Skibsredere Lars Madsen og søn Bertel Madsen

KøbenhavnLars Madsen eller Matzen (1720-1781) begyndte som sømand, blev kaptajn og derefter skibsreder. Han løste borgerbrev som skipper i 1745 og førte, før han selv blev ejer bl.a. fregatskibet ENIGHEDEN (ID=11207) for skibsreder Peter Casse.

Lars Madsen blev gift c. 1750 med Anne Cathrine Bertelsdatter. De fik tre børn: Bertel (1751-1806), Anne Marie (1752-1807) og Ingeborg (1754-1781) gift anden gang med Carl Bang til Farumgaard, moderen døde i 1755, og efterfølgende giftede Lars Madsen sig med enken Mette Munck. Efter sin død drev sønnen af første ægteskab, Bertel Madsen, forretningen videre.

Bertel havde været styrmand på SØERIDDEREN og sejlede derefter med sin faders skib MARGRETHE OG ELISABETH som fører. Efter de gode år gik det tilbage for rederiet i 1790'erne og inden 1794 gik rederiet fallit. Bertel var ugift og fik en nådesbolig på svogeren Carl Bang på Farumgaard, der lod opføre et lille hus til ham og en medbragt slavinde.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1750 c. - Begyndte som kaptajn på andres skibe, fik part i rejserne og fik på et tidspunkt eget skib, gik i land og blev reder.
Bestyrelse / ejer / deltager Forretningen ledet af far og siden søn.
Direktion / BR. / KR. Se under bestyrelse.
Opløsning 1793 c. - Rederiet likviderede som fallitbo.
Tilknytning 1799 - Med H.P. Kofoed i partsrederi for fregatskibene LAURENTIUS, CORNELIUS og ELISABETH.
Skibe 1762 - ALETTA (ID=10693), ankom VI med slaver.
1783 - MARGRETHE OG ELISABETH (ID=10176), bygget til rederiet i Eckernförde.
1779 - ELISABETH (ID=8597), bygget til rederiet.
1776 - HENRIETTE (ID=10592), købt fra Sverige, ejet til efter 1789.
Listen er ikke udtømmende.
Bemærkninger 1763 til 1781 - udredte 77 rejser til VI.
1763 til 1789 - udredte i alt 123 rejser til VI.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA = Rigsarkivet.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 1.3.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside