Kaptajn og skibsreder Hans Peter Kofoed og familie

KøbenhavnKaptajn og senere skibsreder Hans Peter Kofoed (1743-1812) blev styrmand i 1754 og var mønstret på fregatskibet PRINSESSE LOUISE på sit første anløb af Vestindien et par år senere. Han tog borgerskab som kaptajn i 1772 i København og kom en halv snes gange til VI mellem 1772 og 1782. Han disponerede i 1783 over seks skibe og gik i land for udelukkende at beskæftige sig med rederidriften.

Han var allerede i 1770'erne indgået i partrederi med Lars Madsen, og sammen ejede de skibene CORNELIUS, LAURENTIUS og ELISABETH og efter Lars Madsens død i 1781 blev Kofoed eneejer af skibene, der indgik i hans ovennævnte seks skibe.

Kofoed blev 1786 gift med Marie Ancher født Bohn (1760-1838), der samme år var blevet enke efter sin første mand, købmand Jochum Herman Ancher. Parret forblev barnløst, og manden døde fem dage efter deres sølvbryllup.

Nogle familiemedlemmer fik ansættelse i rederiet: En nevø, Peter Petersen Kofoed (1764 -død efter 1817), blev kaptajn. En slægtning på konens side, Peter Kofoed Anker, var gift med Elisabeth Christine Bohn og blev også kaptajn i rederiet. En fætter til Marie Ancher Kofoed, Poul Madsen Bohn (1746-1796), blev også kaptajn på flere af rederiets skibe.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1773 - Omkring dette år blev Kofoed medejer af første skib.
Bestyrelse / ejer / deltager Skibsreder Peter Kofoed.
Opløsning 1804 - Rederen sælger fra 1804 til 1809 sine skibe.
Tilknytning Samarbejde med skibsreder Lars Madsen.
Skibe 1773 - CORNELIUS formodentligt Kofoeds første skib som ejer med interessenter, efter 1788 eneejer.
1776 - LAURENTIUS som foregående.
1779 - ELISABETH som foregående.
1780'erne - GENERAL CLAUSEN (ID=10112), ejer eller partejer.
1780'erne - DEN UNGE MARIA ejer eller partejer.
1780'erne - ANNA ejer eller partejer.
1783 - ADDA (ID=6450), brigantine bygget til rederen.
1791 - ELISABETH (ID=8597), .
1803 - SAMUEL (ID=3814), fregatskib, 179 kls., solgt til Norge 1807.
1803 - ELISABETH (ID=8783), købt.
Bemærkninger 1779 - Rederiet registreret med 6 skibe med tilsammen 816 kls.
1797 - Havde rederiet 7 skibe med tilsammen 630 kls. i drift.
1802 - Havde rederiet 8 skibe, rederiets største antal, 5 af dem helt nye skibe.
1807- Fra 1770'erne til 1807 udredte Kofoed 94 rejser til VI.
Kofoed nåede at have ejet 23 skibe.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
kls. = Kommercelæster.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 1.3.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside