 1858-05-30) *) kom 1807 til København fra Oslo og blev 1808 kaptajn på alle de kaperfartøjer specificeret herunder.

Disse mindre kaperfartøjer er ikke opført i min skibsliste. Alle oplysninger, jeg har om dem, er opført i denne tekst.

Skibsnavn Hændelser
FORTUNEN V Af København. 2 kls. Besætning 13 mand. Bevæbning 1 kanon. I rullen 1808-05-27.
Reder kaptajn P.H. Dahl.
Kaperen indbragte 1808-07-00 galeasen BETTY (UK), 28 kls., under Samsø Batteri og førte den senere til Århus, hvor den prisedømtes.
Auktion i Århus 1808-10-10.
Ladning 30 ks. Havannasukker, 40 fade St. Croix sukker, 140 sække og 20 fade vestindisk kaffe og 19 skippund stokfisk.
JÆGERPATROLLEN Af København. Besætning 22 mand. Bevæbning 2 kanoner. I rullen 1809-04-10.
Reder kaptajn J.P. Jensen.
Forfulgtes i forsommeren 1809 af engelske orlogsskibe og måtte sættes på grund ved Skagen for at undgå opbringning.
Ingen indtægter på rejsen.
FORTUNEN VI Af Ålborg. Besætning 12 mand. Bevæbning 1 kanon. Kaperbrev udstedt 1809.
Reder købmand Bertel Christensen.
JÆGEREN (II) Af København. 4 kls. Besætning 24 mand. Bevæbning 2 kanoner. Kaperbrev 1810-04-00.
Reder kaptajn J.P. Jensen.
Kaperen opbragte skibet CATHARINE ELISABETH (UK), 19 kls. til København.
Værdifuld ladning, der ikke er specificeret.
Opbragte briggen NARCIR (USA?), 65 kls. til København.
Ladning af sukker, kaffe og bomuld.
Opbragte briggen ARGO (UK?), 142 kls.
Ladning 225 tons tobak.

Alle tre skibe blev prisedømt ved overadmiralitetsretten i København.
Auktion 1810-06-18. ARGO indbragte for skib alene 30.000 rdl.
Kapertogtet var organiseret som et A/S og gav i 1810 1000 rdl. i udbytte pr aktie.

Samme skib med kaptajn Oluf Andersen tog senere på året skibet HAZARD, 153 kls.
Skibet prisedømtes og auktion afholdtes 1810-10-24.

Ved de hidtidige kapertogter havde kaptajn Oluf Andersen tjent tilstrækkeligt til løse borgerskab som grosserer (og giftede sig).
OLUF ANDERSEN BLEV SELV REDER FOR DE EFTERFØLGENDE SKIBE:
DRISTIGHEDEN (II) Af København. 2 kls. Besætning 14 mand. Bevæbning 2 kanoner.
Kaperbrevet blev 1810-12-15 overført til grosserer Oluf Andersen.
Ingen detaljer om togter.
GESVINDT Af København. Besætning 13 mand. I rullen 1812-10-06.
Kaptajn Ole Chr. Th. Lund.
Ingen detaljer om togter.
DANNESKJOLD (II) Af København. Besætning 11 mand. I rullen 1812-10-23.
Kaptajn Axel C. Bloch.
Ingen detaljer om togter.
RESOLUTION (II) Af København. Besætning 12 mand. I rullen 1812-10-28.
Kaptajn Peter C. Chartiv.
Ingen detaljer om togter.
LE PETIT DIABLE Af København. 1,5 kls. Besætning 11 mand. Bevæbning 2 svingbasser. Kaperbrev af 1811-08-05.
Kaptajn Chr. Brorson Bruun.
I 1812 nævnes kaptajn Søren Seierøe som reder.
Skibet førtes fra 1812-05-21 af kaptajn Ole Th. Lund og fra 1813-08-30 af Hamburgkaptajnen Daniel H. Reitz.
Fra 1813 nævnes grosserer Oluf Andersen som reder.
Ingen detaljer om togter.
MARS Lugger af København. 2 kls. Besætning 14 mand. I rullen 1813-09-16.
Kaptajn Hans Lindberg af Grenå.
Ingen detaljer om togter.
TORDENSKJOLD (VIII) Af København. Besætning 13 mand. I rullen 1813-09-23.
Kaptajn Andreas E. Grøj af Læsø.
Ingen detaljer om togter.
DEN LYKKELIGE Af København. Besætning 12 mand. Bevæbning 1 svingbasse. I rullen 1814-09-09.
Kaptajn Jørgen Kopperholdt.
Ingen detaljer om togter.
HAABET (VII) Af København. 1,5 kls. Besætning 13 mand. Bevæbning 2 svingbasser. I rullen 1813-09-04.
Kaptajn Jørgen P. Møller.
Ingen detaljer om togter.
*) Oluf Andersen blev gift med Massine Caroline Andersen (* 1793-07-31, † 1859-07-16), datter af kaptajn Søren Mogens Seierøe (* 1758-11-30, † 1829-10-06). Ægteparret Oluf og Massine døde på ejendommen Lille Ejegod i Classens Have, ‡ Assistens Kirkegården.Kilder
SR-bilag 1949:1834.
Forkortelser
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 7.8.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside