Dampskibs Aktieselskabet Nautic

KøbenhavnType Beskrivelse
Stiftelse 1926-05-00 - Selskabet stiftedes af skibsreder Aage Vollmond, generalkonsul Jens Julius Olsen og overretssagfører Frederik Jacobsen.
Bestyrelse / ejer / deltager Selskabet havde under 10 aktionærer. Bestyrelsen bestod af tre Vollmond-familiemedlemmer samt fru Birte Meyer og overretssagfører Frederik Jacobsen.
Direktion / BR. / KR. Skibsreder Aage Vollmond var KR.
Opløsning 1959 - Sidste skib blev solgt.
Skorsten / flag Gul skorsten med rødt bælte umiddelbart under en sort top. I det røde bælte på hver side et hvidt, cirkelformet felt, hvori bogstavet N i rødt.
Kontorflaget var et rødt stutflag. I flagets midte et hvidt cirkelformet felt, hvori bogstavet N står i rødt.
Tilknytning 1927 - Stiftedes Als D/S A/S af Aage Vollmond, overretssagfører Frederik Jacobsen og rentier Fechtenburg. Selskabet købte S/S FEDDY (ID=11247). FEDDY forliste under WW2 og ses ikke i skibslisterne at være blevet erstattet efter krigen.
Als D/S A/S havde samme skorstensmærke og kontorflag som Nautic D/S A/S, men bogstavet i cirklen var bogstav V.
Als D/S A/S var stadig registreret 1951, men havde ikke skibe i registret.
-1956- - I/S Hellesen & Vollmond, (A. M. Vollmond), København, ejede S/S ULLA (ID=12764).
Interessentskabet delte også skorsten og kontorflag med Nautic.
Skibe 1927 - Indkøbtes første skib, S/S LISE (ID=9213).
Skibet krigsforliste i hjemmeflåden 1942 og erstattedes efter krigen med:
1950 - S/S LISE (ID=12762).
Der dog hurtigt blev udskiftet med endnu en LISE:
1953 - S/S LISE (ID=12763).
Der så i 1956 blev udskiftet med endnu en LISE:
1956 - M/S LISE (ID=9485).
Bemærkninger Skibet S/S ASNÆS (ID=7745), der var kontraheret til tyske ejere, blev overtaget af det danske statsrederi A/S af 6/2 1943 med KR. hos Nautic D/S A/S, København, ved Aage Vollmond, men kom først i drift som ejet af DFDS, København, 1946.

Firmaerne Als D/S A/S og I/S Hellesen & Vollmond er ud over det ovenfor anførte ikke nærmere undersøgt.


Kilder
Diverse skibslister og registre, årbøger m.fl.

Forkortelser
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 28.2.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside