Dampskibsselskabet Myren A/S

København

Holm & Wonsild blev grundlagte 1878 af skibsmægler Ulrik Holm og skibsmægler V.L. Wonsild, og aktiviteterne var hovedsagligt inden for tømmerhandel og tømmertransportbefragtning. I 1887 trak Wonsild sig tilbage og i 1891 besluttede Holm at indlede egen transportvirksomhed, og rederiet Myren blev stiftet til formålet.

Den nedennævnte M.H. Nielsen udtrådte af firmaet i 1916 og oprettede sine egne rederier Progress D/S A/S og Skagerak D/S A/S.Type Beskrivelse
Stiftelse 1891-03-31 - Rederiet stiftedes af Holm & Wonsilds daværende ejer Ulrik Holm.
Bestyrelse / ejer / deltager 1891 - Aktionærkredsen bestod af familie og omgangskreds til skibsmæglerne samt med bidrag af skibenes kaptajner. Aktiekapitalen var i indledningen 115.000 kr.
1904 - Skibsmægler Holm fratrådte og M.H. Nielsen blev optaget i ledelsen af Holm & Wonsild.
1904 - Ledelsen bestod nu af M.H. Nielsen og Chr. Sass († 1929-03-19), der var medarbejder fra 1882 og havde været initiativtager til stiftelsen af Ægir D/S A/S i 1899.
Senere optog hr. Sass sine medarbejdere O. Prip og H.A. Hansen som redere, og de førte firmaet videre efter Sass' død.
Direktion / BR. / KR. Se under bestyrelse.
Tilknytning 1905 - Ægir D/S A/S indgik i Myren D/S A/S.
1916 - Skibsmægler Marius Nielsen afgik fra Holm & Wonsild og fik rådigheden over Progress D/S A/S.
1917 - Rederiet overtog fra Holm & Wonsild Gefion D/S A/S.

Om øvrige tilknytninger inden for rederidrift - se under Holm & Wonsild.
Opløsning 1975 - Skibsfarten var i 1973 under afvikling med 4 skibe i Flg. og i 1974 er kun 1 skib tilbage. 1975 er alle væk.
Skorsten / flag Skorstensmærket var et hvidt bælte på sort skorsten med en blå syvtakket stjerne i bæltet.
Kontorflaget var et rødt stutflag med hvid ramme og i midten H&W i hvidt.
Skibe 1891 - Rederiets første skib blev nybygningen ANNA (ID=6555).
1906 - Overtog Rederiet 5 skibe fra Ægir D/S A/S.
1917 - Overtog rederiet skibe og drift af Gefion D/S A/S.

1928 - Havde rederiet disponeret skibene (årstallene for ejerskabet):
1891-1898 - ANNA (I) (ID=6555).
1895-1895 - CLARA (ID=8666).
1898-1915 - ANNA (II) (ID=).
1900-1917 - KAI (ID=12410), krigsforlist.

1906 - De fra Ægir kommende skibe:
1906-1912 - ERIK (ID=).
1906-1907 - SVEND (ID=11466).
1906-1928 - AXEL (ID=6336), i fart 1928.
1907-1928 - JOSEY (ID=12368), i fart 1928.
1907-1927 - HUGO (ID=11991), forlist.

1917 - De fra Gefion kommende og senere byggede skibe:
1917-1928 - VERATYR (ID=11297).
1917-1928 - GAUTATYR (ID=6565), i fart 1928.
1919-1928 - JAN (ID=7950), i fart 1928.
1921-1928 - INGA (ID=10510), i fart 1928.
1921-1928 - BIRTE (ID=7161), i fart 1928.
1921-1928 - KAI (ID=12409), i fart 1928.
1923-1928 - STAL (ID=8207), i fart 1928.
1924-1928 - MARGIT (ID=11088), i fart 1928.
1924-1928 - ASTRID (ID=6777), i fart 1928.
1925-1928 - CLARA (ID=8665), i fart 1928.
1927-1928 - M/T CHRISTIAN (ID=7475), i fart 1928.
Bemærkninger Navnet "Myren" er taget fra Myrens Mekaniske Verksted i Frederiksstad i Norge. Dette værft leverede rederiets første nybygning.


Kilder
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
Flg. = anmarks Skibsliste - "Flagbogen".
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 25.3.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside