Det Danske Kulkompagni A/S

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1896-08-01 - Det Danske Kulkompagni A/S, København. Stiftet som Fortsættelse af I.P. Suhr & Søn's Kulfirma.
Rederiafdelingen blev drevet som en afdeling af hovedfirmaet og var derfor uden selvstændig kapital og regnskab.
Bestyrelse / ejer / deltager Ledelsen lå hos Det Danske Kulkompagni A/S.
Tilknytning De Forenede Kulimportører (DFK) og Københavns Brændselskompagni (KBK) var datterselskaber i DDK.
Opløsning 1920 - Selskabet solgtes 1920 sammen med De Forenede Kulimportører (DFK) og Københavns Brændselskompagni (KBK) til Texaco A/S, men fortsatte under eget navn, og havde senere tilhørsforhold til UNO-X Energi A/S (tidligere YX Energi A/S).
1965-04-12 - Rederiets sidste skib BISCAYA (ID=3887) blev solgt til tysk reder.
1965-2016 og videre - Selskabets navn er stadig knyttet som binavn til Texacokoncernen.
Skorsten / flag Sort skorsten med hvidt bælte, hvori er to blå bælter. Derved dannes fem bælter alle med samme bredde. I det hvide midterbælte eller over det hvide og de to blå felter står bogstaverne DDK i sort.
Kontorflaget er et blåt stutflag med tre hvide bælter - alle af samme bredde. I Midterste hvide bælte står bogstaverne DDK i sort.
Skibe 1898 - Rederiafdeling grundlagt med køb af (årstal er ejerperioden):
1898-1924 - S/S JULIUS HOLMBLAD (ID=11895).
1902-1937 - S/S BRETLAND (ID=6365).
1913-1955 - S/S WM. TH. MALLING (ID=11897).
1914-1917 - S/S DANA (ID=7383), krigsforlist.
1916-1927 - S/S AVANCE (ID=12765).
1920-1940 - S/S BOTHAL (ID=11896), krigsforlist.
1928-1940 - S/S N.C. MONBERG (ID=7494), krigsforlist.
1942-1944 - S/S JULIUS MADSEN (ID=10423).
1948-1950 - S/S I.P. SUHR (ID=11898).
1937-1962 - S/S IVAN KONDRUP (ID=10422), krigshavareret.
1951-1958 - TH. ADLER SVANHOLM (ID=3623), forlist.
1956-1964 - M/S BRETLAND (ID=8945).
1965 - Sidste år rederiets tilbageblevne skib, BISCAYA (ID=3887), er i Skibslisten.
Bemærkninger Fotos af skibene i museets billedbase og i Referencedatabasen under Fencker.


Kilder
Diverse skibslister og skibsregistre.
Bent Mikkelsens Danske Rederier, vol. 18, 2016 indeholder fyldig omtale af rederiet og skibsliste.

Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 21.12.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside