Den Kongelige Grønlandske Handel - KGH - Skibene

KøbenhavnKGH-skibe
KGH-fragtede skibe
Alfabetisk skibsliste
Bibliografi
Teksten på denne side indeholder især mindre og ældre skibe tilhørende Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH), for hvilke kun begrænsede datamængder er fremfundet. Desuden en del skibe i grønlandsk fart disponeret af forskellige myndigheder Listen er ikke komplet.
De fleste KGH-skibe findes i den almindelige skibsdatabase på dette site.
I skibsdatabasens felt "Referencer" er af udtræksårsager indsat koden KGH for både skibe ejet af KGH og for andre statsejede skibe og fragtede skibe i fart på Grønland. Fiskeskibe er i almindelighed ikke medtaget.


Handelskompagniet findes beskrevet under de øvrige kompagnier her.


Man kan påstå, at besejlingen af Grønland begyndte i 983, da Erik den Røde efter dømt fredløs i Island rejste til Grønland. Mere relevant for vedvarende trafik på Grønland er at sætte tidspunktet for begyndelsen til 1721, da Hans Egede landede og oprettede en koloni i Godthåb, hvorfra han handlede med landets indbyggere gennem sit firma Det Bergenske Handelskompagni. For nogle af de ældste skibe har jeg ikke fundet tilstrækkelige oplysninger om til at berettige til en selvstændig post, deres oplysninger findes i denne fil.

1797-01-01 - KGH overtog iflg. kontrakt af 1796-12-17 fra fru Giertrud Birgitte Rosted*), enke efter Andreas Bodenhoff jun., følgende ni skibe og indledte dermed KGHs egen rederiservice til Grønland:
DE TRE BRØDRE (ID=11949), galeot på 119 kls.
JOMFRU GIERTRUD CATRINE (ID=9944), brig på 92 kls.
DER FRÜHLING (ID=11951), brig på 78 kls.
GIERTRUD CATRINE (ID=8259), brig på 69 kls.
JOMFRU CATRINE (ID=11952), brig på 64,5 kls.
JOMFRU GIERTRUD (ID=11953), brig på 59,5 kls.
JUPITER (ID=11954), brig på 88 kls.
DE JONGE LARS (ID=11950), galease på 50 kls.
NEPTUNUS (ID=11955), galease på 94 kls.

*) Der er tale om Andreas Bodenhoff juniors hustru. Andreas Hansen Bodenhoff senior (1723-1794) var gift to gange, først med Mette Marie Andersdatter og anden gang med Mathilde Cathrine Rohde. Sønnen, Andreas Bodenhoff junior (1763-1796), blev gift med Giertrud Birgitte Rosted († 1798), hvis mor var en søster til Andreas seniors anden hustru. Giertrud Birgitte er i kilderne omtalt som både Thosted, Thorsted, Rosted og Rohde, og særlig Wikipedia er forkert (2015) med en sammenblanding af faderens og sønnens ægteskaber.
Ifølge Bobé p.137 overdrog enkefruen allerede 1797-10-01 skibenes drift til KGH.

I henhold til LOV nr.161 af 1912-06-08 henhører besejlingen af Grønland under Styrelsen af Kolonierne i Grønland.
Grønlands administration blev 1952-07-22 omroganiseret, så fartøjer beskæftiget i vare- og passagertransport i almindelighed derefter blev henlagt under KGH.
Fra 1986-01-01 blev KGHs skibe overført til Grønlands Hjemmestyre - nogle med hjs. i Ålborg og nogle med hjs. i Godthåb / Nuuk (enkelte i andre grønlandske havne).
Fartøjer som indtil 1955-09-15 tilhørte statsministeriets Grønlandsdepartement blev nu registreret under Ministeriet for Grønland. Det var bl.a. fartøjer, der tog sig af lov og orden, administrative rejser m.v.
Søværnet stod i hele perioden for suverænitetsopretholdelsen og anden kontrol til søs. Organisationen, der bl.a. har heddet Farvandsvæsenet, stod for opretholdelse af fyr og anden navigationsafmærkning.

KGH havde hovedkvarter for besejlingen i København, indtil Grønlandsfarten i 1971 blev flyttet til en nybygget havneafdeling i Ålborg. (Søfart nr.6 1972-12-06). Efter Grønland selv har overtaget besejlingen gennem Royal Arctic Line, er der stadig kontorer i København og kontorer og havn i Ålborg.


1779 - havde KGH 6 skibe med tilsammen 524 kls.
I samme år havde Grønlandske Direction 13 skibe med tilsammen 1.285,5 kls. [DHI-1 p.160]
1797 - havde rederiet 9 skibe med tilsammen 682 kls. i drift.Kongelige Grønlandske Handels skibe

En ufuldstændig liste med nogle rejsedata - hovedparten af skibe ejet af eller sejlet for KGH er registreret med poster i skibsdatabasen


Lægebådene på Grønland har sin egen artikel af forfatter Helge Schultz-Lorentzen. Den findes digitalt på dette link. På grund af bådenes begrænsede størrelse er de ikke alle medtaget i den ordinære skibsdatabase.

ID=uregistreret HAABET, hukkert
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1721-05-02
- Opgik fra Bergen til Grønland med Hans Egede. (KGH-oplysningsmappe) indeholder udskrift af længere beretning fra Hans Egedes hånd. Skibet opgik sammen med ANNA CHRISTINA.
ID=uregistreret ANNA CHRISTINA, galiot
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1721
- Chartret af KGHs forgænger til rejse til Grønland. Opgik sammen med HAABET. Opgave: Skaffe efterretning om Hans Egedes landing.
1721-09-18
- Hjemkom Bergen. Besætning Kaptajn Jens Andersen Falch, styrmand Peder Joensen, samt menige Ole Andersen, Christian Pedersen, Rasmus Rasmussen og dreng Christian Clausen. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret EGTE SOPHIE, hukkert
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1724
- Bergen Kompagniet udsendte skibet efter kongelig ordre, kaptajn Hans Fæster, for at eftersøge Østerbygden på Østkysten men blev forhindret af storisen.
1725
- Opgik fra Bergen til Grønland.
1725-05-29
- Anløb Håbets Havn, tæt på det senere anlagte Godthåb. Kaptajn Hans Fæster. Skibet skulle i Nepisene (nuv. Holsteinsborg) forene sig med KRONPRINS CHRISTIAN og forsøge handel nordpå.
1726
- Opgik i april fra Bergen mod Grønland, kaptajn Hans Falch. Forliste undervejs, borteblevet inden anløb af Grønland. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret FORTUNA
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1728-05-21
- Fart på Grønland. Opgik sammen med MORIANEN og WEST VLIELAND fra København.
1728-06-23
- Ankom Godthåb, kaptajn C. Reinecke, medførende heste til eftersøgning af Østerbygden.
1729-03-16
- Opgik fra Bergen og ankom Godthåb ca. 15. maj, medførende kommandør for hvalfangsten Jonas Andersen og 8 harpunerer og spækskærere samt en murermester. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret EYLAND SCHILLING, galiot
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1729-1732
- Udførte rejser til Grønland for Jacob Severin.
1733-07-23
- Ankom til Godthåb fra Danzig og udklareret fra København. Hjemgik 1733-07-28. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret EMANUEL, snau, 47 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1745
- Bygget i Sønderborg.
1773-1774
- Besejlede Grønland. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret TAASINGE SLOT, ukendt type, 50 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1857-1758
- Kaptajn Marcus Jensen Willer. Hvornår skibet indledte fart på Grønland vides ikke.
1778-1787
- Foretog rejser 1778-1779 med overvintring i Sukkertoppen. 1782-1786 Var i Grønland i tre år. Opgik 1787 og overvintrede.
- Kaptajn Herman Koefod 1771-1778. Kaptajn M. Boeslund 1779-1781. Kaptajn Claas Rickters 1782-1786. Kaptajn S. Egeskov 1786-1787, der døde på rejsen. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret STRAAT DAVIS, fragtskib, 51 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1761-1779
- I Grønlandsfarten hovedsagelig til Julianehåb og Godthåb. Overvintrede 1763, 1764, 1767 og 1779. Kaptajn Peter Koefod 1773-1777 og af Claas Rickters 1778-1779. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret PACK-AN, hukkert-galease, 50 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1767
- På sælfangst ved Grønland. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret AMALIA, brigantine, 98,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1777
- Var dette år på Grønland for KGH. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret ELISABETH CHRISTINE = TVENDE FRUER, snau, 64 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1784
- Bygget i Kalvehave.
1786
- Besejlede Grønland. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret ANDREAS CHRISTIAN, snau, 57,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1785
- Var på Grønland og overvintrede. Befragtet af eller ejet af KGH. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret FORTUNA, brigantine, 58,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1785
- Fart på Grønland, Kaptajn Peter Rasmussen, besætning 9 mand. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret ERFARENHEDEN, snau, 61,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1787-1788
- Besejlede Grønland i denne periode. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret DE JONGE WILHELM, galiot, 76,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1789
- Forlist på hjemrejsen fra Grønland. Kaptajn N. Brand. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret DOROTHEA, hukkert, 56,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1792
- Muligvis i fart før 1792.
1794
- Forlist på blindt skær i Spækhusbugten ved Godthåb. Kaptajn Rivert Boysen, styrmand Jan Rolufs. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=11972 DIANA
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1804
- Bygget som fregatskib i Amerika.
1809
- Afgik i april fra Archangelsk til Jakobshavn, Godhavn og Upernavik. Opbragt på hjemvejen under Norge
1813-07-06
- Auktionsskøde for salg til Christian Mørck, København. Videresalg 1814-10-24 til Hage & Krenckel, Stege og til P. Coster (Grosserer Peder Køster) for 3/4-parter. Videresolgt 1815-12-21 af P. Coster til justitsråd C. Haundorph for 1/4-part. Videresolgt 1816-04-18 Coster og Puggaard 2/4-parter til Kaptajn Jens P. Bøtker og endnu 1/4-part til Bøtker 1816-04-18, og den sidste 1/4-part fra Haundorph til Bøtker 1816-08-03.
1814-12-07
- Afgik på rejse til Vestindien, St. Croix.
1816
- Ombygget af Skibsbygmester Jørgen Larsen Humble på værftet ved Langebro. Målebrev dateret 1816-11-16.
1816-11-22
- Afgik for Rotterdam til St. Croix. Tilsvarende rejser menes gjort også 1817 og 1818.
1818-02-02
- Solgt til KGH, København, skødedato. Kaptajn Fried. Faltings 1818-1819. Kaptajn Jeppe Schwennesen 1820-1821. Kaptajn Jes Jansen 1822-1825. Kaptajn Peter Schwennesen 1822-1823.
1824-1825
- Rejser i Østersøen.
1826-04-20
- Solgt, skødedato, til Firma A.L. Schmidt & Hansen, København.
1829-07-17
- Afgang for rejse til Livorno. Kaptajn Johan P. Baggesen. Også på Middelhavet 1831.
1835-10-26
- Rejse til St. Petersborg.
1835 eller 1837
- Solgt til Porsgrund, Norge.
 
Der er nogen usikkerhed omkring identifikationen med en mulighed for sammenfletning af to skibes historie. (Fred.)
ID=uregistreret HENRIK GERNER, jagt
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1805-10-12
- Forlist. Jagten var stationeret i Godthåb. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret NAVIGATIONEN, brig, 106 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1817
- Var i fart til 1843. Overvintrede 1835 ved Frederikshåb. Kaptajnsliste i (KGH-oplysningsmappe).
ID=uregistreret DE TVENDE BRØDRE, slup, 15 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1817-01-18
- Skødedato for skibet bygget i København
1821-11-21
- Skødedato for KGHs køb af skibet. Efterfølgende stationeret i Grønland.
1847
- Ophugget i Grønland. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret NEPTUNUS, jagt.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1819-09-23
- Forlist ved stranding på skær på rejse fra Napassok til Sukkertoppen. 2 pax omkom. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret MERCURIUS, slup, 15 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1819-04-03
- Opgik til Frederikshåb, Kaptajn R.O. Bohn. Stationeret ved Julianehåb som fangsfartøj. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret MARTINETTE SCHULTZ, jagt
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1819-07-31
- Forliste på en kulrejse ved kollision med isfjeld. Stationeret i Ritenbenk. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret SOPHIA, fregatskib, 113,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1820
- Købt skibet til KGH og var i Grønlandsfarten til 1838, kaptajn 1820-1830 var Früd Faltings, og fra 1831-1838 var W. Hendriks. (KGH-oplysningsmappe).
ID=uregistreret DISCO, bark, 121,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1826-1839
- Var i Grønlandsfarten fra 1826 til 1841 og gjorde i alt 16 rejser. Kaptajn fra 1826 til 1839 var R.J. Schwennesen.
1840-1841
- Kaptajn var Lorentzen. (Kilde KGH-oplysningsmappe)
(Fred.) + (BesejlingGroenland1839-1923.pdf) Oplysning om: Fregatskib, 111 kls. 243 DWt, købt, skødedato, 1826-04-05 af KGH. Kaptajn Peter Schwennesen 1826-1839. Kaptajn Peter Lorentzen 1840-1841. Solgt 1842-04-20, skødedato, til J.H. Malling, Kbh. Solgt 1843-09-15 A. til Norge.
ID=uregistreret CORNELIA, slup, 28,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1839-04-24
- Opgik for Frederikshåb, Fiskenæsset, Godthåb og Sukkertoppen. Kaptajn P. Lorentsen, styrmand J.C. Thomsen.
1839-06-25
- Ankom Frederikshåb. Blev samme år stationeret ved Godthåb, senere ved Egedesminde og Umanak. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret GODTHAAB, bark, 152,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1842-1851
- Gjorde i perioden 10 rejser til Grønland uden overvintringer. Kaptajn P. Schwennesen 1845-1846, Kaptajn Magnus Bang 1847-1851. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret TORDENSKJOLD, brig.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1844-05-26
- Opgik til Umanak og Upernavik, kaptajn A. Früdden. Hjemkom 1844-12-28.
1845-05-30
- Opgik fra København og forliste på oprejsen, fører A. Früdden. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret MATHILDE, jagt, 18,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1845-05-27
- Opgik til Sukkertoppen og Holsteinsborg. Blev stationeret i Grønland. Kaptajn Früd Faltings.
1903
- Stadig i fart, kaptajn Carl Lund. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret STÆRKODDER, jagt
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1846-10-30
- Forlist på togtning fra Ritenbenk til Nugssuak, drev på land, besætningen bjærget. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret ANNA MØLLER, jagt, 28 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1848-03-25
- Skødedato for Skibsbygmester Jens Hansen Møller, Falsled, salg til KGH.
1848-04-19
- Opgik mod Grønland. Kaptajn N. Dam, styrmændene J.P. Wibe og P.C. Christensen
1848-06-07
- Ankom Holsteinsborg og blev stationeret der.
1857-10-06
- Forliste i Grønland (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
TJALFE, brig senere SMH
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1853-08-11
- Bygget hos Chr. Rasmussen Møller, Troense.
1857
- Købt af KGH. Foretog 1858 til 1904 rejser og overvintrede to gange i Grønland, første gang i 1876 og anden gang i 1896 ved Sukkertoppen.
1908
- Solgt til private. Var 1908-1909 på fiskeriekspedition ved Grønland. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret ANE MARGRETHE KIRSTINE, skonnert, hjs. Assens, kaptajn Nicolai Schmidt
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1861
- Chartret af KGH for ballastet rejse til Grønland og returrejse med kryolit.
1861-04-24
- Afgik Antwerpen.
1861-05-22
- Kolliderede med isbjerg ud for Nunarssuit og forliste.
1861-05-24
- Besætningen taget om bord i briggen ANNE af Hull og landsat i Grønland 1861-06-02. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret CHRISTIAN VINKEL, skonnert
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1863-05-11
- Opgik til Frederikshåb.
1863-09-11
- Ankom Frederikshåb, blev fanget i isen og overvintrede.
1864-08-02
- Hjemkom København. (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
THORVALDSEN, barkskib
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1871-12-30
- Skødedato for KGHs køb af skibet.
1871-1925
- Foretog 18 dobbeltrejser og 36 enkeltrejser til Grønland.
1902
- Overvintrede i Sukkertoppen. (KGH-oplysningsmappe)
GUSTAV HOLM, skonnert 3-m.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1893-08-17
- Afleveret fra De Forenede Oplagspladsers og Værfter til Kryolith A/S, København.
1924-11-05
- Solgt til KGH.
1937-06-01
- Artikel i "Grønland" 1987-06-01 af Aage Gilberg: Vi sidder fast i isen, p.125-152, om Lauge Koch ekspedition til Østgrønland 1937.
1952-01-08
- Solgt til Finland. (KGH-oplysningsmappe)
ID=5804 GODTHAAB, dampskib, barkentinerigning, 287 BRT, 164 NRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1898
- Bygget i Sandefjord, Norge, til KGH.
1940-1945
- Oplagt i hjemmeflåden under krigen (Fred.Grøn.)
1954
- Solgt til Thorshavn og næ. til HVITABJØRN (Fred.Grøn.)
ID=uregistreret ERIK RØDE, motorgalease
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1905
- Bygget i Brevik, Norge. Mat. eg og bøg. 38 BRT. 14 NRT. Togtefartøj på Vestkysten. (KGH-oplysningsmappe)
ID=14027 HVALEN, galease, motorskib, 48 BRT, 34 NRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1910
- Bygget i Sögne, Norge, som COOK, senere KAP YORK.
1918
- Købt af KGH til kystfart på Grønland. Ophugget 1964. (Fred.Grøn.)
ID=14028 HVIDFISKEN, motorskonnert, 73 BRT, 45 NRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1911
- Bygget i Nysted.
1924
- Købt af KGH til kystfart på Grønland. Kondemneret 1968. (KGH-oplysningsmappe + Fred.Grøn.)
ID=uregistreret NARHVALEN, motorgalease, 34 BRT, 22 NRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1920
- Bygget i Rudkøbing af eg. Blev indsat som togtefartøj i Sukkertoppen i 1925. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret NAUJA, motorskib, 50 BRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1930
- Bygget i Frederikssund som MAAGEN til Søværnet (Schultz-L. p.85).
1958
- Købt af KGH og næ. til NAUJA, OXGC, hjs. Godthåb.
1976-03-31
- Solgt til Svend G. Jensen, Hørning. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret ERIK RØDE, togtefartøj
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1936
- Bygget i Hou. Mat. eg og bøg. 27 BRT. 8 NRT. Togtefartøj.
1973-06-28
- Solgt til Kaptajn Jørgen Lynge Andersen, Julianehåb. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret MIKI, motorkutter, 18,46 BRT., 3 NRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1946
- Bygget i Fåborg, stationeret i Angmagssalik fra 1946-09-05 som togtefartøj.
1949-09-21
- Forlist efter kollision med isfjeld. Sank, senere hævet og ombygget til lægebåd, næ. til UJUAT (ikke reg. separat). (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret MIKI, motorkutter, 42 BRT., 25 NRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1950
- Bygget i Svendborg af eg. Indgik 1950-07-07 i kystfart fra Angmagssalik.
1960-06-23
- Forlist under sølfangst ved Kangerdlugssuatsiaq i Danmarksstrædet. Besætningen bjærget fra isflage af norsk sælfanger. (KGH-oplysningsmappe)
BLÅHVAL
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1953
Afleveringsdato til KGH.
1987
Ejer: Grønlands Hjemmestyre.
1995
Ejer: KNI.
1998
Ejer: Armtom Nuna, 7100 Vejle. (KGH-oplysningsmappe)
AGDLEQ
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1961
Afleveringsdato til KGH.
1971-06-25
Solgt til Lundy Co., Barnstaple, England, og næ. til POLAR BEAR. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret KLAPMYDSEN, togtefartøj, 87 BRT 34 NRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1969
- Bygget i Nykøbing M. 21,20 x 6,31 x 3,05 dybgang meter.. Har sejlet i kystfart på Grønland siden 1969. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret PAMIUT, hæktrawler, 722 BRT., 173 NRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1971
- Bygget hos Ørskov Staalskibsværft. Har deltaget i fiskeri på Grønland siden 1971.
1985
- Overdraget til Royal Greenland, Nuuk. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret ERIK EGEDE, hæktrawler
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1972
- Bygget hos Ørskov Staalskibsværft, 722 BRT. 173 NRT.
1985
- Overdraget til Royal Greenland. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret ELIAS KLEIST, hæktrawler
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1973
- Bygget hos Ørskov Staalskibsværft, 722 BRT. 173 NRT.
1984
- Overtaget af Grønlands Hjemmestyre.
1985
- Overdraget 1985 til Royal Greenland.
1989-12-14
- Forlist, sank efter grundstødning ved Julianehåb. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret RAJARNIAK I, hæktrawler, 19,97 BRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1973-07-14
- Bygget på Grenaa Skibsværft.
1979
- Solgt til Fiskeskipper Lars Thomsen, Jakobshavn. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret RAJARNIAK II, hæktrawler, 19,97 BRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1973-07-14
- Bygget på Hou Skibs- og Baadebyggeri.
1975-07-01
- Solgt til Fiskeskipper Hans Iversen. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret SISIMIUT, hæktrawler, 722 BRT., 173 NRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1973
- Bygget hos Ørskov STaalskibsværft. Har siden 1973 deltaget i fiskeriet ved Grønland. Disponeret fra 1985 af Royal Greenland. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret ILIMAASAQ, hæktrawler, 631 BRT, 170 NRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1982
- Bygget på Ørskov Staalskibsværft, nr. 124.
1985
- Overtaget af Royal Greenland. (KGH-oplysningsmappe)
 


FRAGTEDE SKIBE - PARTIKULÆRE SKIBE - ANDRE INSTITUTIONSSKIBE


ID=uregistreret WEST VLIELAND, galiot, orlogsfartøj
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1712
- Bygget i Holland, udrangeret 1737. Besætning 20 mand, 2 kanoner.
1728-04-26
- Opgik til bergen og Grønland med udstyr til Frederik IVs påtænkte citadel. Skibschef sekondløjtnant Jesper Hansen Reichardt, overvintrede ved Godthåb, og undersøgte på hjemvejen på østkysten Østerbygden. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret PRINTZ FRIDERICH / PRINS FREDERIK, sanu.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1723-06-13
- Afgik fra Bergen, kaptajn Selgen Dahl. Samsejlede med FRIDERICUS QUARTUS.
1723-07-22
- Forlist i storm ved Kap Farvel, beskrevet af Hans Egede. Alle omkom. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret MORIANEN, koffardiskib.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1728-05-21
- Opgik under kaptajn D. Mühlenfort, ankom Godthåb 1728-07-01 og afgik på hjemrejsen 1728-08-10.
1729
- Opgik igen til Grønland, kaptajn var kaptajnløjtnant Christian Frederik Mohrsen. Skibet samsejlede med engelsk chartret skib. Ankom Godthåb 1729-07-16 og hjemgik 1729-08-11.
1730
- Opgik igen, samme kaptajn, og sejlede sammen med andet koffardiskib. Ankom Godthåb 1730-09-02 og overvintrede.
1731
- Kongen besluttede at hjemkalde mandskab og skibe fra fremstødet med opbygning af citadel ved Godthåb. MORIANEN og CHARITAS (ID=12018) afgik Godthåb 1731-07-24. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret JOMFRUE CORNELIA, pink, 42 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1729
- I fart på Grønland. Kaptajn Meinert Jansen.
1732
- I Grønland med forsyninger til Hans Egede. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret HELLEFLYNDEREN, hukkert, 32,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1777-1778
- Chartret af KGH til rejser til Grønland. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret DET GODE HAAB, galease, 36,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
?
- Bygget i København
1783
- Købt af Agent Bodenhoff. Befragtet af KGH (Kilde: KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret ANNA BEATE, galease, 35 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1779
- Købt af Agent Hviid, København. Skibet bygget i Wolgast Tyskland.
1785
- Chartret af KGH for rejse til Grønland.
1785
- Forlist på hjemrejsen. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret ANNA OG MARGRETHE, brig, 94,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1786
- Skibet var chartret af KGH for rejse til Grønland. Rederiet var Jacob Holm & Sønner, København. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret RESOLUTIONEN, brig, 48 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1793
- Bygget i Sverige, reder Købmand Sonkenberg, svensk?
1818-05-08
- Chartret for en rejse og opgik til Godhavn og Umanak, overvintrede og hjemkom 1819. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret TITUS, brig, 101,5 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1836-1856
- Chartret af KGH til rejser 1836, 1839-1841, 1843-1844, 1847-1848, 1850 og 1856.
1856-10-03
- Indkom som delvis vrag til Frederikshåb, kaptajn F.W. Friderichsen fra Föhr. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret FREDERIKKE OG MARIA, skonnert
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1838-05-01
- Opgik fra København, chartret af KGH for rejse til Grønland.
1838-05-31
- Kolliderede med en isskosse ved Nunarssuit. Besætningen på 8 mand kom 1838-06-04 med egen båd til Fiskenæsset. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret HECTOR, skonnert, 50 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1846-1849
- Samt 1853-1856 chartret af KGH for rejser til Grønland. kaptajn P. Moberg, 1946. Kaptajn Seistrup, 1847-1849 og 1853-1856. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret SØNDERJYLLAND, skonnert, 81 kls.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1856
- Opgik til Ivigtut for en ladning kryolit, kaptajn G.M. Brockdorff.
1860
- Chartret for rejse til Frederikshåb og Julianehåb, kaptajn C.S. Bidstrup. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret HEKLA, dampbark af Tønsberg
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1872
- Bygget som sælfanger, 140 x 30 x 17 fod dybgang.
1891-1892
- Anvendt på C.H. Ryders ekspedition til Østgrønland, kaptajn R. Knudsen. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret HERTHA, dampbark, 253 BRT, 127 NRT
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1884
- Bygget i Sandefjord og norsk registreret. Chartret 1895 og 1909 af KGH for rejser til Grønland. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret POLARSTJERNEN, dampbark
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1897-08-22
- Afgik København. Opbrændte 28. august i søen i en brand. Besætningen bjærget ind til Lerwick. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret EXPEDIT. dampskib
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1902
- Bygget i Bergen. DWt 925 inkl. bunkers.
1905-1912
- Chartret af KGH for 1 rejse i 1902, tre i 1908 og 1909, to i 1910, en rejse i 1911 og to i 1912. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret KNUT SKAALUREN, norsk dampskib, 683 BRT.
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1904-1907
- Chartret af KGH for i alt 9 rejser til Grønland. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret HVALEN, motorgalease, 48 BRT, 34 NRT
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1910
- Bygget i Høllen, Norge. Var i kystfart i Grønland til 1961, hvor det kondemneredes. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret FULTON, dampskib, 780 DWt
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1928
- Chartret af KGH for rejse til Grønland. Skibet var udenlandsk, bygget 1877 i Newcastle. (KGH-oplysningsmappe)
ID=uregistreret KIVIOQ, kutter, opmålingsskib
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1933
- Bygget hos Frederikssund Skibsværft til Knud Rasmussen som ekspeditionsskib, 22 BRT, 6 NRT, lgd.o.a. 52,4 feet.
1936-03-25
- Reg. til Geodætisk Institut, København.
1977
- Solgt til Grønlands Geologiske Undersøgelser (GGU), hjs. Holsteinsborg.
1980
- Solgt til private i Arctic Multisupply ApS, Godthåb, BR. hos Læge Jan Streit Christophersen.
ID=11655 BRITANNIA
Dato
Tilgang - rejser - afgang - historik
1956
- AES, Svendborg, rejser for KGH 1956-. Artikel om første dramatiske vinterrejse i Grønland 1969, nr. 9, p. 279-287. (KGH-oplysningsmappe)
 


ACTIV - (ID=8333).
AGDLEQ - (ID=8975).
ALWQA ITTUK - (ID=15).
ALEXEI - (ID=12008).
ALPHA - (ID=12009).
AMALIA - (rederireg. her).
AMALIA CHRISTINA - (ID=10701).
ANDERS OLSEN - (ID=23).
ANDREAS CHRISTIAN - (rederireg. her).
ANE MARGRETHE KIRSTINE - (rederireg. her).
ANGAJA ITTUK - (ID=38).
ANGUTEQ ITTUK - (ID=39).
ANNA BEATE - (rederireg. her).
ANNA CHRISTINA - (rederireg. her).
ANNA MØLLER - (rederireg. her).
ANNA OG MARGRETHE - (rederireg. her).
ANSGAR - (ID=9494).
ANTARCTIC - (ID=10323).
AQIPI ITTUK - (ID=1149).
AQQALUK ITTUK - (ID=55).
AURORA - (ID=12010).
AVIAQ ITTUK - (ID=90).
AVOQ - (ID=).

BALDUR - (ID=11975).
BAMSA DAN - (ID=6752).
BARON E.V. SCHIMMELMANN - (ID=6871).
BARON KRAG JUUL WIND - (ID=3912).
BLAA HEYEREN - (ID=6767).
BJØRNEN - (ID=12015).

CARL EGEDE - (ID=3856).
CARITAS - (ID=7844).
CASTOR - (ID=11976).
CATHRINE - (ID=12016).
CECILIA - (ID=12017).
CERES - (ID=6380).
CHARITAS - (ID=12018).
CHRISTIAN - (ID=12019).
CHRISTIAN VINKEL - (rederireg. her).
CONSTANCE - (ID=8816).
CONSTANTIN - (ID=6389).
CORNELIA - (rederireg. her).

DAVID OLSEN - (fiskefartøj ikke reg.).
DANEFÆRD - (ID=8711).
DANELAG - (ID=12021).
DANMARK - (ID=3177).
DE JONGE LARS - (ID=11950).
DE JONGE MARIE - (ID=13022).
DE JONGE WILHELM - (rederireg. her).
DEN HVIDE BJØRN - (ID=8260).
DEN NYE PRØVE - (ID=12023).
DEN UNGE AUGUST - (ID=12024).
DER FRÜHLING - (ID=11951).
DET GODE HAAB - (rederireg. her).
DE TO SØSTRE - (ID=11956).
DE TRE BRØDRE - (ID=11949).
DE TRE SØSTRE - (ID=12025).
DE TVENDE BRØDRE - (rederireg. her).
DIANA - (ID=11972).
DISCO - (ID=8420).
DISCO - (rederireg. her).
DISCOFJORDEN - (ID=11961).
DISKO - (ID=6237).
DISKO - (ID=212).
DOROTHEA - (rederireg. her).
DRONNING DAGMAR - (ID=7044).

ECLIPSE - (udenlandsk, norsk, ikke reg.).
EGEDESMINDE - (ID=12026).
EGTE SOPHIE - (rederireg. her).
EJNAR MIKKELSEN - (ID=11960).
EJNAR MIKKELSEN - (ID=236).
ELIAS KLEIST - (rederireg. her).
ELISABETH CHRISTINE - (rederireg. her).
EMANUEL - (rederireg. her).
EMMA - (ID=11211).
ERFARENHEDEN - (rederireg. her).
ERIKA DAN - (ID=3793).
ERIK EGEDE - (rederireg. her).
ERIK RØDE - (rederireg. her).
ERIK RØDE - (rederireg. her).
EXPEDIT - (udenlandsk, ikke reg.).
EYLAND SCHILLING - (rederireg. her).

FORTUNA - (rederireg. her).
FORTUNA - (ID=11967).
FORTUNA - (rederireg. her).
FOX - (ID=11294).
FOX II - (ID=11292).
FREDEN - (ID=8258).
FREDRIK DEN SYVENDE - (ID=11313).
FREDERIKKE OG MARIA - (rederireg. her).
FRIDERICUS QUARTUS - (ID=11306).
FRUE KERSTINE - (ID=9904).
FULTON - (rederireg. her).
FYLLA - (ID=304).

G.C. AMDRUP - (ID=7542).
GAUTATYR - (ID=6565).
GEHEIMERAAD GREGERS JUUL - (ID=10034).
GEHEIMERAAD KRAG JUUL VIND - (ID=3912).
GEHEIMERAAD SCHACK RATHLAU - (ID=9919).
GEHEIMERAAD STAMPE - (ID=9922).
GENERAL EIKSTEDT - (ID=9739).
GERTRUD RASK - (ID=6772).
GIERTRUD CATHERINE - (ID=8259).
GIERTRUD CATHERINE - (ID=11962).
GODHAVN - (ID=5720).
GODTHAAB - (ID=9839).
GODTHAAB - (rederireg. her).
GODTHAAB - (ID=5804).
GREV BERNSTORFF - (ID=9811).
GREV ERNST SCHIMMELMANN - (ID=6871).
GREV MOLTKE - (ID=9786).
GRØNLAND - (ID=11293).
GRØNLAND = NUNGU ITTUK - (ID=8307).
GUSTAV HOLM - (ID=6138).

HAABET - (rederireg. her).
HANS EGEDE - (ID=9135).
HANS HEDTOFT - (ID=9484).
HANS TAVSEN - (ID=10306).
HECTOR - (rederireg. her).
HEKLA - (rederireg. her).
HELLEFLYNDEREN - (rederireg. her).
HENRIK GERNER - (rederireg. her).
HERTHA - (rederireg. her).
HOLSTENSBORG - (ID=11995).
HUGO - (ID=11991).
HVALEN - (14027).
HVALEN - (ID=401).
HVALFISKEN - (ID=3719).
HVALFISKEN - (ID=402).
HVALROSSEN - (ID=404).
HVIDBJØRNEN - (ID=10305).
HVIDFISKEN - (ID=11969).
HVIDFISKEN - (ID=14028).
HVIDFISKEN - (ID=405).

ILIMMAASAQ - (rederireg. her).
ISLAND - (ID=9730).
ISLANDS FALK - (ID=10420).
IVIGTUT - (ID=11997).

JACOBSHAVN - (ID=11963).
JOHAN PETERSEN - (ID=473).
JOMFRUE CATHRINE - (ID=11952).
JOMFRUE CORNELIA - (rederireg. her).
JOMFRUE GIERTRUD - (ID=11953).
JOMFRUE GIERTRUD CATHRINE - (ID=11962).
JULIANEHAAB - (ID=11757).
JULIUS SKRIKE - (ID=9550).
JULIUS THOMSEN - (ID=8023).
JUPITER - (ID=11954).

KASKELOT - (ID=8085).
KLAPMYDSEN - (ID=7286).
KLAPMYDSEN - (rederireg. her).
KNUT SKAALUREN - (rederireg. her).
KONGENS HAAB - (ID=9187).
KRONPRINS CHRISTIAN = CRON PRINTZ CHRISTIAN - (ID=5721).
KRONPRINSENS HAAB = CRON PRINTZENS HAAB - (ID=9951).
KUNUNGUAK - (ID=554).

LINDA DAN = NAJA ITTUK - (ID=8933).
LOUISE - (ID=12007).
LOVISENBORG - (ID=10035).
LUCINDE - (ID=11973).
MAGNUS JENSEN - (ID=609).
MANITSOK - (ID=11998).
MARIA LOVISA - (ID=8257).
MARIANE - (ID=3483).
MARIÆ KIRKE - (ID=10038).
MARTINETTE SCHULTZ - (rederireg. her).
MATHILDE - (rederireg. her).
MERCURIUS - (ID=11966).
MERCURIUS - (rederireg. her).
MIKI - (rederireg. her).
MIKI - (rederireg. her).
MISIGSSUT - (ID=11999).
MORIANEN - (rederireg. her).

NANOK S - (ID=711).
NARHVALEN, b. 1802 - (ID=11970).
NARHVALEN, b. 1920 - (rederireg. her).
NARHVALEN, b. 1967 - (ID=712).
NAJA ITTUK - (ID=8933).
NIKKI ITTUK - (ID=1209).
NIVI ITTUK - (ID=733).
NAUJA - (rederireg. her).
NAVIGATIONEN - (rederireg. her).
NEPISENE - (ID=9747).
NEPTUNUS - (ID=11955).
NEPTUNUS - (rederireg. her).
NEPTUNUS - (ID=3079).
NETSIDEN - (ID=723).
NORDLYSET - (ID=6381).
NORGES HAAB - (ID=11971).
NUK - (ID=11999).
NUKA ITTUK - (ID=750).
NUNGU ITTUK = GRØNLAND - (ID=752).

OMENAK - (ID=8060).
ORSIAAT - (ID=772).

PACK-AN - (rederireg. her).
PAJUTTAAT - (ID=778).
PAMIUT - (rederireg. her).
PERU - (ID=11974).
POLARSTJERNEN - (rederireg. her).
PRINTZ FRIDERICH = PRINS FREDERIK - (rederireg. her).
PRØVEN - (ID=9066).

RAJARNIAK I - (rederireg. her).
RAJARNIAK II - (rederireg. her).
RESOLUTIONEN - (rederireg. her).
RIGERNES ØNSKE - (ID=3166).
RITTENBENK - (ID=9837).

SAQQIT ITTUK - (ID=1921).
SARFAQ ITTUK - (ID=1922).
SARPIK ITTUK - (ID=1923).
SISIMIUT - (rederireg. her).
SKATMESTER SCHIMMELMANN - (ID=9782).
SONJA - (ID=12001).
SONJA KALIGTOQ - (ID=2935).
SOPHIA - (rederireg. her).
STADEN RØNNE - (ID=11965).
ST. PEDER - (ID=10036).
STRAAT DAVIS - (rederireg. her).
STÆRKODDER - (rederireg. her).
SUKKERTOPPEN - (ID=9843).
SVÆRDFISKEN - (ID=5187).
SÆLEN - (ID=5092).
SÆLHUNDEN - (ID=11968).
SØKONGEN - (ID=11352).
SØKONGEN - (ID=944).
SØNDERJYLLAND - (rederireg. her).

TATERAK - (ID=954).
THORVALDSEN - (ID=5786).
TIKERAK - (ID=8999).
TITANIA - (ID=8565).
TITUS - (rederireg. her).
TJALFE - (ID=3576).
TORDENSKJOLD - (rederireg. her).
TUGDLIK - (ID=991).
TAASINGE SLOT - (rederireg. her).
UMANAK - (ID=10923).

WEST VLIELAND - (rederireg. her).
 


Bibliografi
1957
Grønland nr. 8, august: Artikel: Grønlands Handel - Det ældste rederi af Finn Borberg.
Det statsejede rederi er det ældste i Danmark, p.309-320.
1958
Grønland nr. 1, januar: Artikel: Den private skibsfart for Grønlands Handel af Finn Borberg.
Om indchartrede skibe i perioden fra 1839 til 1956, men lidt ujævnt specificeret og generelt ikke nok data for identifikation.
1960
Grønland nr. 10, oktober: Artikel: Træk af Grønlands kolonisation i det 18. århundrede af Janus Sørensen.
Om Bergenskompagniet og Hans Egedes ekspeditioner for at udforske fiskeri og handel fra Godthåb og nordpå, 1723-1737.
1972
Grønland nr. 12, december: Artikel: Harpunflaget af Finn Gad.
Om KGHs særlige Dannebrog med harpunmærket og forskellige andre foreslåede mærker og tegn på flag og vimpel fra ca. 1795.
1992
KGH-oplysningsmappe: Oplysninger samlet per skib, som KGH har ejet eller befragtet for rejser til og i Grønland mellem 1721 og 1992.
2002
Grønland nr. 1, januar: Artikel: Lægebådene i Grønland af Helge Schultz-Lorentzen, pp.27-35
1944
Træk af Grønlandsfartens Historie af R. Tving, Munksgaards forlag, Det Gr. Selskabs Skrifter XIII.


Kilder
Grønland - forskellige numre af bladet [Grønland].
Skibslister - både Flagbogen [Flg.] og det digitale register [DMA-Reg.] m.fl.

Forkortelser
AK = Asiatisk Kompagni.
KGH = Kongelige Grønlandske Handel.
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 1.8.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside