Skibsreder Marcus Nissen

København

Skibsreder Marcus Nissens rederi ejede ifølge mine oplysninger sejlskibe mellem ca. 1885 og til efter 1900. Omkring århundredeskiftet sejlede Nissen med dampskibe for at få indblik i driften af dampskibe, indledt med førerstillingen på S/S PETER WILLEMOES (ID=12403).
Marcus Nissen var i 1904 medstifter af Dampskibsselskabet Atalanta A/S, København.

Marcus Nissen havde to sønner: Harald Nissen blev shippingmand og skibsreder, mens Eskild Nissen fik en skibsføreruddannelse († 1944).
 


Type Beskrivelse
Stiftelse 1885 - Købte Marcus Nissen sit første skib.
Bestyrelse / ejer / deltager Før kaptajn Marcus Nissens myndighedsalder og under hans sejladsperioder tjente svoger H.V. Fisker som BR. for hans skibe.
Tilknytning 1904 - Stiftede med sin svoger og andre familiemedlemmer rederiet Atalanta D/S A/S, København.
Opløsning Omkring 1893 overgik skibsreder Marcus Nissens interesse til dampskibsfart, og sejlskibene blev solgt, WATERFOX således 1902 (WATERQUEEN var forlist 1897).
Skibe Købt - Navn
1885 - ANNA CATHARINA, NDFS, skonnert, (ID=12753).
1888 - WATERWITCH, NKTM, skbrg., (ID=12755).
1894 - WATERFOX, NHDJ, bark, (ID=12159).
1895 - WATERQUEEN, NHPC, bark, (ID=12160).
Bemærkninger (GRU-01-0037) Gruelunds noter indeholder yderligere oplysninger om forhold på nogle af rejserne.
Bl.a. en flersidig rapport af Marcus Nissens om en rejse med WATERWITCH til Sydamerika afskrevet af P.A. Gruelund.


Kilder
GRU-01-0028: P.A: Gruelunds noter.
Samt oplysninger fra (Fred.) og (Rosendahl-2).
Om Marcus Nissens virksomhed er der afsnit i Kurt Kochs Danske Dampskibs Selskabers Historie : Skibsfarten som Erhverv, 1929.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 30.12.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside