Skibsreder Isaak Sidenius Pontoppidan

HelsingørSkibsreder og grosserer Isaak Sidenius Pontoppidan (1819-1874). Pontoppidan (ISP.) overtog forretning 1841 eller 1842 købmandsforretningen på hjørnet af Stengade og Hovedvagtsstræde. Han overtog forretningen efter sin afdøde principal, købmand Lindhardt, et par år efter dennes død. Han overtog samtidig enken. ISP. var da 26 år.

Rederivirksomhed begyndte med chartrede eller egne skibe, jagter, i Islandsfarten, hvor de fiskede havkal. Senere - fra omkring 1850 - købte han selv skibe begyndende med skonnerter, men efterhånden større typer af barkskibe og fregatskibe. Da Krimkrigen brød ud blev det muligt at anskaffe brugte skibe til fordelagtige priser, bl.a. de mange prisedømte skibe. En del af Pontoppidans skibe blev bygget lokalt hos skibsbygmester Rohmann, Barfoed & Rohmann.

Pontoppidan drev gerne sine skibe i interessentskaber og senere både i partrederier og i aktieselskaber. Rederiet var i 1867 vokset til at være landets største sejlskibsrederi med 10 skibe på tilsammen 2.288 kls. I 1871 ejede rederiet 8 barker og 1 skonnertbrig på i alt 4.136 registertons. Han efterlod til enken sine penge bundet i skibe, der gav et ringe afkast, så formuen forsvandt hurtigt efter hans død.
[H&S 1972 p.138, Klem + StD-1 p.122f.]Type Beskrivelse
Stiftelse 1848 - Første skib fundet, som ISP. var parthaver i er fra 1848.
Bestyrelse / ejer / deltager 1850-1874 - I.S. Pontoppidan, Helsingør, til sin død.
Opløsning 1874 - Efter rederens død blev rederiet afviklet.
Skibe Skibene er sorteret efter navn og årstallene er byggeår, anskaffelsesår og sidste år hos ISP:

1865-1865-1865? - ALBERTINE, fregatskib (ID=10001).
1848-1848-1864 - BETZY & MARIE, jagt (ID=7896).
1855-1855-1861 - CHRISTEN SVENDSEN, brig (ID=13280), forlist.
1850-1850-1855 - DEN 6TE JULI, skonnert (ID=13281).
1854-1857-1865 - EMILIE CHARLOTTE, brig (ID=13282).
1856-1872-1875 - EXCELSIOR, bark (ID=13283).
xxxx -1855-1856 - FIDENTIA, bark (ID=13284), forlist.
1851-1853-1859 - FLANQUEUR, skonnertbrig (ID=13288).
1874-1874-1875 - FREDENSBORG, bark (ID=11301).
1847-1864-1869 - GEISER, skonnert (ID=13289).
xxxx -1852-1852 - HAVKALVEN, skonnert (ID=13290).
1848-1854-1869 - HELSINGØR (I), bark (ID=4225), forlist.
1872-1872-1875 - HELSINGØR (II), bark (ID=8563).
1857-1862-1875 - HILDA, bark (ID=11985).
1831-1854-1854 - HOLGER DANSKE, fregatskib (ID=13291), forlist.
1870-1870-1875 - I.S. PONTOPPIDAN, bark (ID=4226).
1858-1858-1871 - J.P. LUNDWALL, bark (ID=9533).
1846-1850-1858 - JOHANNE, skonnert (ID=13292).
1837-1865-1875 - KRONBORG, bark (ID=13293).
1857-1863-1875 - MARIENLYST, bark (ID=9544).
1848-1854-1872 - MERCURIUS, bark (ID=11296).
1846-1871-1875 - MØEN, fregatskib (ID=12624).
1865-1863-1875 - PALLAS, bark (ID=13297).
1848-1853-1862 - PATRIOT, skonnertbrig (ID=13298).
1857-1871-1875 - PERCY, fregatskib (ID=12641).
1852-1870-1872 - ROXBURGH CASTLE, fregatskib (ID=13299).
1837-1865-1875 - SERINGAPATAM, bark (ID=12654).
1857-1872-1875 - ST. ALBANS / SAINT ALBANS, fregatskib (ID=9432).
1860-1871-1875 - SUPERB, bark (ID=13300).

Bemærkninger Foruden de ovennævnte skibe har ISP. også haft tilknytning til følgende:

HAABET, jagt, 12 kls. Ejer 1852 og 1853 C.F. Mortensen, Helsingør, kaptajn C.F. Borrøe.
Ejedes 1854 og 1855 af ISP., men er ikke nævnt mere i [MC].

EMILIE CHARLOTTE, brig, 158 kls, bygget 1854, ejet af ISP. Men er ikke omtalt i MC.

DE TO VENNER, bark, strandet 1872 ved Nyord, bjærget og som vrag solgt til ISP. Er ikke senere nævnt, og det har muligvis ikke været rentabelt at reparere det.

Rederiet disponerede 1858-1859 i alt 6 skibe på i alt 633 kls.

Gengivelse af SERINGAPATAM i Årbogen 1949 pp.150-151 og i Årbogen 1963 er der gengivelser af J.P. LUNDWALL med kaptajn J.M. Larsen og af MARIENLYST med kaptajn J.L. Ginge samt af I.S. PONTOPPIDAN.


Kilder
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.
Ingemann, L., 1947: Stormfloden 1872, Ballerup Eksprestrykkeri.
Kiecksee, Heinz, 1972: Die Ostsee-Sturmflut 1872, Heide.
StD.
Forkortelser
BR. = Bestyrende reder.
KR. = Korresponderende reder.
hjs. = hjemsted, hovedkontor
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 2018-11-04. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside