Moses & Søn G. Melchior

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1796 - Moses & Søn G. Melchior, København.
Domicil fra grundlæggelsen i Seidelins Gård på Amager Torv. Fra 1855 på Højbro Plads 21 og siden 1912 (eller 1917) i Strandgade 34 på Christianshavn.
Fra omkring 1820 drev firmaet rederivirksomhed med betydelig fart på Vestindien - også med passagerer.
Bestyrelse / ejer / deltager Moses Melchior grundlagde firmaet.
Sønnen Gerson Melchior (1771-1845) fortsatte efter faderens død i 1817 firmaet med sine to ældste sønner og fra 1840 med sin yngre søn Moritz (1816-1884), der efter fader Gersons død ledede firmaet alene, da de to ældre brødre døde før faderen.
I 1848 indtrådte endnu en broder ind i firmaet, Moses (1825-1912), og i 1853 broderen Israel (1827-1893).
En ældre broder, Sally (1814-1865), etablerede sig i Hamburg med sin (senere) svoger Bernhard Dehn (1808-1863).
Opløsning Rederiets sidste skib var briggen CLARA (ID=9417), der solgtes 1905.
1961 - Stadig aktiv, dog ikke med egne skibe.
Tilknytning 1883 - Rederen indtrådte i parsrederiet for FREYA.
1865 - Dannedes Det Danske Fiskeriselskab og var tilknyttet Melchiors rederi og ejede hvalfangerdampskibet THOMAS ROYS (ID=3121).
Skorsten / flag Kontorflag: Hvidt stutflag med rødt diagonalt kryds.
Kontorflaget for Det Danske Fiskeriselskab var rødt flag med hvid liggende elipse hvori gengivet en tørfisk eller anden fisk i sort.
Melchiors skibe var ofte hvidmalede.
Skibe Byggeår:
1803 - BIRGITTE (ID=13637).
1814 - MATHILDE (ID=9414).
1816 - ALEXANDER MAGNUS (ID=12207).
1817 - EMILIE, (ID=12208).
1825 - PRINS FREDERIK CARL CHRISTIAN AF DANMARK (ID=9302).
1827 - ANNA (ID=14262).
1834 - HIRAM (ID=13645).
1837 - CHRISTIAN (ID=8484).
1837 - NIORD (ID=13528).
1839 - TRITON (ID=9416).
1844 - CHRISTIAN (ID=12019).
1848 - MALVINA (ID=3479).
1851 - GERSON (ID=9415).
1854 - EUREKA (ID=13635).
1854 - BIRGITTE MELCHIOR (I) (ID=6962).
1855 - GALILEI (ID=3386).
1855 - CARL (ID=11040).
1856 - BIRGITTE MELCHIOR (II) (ID=13633).
1858 - HELGE (ID=13638).
1859 - HROAR (ID=13640).
1859 - MARECAHL PELISSIER (ID=13641).
1859 - SKALAGRIMUR (ID=13642).
1861 - DOROTHEA MELCHIOR (ID=13527).
1863 - JOHANNE MARIE (ID=12107).
1866 - THOMAS ROYS (ID=3121).
1866 - GARDAR (ID=13646).
1868 - ELSE, kutter, b. i Danzig, 51,68 BRT, 444,48 NRT ex STEINBUTT, indfl. 1871-11-22 til kaptajn L.W. Roed m.fl. og næ. til ELSE, hjs. Nykk.F.
Solgt 1871-12-20 til Melchior. Borteblevet siden det 1873-01-29 forlod København på rejse til Island.
1872 - BIRGITTE MELCHIOR (III) (ID=13644).
1875 - CLARA (ID=9417).
1875 - HENRIETTE MELCHIOR (ID=10585).
1877 - THEA (ID=9358).
1878 - FREYA (ID=13634).

Melchiors rederi købte 1831-11-18 fra Hambro & Søn (der havde køt det 1816-09-04) fregatskibet FORTUNA på 120,5 kls. Skibet forliste 1832-11-25 ved stranding på Hirsholmene ved Frederikshavn / Skagen (SR-bilag 1948:0597 daterer forliset 1834). Besætning 12 mand, kaptajn Marcus Reehoff blev bjærget.
Bemærkninger Artikel om firmaets filial i Melbourne og noget familieinformation i Erhvervshistorisk Årbog 1952.
Kilde til familieforholdene findes i Melchior G. Melchior 22 juni 1816 - 19 september 1884 (Manuskript for venner) udg. 1885 og bundet med manuskript med oplysninger om bl.a. rederiets skibe: Sejlskibsrederiet og Handelshuset Moses & Søn G. Melchior. Manuskriptet er yderligere udbygget med forsider og artikler om visse af skibene som bragt i Vikingen i 1930'erne.

Melchior havde oplagsplads på A.K. i den lille havn og tilstødende pakhuse samt tilsvarende på Jacob Holms Plads.


Kilder
Oplysninger fra Gruelunds samlinger.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.
MfS' søhistoriske kartotek (ELI).
Ovennævnte to bøger nævnt under bemærkninger.

Forkortelser
A.K. = Asiatisk Kompagni.
BR. = Bestyrende reder.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA = Rigsarkivet.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-10-03. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside