Orient D/S A/S

København

Initiativet til selskabets stiftelse kom fra EAC, der ville udskifte sine dampskibe med motorskibe, men ønskede dampskibene bevaret hos dansk reder.Type Beskrivelse
Stiftelse 1915-09-15 - Orient D/S A/S stiftedes, kapital 10 mil. kr., hvoraf EAC overtog halvdelen; den anden halvdel blev tilbudt EACs aktionærer.
Direktion / BR. / KR. 1915-09-15 til 1940-01-01 - Driftsleder H. Gether, der kom fra kontorchefstilling hos EAC.
Opløsning 1994 - Rederiet Norden fusionerede med Orient D/S A/S med Orient som den fortsættende operationelle virksomhed, men skiftede navn til Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S.
Skorsten / flag Rederiets skorstensmærke var et smalt sort bælte øverst på en gul skorsten.
Kontorflaget var et blåt stutflag med et hvidt stokanker med kort kæde. Ankeret var placeret diagonalt med røringen øverst ved det faste lig.
Tilknytning Havde fra begyndelsen jf. stiftelsen tilknytning til EAC.
Fik senere og totalt ved fusionen 1994 tilknytning til Norden D/S A/S.
Skibe 1915-09-15 - Rederiets flåde bestod af 10 overtagne dampskibe: 8 fra EAC og 2 fra Sydafrikanska Handelskompagniet, Stockholm.
1918 - Rederiet bestilte nyt skib M/S INDIEN (ID=8271), der blev opkaldt efter det
S/S INDIEN (ID=9343), der var rederiets eneste krigsforlis i WW1.
1920- - Orient udskiftede efterhånden dampskibene med motorskibe, alle byggede på Nakskov Skibsværft A/S.
1929 - Rederiet havde haft eller havde en flåde bestående af (byggeår først i linjen):
1911 - ARABIEN (ID=6637).
1914 - TRANSVAAL (ID=11921).
1914 - RHODESIA (ID=11920).
1914 - MAGDALA (ID=9724).
1914 - DELAGOA (ID=9684).
1902 - INDIEN (I) (ID=9343), sænket i WW1.
1906 - TRANQUEBAR (ID=7385), sænket i WW1.
1907 - ST. CROIX (ID=7392).
Ovenstående var forlist eller solgt før 1929.
1911 - KINA (ID=9594).
1914 - NATAL (ID=9871).
1920 - INDIEN (II) (ID=8271).
1921 - BOLIVIA (ID=7162).
1921 - PARANA (ID=11919).
1926 - ASTORIA (ID=6775).
1926 - TACOMA (ID=11096).
1928 - VICTORIA (ID=11922).
1928 - COLUMBIA (ID=8668).
Ovenstående 9 skibe var stadig i fart 1929.

1930 - Leveredes OLYMPIA (ID=11918), krigsforlist 1942.
1935 - Leveredes TASMANIA (ID=11097), krigsforlist 1942.
1937 - Leveredes WESTRALIA (ID=11923).

1940-1945 - Flådens 6 motorskibe kom i udeflåden og sejlede for de allierede. 4 skibe krigsforliste.
1945 - Rederiet havde kun M/S ASTORIA (ID=6775) og M/S WESTRALIA (ID=11923) tilbage og havde 1951 stadig ikke forøget flåden.
1965 - Disponeredes kun TASMANIA (ID=7073), der afhændedes 1973. Det blev rediets sidste skib disponeret af eget rederikontor.
Bemærkninger -


Kilder
[Koch p.186]
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 26.3.2016. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside