Rhederiet Lillebelt A/S

FredericiaType Beskrivelse
Stiftelse 1916-10-02 - Stiftet som aktieselskab i Fredericia.
Bestyrelse / ejer / deltager 1916-10-02 - Stiftet med direktør N.C. Nielsen som formand, bankdirektør J.F. Kiær, direktør Carl M. Cohr, kaptajn C. Eir, Strib og styrmand / kaptajn J. Jørgensen, Strib som BR.
Direktion / BR. / KR. 1916 - Kaptajn J. Jørgensen, Strib som BR.
Opløsning 1924 - Sidste skib afhændet.
1926-01-10 - Rederiet sidste generalforsamling, hvor rederiet er likvideret uden dividende til kreditorer og aktionærer.
Skibe 1916-1922 - G.R. BERG, bramsejlssk. (ID=5128).
1917-1924 - DORTHEA, skbr. (ID=5001).
1917-1922 - RUTH, sk. (ID=5101).
1917-1924 - ZENITHA, sk 3-m. (ID=5221).
1916-1917 - HELGE, sk 3-m. (ID=13184), krigsforlist.
1917-1919 - HERMOD, sk 3-m. (ID=5058).
Rederiets andet skib købt fra Marstal, og Roberts kaptajn overtog det.
1916-1916 - ROBERT, bark (ID=12136), krigsforlist.
Rederiets første skib, ROBERT, blev købt fra Randers, og det beholdt hjs. i Randers.
1918-1918 - FRIDA, bark (ID=13262), krigsforlist.
1919-1923 - SØLVCHOR, sk 4-m. (ID=5487).
1919-1921 - ZERO, sk. (ID=5406).
Bemærkninger Rederiets navn med moderne retskrivning: Rederiet Lilebælt A/S.
Artikel i Fredericiabogen 2016 side 99-118 af Benny Boysen. I artiklen gennemgås begivenheder for rederiets skibe.


Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 14.12.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside