Prætorius & Meinert, skibsredere

KøbenhavnFlere medlemmer af de sønderjyske slægter Prætorius og Meinert drev handel og rederivirksomhed i København. Deres virksomhed blev indledt af Lorentz Prætorius (1708-1781), der fra 1760 med mellemrum var ansat i Generaltoldkammer eller Kommercekollegiet. Ved siden af sin ansættelse 1773-1776 i Vestindisk-guineiske Rente- og Generaltoldkammer drev selvstændig handel og var en af hovedmændene i Hernnhuternes missionsindsats på Guineakysten og i Trankebar, ligesom han var med i anlæggelsen af Brødremenighedens Christiansfeld, hvor hans søn blev den første præst.

I 1763 blev Andreas Meinert (1742-1809) - en nevø af Prætorius - ansat i Generaltoldkammeret og begyndte nogle år efter at drive privat handel i firmaet Meinert & Co., hvor en af "Co." var hans halvfætter Jeppe Prætorius. Meinerts søn, Nicolai Jonathan Meinert (1791-1877) overtog ved faderens død forretningerne og fortsatte dem.

Af samme slægt, men ikke direkte efterkommer af Lorentz P. var Jeppe Prætorius (1745-1823), der blev en meget dygtig købmand. Hans karriere indledtes med ansættelse i Bargums Slavehandelssocietet og blev derefter bogholder i Det østersøisk-guineiske Handelsselskabs sukkerraffinaderi i Amaliegade. Han deltog 1787 i likvidationen af Det østersøisk-guineiske Handelselskab og havde i sine private investeringer i 1797 skibe med tilsammen mere end 200 kls. Efter hans død fortsatte hans børn Henrik Frederik Prætorius (1783-1862) og Jacob Christian Prætorius (1784-1859 forretningerne.

I 1787 blev Guineakolonien med pakhuse og skibe overtaget af et konsortium, Pingel, Meyer & Prætorius med Fr. de Coninck som sleeping partner. Derfor vil en del af skibene, som rederne i københavn står opført som ejere af, ofte være partejet af de enkelte redere og derfor forekomme i flere sammenhænge.

Type Beskrivelse
Stiftelse 1760'erne - Første firmaer stiftedes efter 1763 og derefter stiftedes adskillige partnerskaber og kompagniskaber af alle de ovennævnte personer og deres familiemedlemmer.
Bestyrelse / ejer / deltager Selskaberne blev ledet af hovedpersonerne, dvs. ejerne og deres efterkommere.
Opløsning Efter 1823 - for Jeppe Prætorius.
Tilknytning Prætorius og Meinert havde i perioden fra 1760'erne til efter Englandskrigene forbindelse og partnerskab med en stor del af deres kolleger i København og på De Vestindiske Øer.
Skibe 1776 - FREDENSBORG (ID=9777), ejer 1776 fra nyt Pingel, Meier, Prætorius & Co.
1777 - KONGENS GAVE (ID=9177), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co.
1786 - STATSSEKRETÆR GULDBERG (ID=9787), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co. Solgt 1790 til Norge.
1787 - GREVINDE WEDEL (ID=8502), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co.
1787 - SKATMESTER VON SCHIMMELMANN / SKATMESTER GREV SCHIMMELMANN (ID=10053), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co. Fra 1791 disponeret / ejet af Duntzfelt.
1787-1791 - GREV CHRISTIAN DITLEV VON REVENTLOW (ID=10039), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co.
1788-1793 - NORSKE LØVE (ID=8050), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co. Ejer fra 1793 Duntzfeldt, Meyer & Co.
1789 - ECKERNFÖRDE (ID=10046), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co.
1789 - FREDERIKSORT (ID=10045), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co.
1789 - GEHEIMERAAD GREGERS JUEL (ID=10034), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co.
1789 - LASTDRAGEREN (ID=9704), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co.
1789 - RIO VOLTA (ID=3908), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co. Priseerobret 1791.
1789 - SLESVIG (ID=10042), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co.
1789 - TØNNINGEN (ID=10041), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co.
1789-1790 - HELGOLAND (ID=10048), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co. Solgt 1790 til Norge.
1789-1793 - GEHEIMERAAD NUMSEN (ID=10050).
1791 - GEHEIMERAAD ROSENCRONE (ID=10051), erhvervet af Pingel, Meyer, Prætorius & Co.
1791-1796 - GEHEIMERAAD NUMSEN (ID=9859).
1794 - GENERALINDE WALTHERSDORFF(ID=10206), eneejer Jeppe Prætorius til 1797.
1797 - KONGEN AF ASSIANTHE (ID=9161), eneejer Jeppe Prætorius. Skibet nåede tre rejser til VI. med i alt 692 slaver.
1804 - GREV BERNSTORFF (ID=3383), ejer J. Prætorius & J.C. Andrea i St. Croix. Solgt 1806.
JOMFRU ANNA MARIA eneejer Jeppe Prætorius.
Bemærkninger 1787-1800 c. - Prætorius og hans partnere udredte mellem 20 og 29 rejser til Vestindien.
1795-1802 . Opkøbte Jeppe P. 1109 slaver.


Kilder
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Werner, Johs., 1927: Christian Wilhelm Duntzfelt - En dansk storkøbmand, Gyldendal.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA = Rigsarkivet.
VI = Vestindien.Jørgen Marcussen
 
Opdateret d. 15.3.2015. Retur til toppen af siden    
Retur til rederiernes indledningsside Retur til hjemmesidens forside